Prace porządkowe w parku solecznickim będą kontynuowane

Park w Solecznikach doczeka się dalszych prac renowacyjnych Fot. archiwum ASRS

Administracja samorządu rejonu solecznickiego otrzymała potwierdzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RL o przyznaniu dodatkowych środków finansowych na uporządkowanie parku miejskiego w Solecznikach.

W ramach projektu „Uporządkowanie terytorium parku miejskiego w Solecznikach oraz dojazdów do niego (urządzenie oświetlenia, zielonych stref, chodników, ścieżek rowerowych oraz innej infrastruktury publicznej)” na ten cel zostanie wyasygnowanych 511 tys. litów.

Z uzyskanych środków planuje się dokonać renowacji części parku przy ulicy Melioratorów i Witolda, obejmującej budowę parkingu i ścieżek, urządzenie oświetlenia, monitoringu itd.

W ubiegłym roku w ramach projektu rewitalizacji parku miejskiego w Solecznikach dokonano podstawowych prac związanych z uporządkowaniem obiektu. Park w Solecznikach zajmuje 2,5 hektara. Jego zasadzanie rozpoczęto w latach 60. ubiegłego stulecia. Od tamtego czasu park nie był poddawany zasadniczej odnowie. Renowacja terenu, na którą przeznaczono 1077 tys. litów, pozyskanych z funduszy unijnych, budżetu państwa i środków samorządu zmieniła go nie do poznania. Zakres prac inwestycyjnych objął budowę chodników i placyku zabaw dla dzieci, urządzenie oświetlenia, ustawienie nowych ławek i koszy na śmieci, uporządkowanie zieleni. W tym roku największa impreza rejonu solecznickiego Dożynki odbyła się w odnowionym parku, a artyści wystąpili na scenie nowo wybudowanego amfiteatru.

Przetarg na wykonanie dodatkowych prac związanych z uporządkowaniem parku miejskiego w Solecznikach zostanie ogłoszony wiosną br. Zakończenie projektu dotyczącego rewitalizacji parku jest zaplanowane na październik br.

Irena Kołosowska