Koncert noworoczny w Solecznikach

6 stycznia br. w sali Domu Kultury w Solecznikach odbył się tradycyjny już koncert świąteczny, podczas którego mer rejonu solecznickiego, Zdzisław Palewicz, przedstawił też zebranym sprawozdanie z działalności samorządu za 2011 rok.

Pokrótce zostały przedstawione wszystkie dziedziny działalności samorządowej, rezultaty rocznej pracy, problemy i wytyczne na rok następny. Na zakończenie, dziękując wszystkim za wspólną pracę na rzecz rejonu i życząc wielu sukcesów w Nowym Roku, mer dodał:

„Rok 2012 również łatwym rokiem nie będzie, gdyż budżet rejonu jest zmniejszony, zadania zaś i problemy zostają te same. Mimo to mamy mnóstwo planów i wielką nadzieję na ich wykonanie”.

Wieczór noworoczny uświetnił występ chóru „Vilnius” oraz gwiazdy estrady polskiej Justyny Steczkowskiej, która przybyła do Solecznik na zaproszenie mera oraz staraniem prezesa „Wspólnoty Polskiej” Longina Komołowskiego. Koncert w wykonaniu polskiej gwiazdy nie tylko rozbawił publiczność, ale też wzruszył – wykonując ulubioną kolędę bł. Jana Pawła II Justyna Steczkowska zgodnie z polską tradycją podzieliła się z widownią opłatkiem.