Samorząd Rejonu Wileńskiego – jedyny samorząd w powiecie wileńskim, który odnotował wzrost liczby mieszkańców

Samorząd Rejonu Wileńskiego jest jednym z 4 samorządów (na Litwie jest 60 samorządów), który, jak wynika ze wstępnych danych spisu ludności z roku 2011, odnotował wzrost liczby mieszkańców. W porównaniu z rokiem 2001 wzrost wyniósł aż 6,2%. W powiecie wileńskim Samorząd Rejonu Wileńskiego jest jedynym samorządem, który odnotował wzrost liczby mieszkańców.

Oprócz Samorządu Rejonu Wileńskiego liczba mieszkańców zwiększyła się również w Samorządzie Rejonu Kłajpedzkiego (7%), Samorządzie Rejonu Kowieńskiego (3%) oraz w Neryndze (0,1%).

W roku 2011 rejon wileński zamieszkiwało 94069 mieszkańców, w roku 2001 zaś – 88586 mieszkańców, tym samym populacja zwiększyła się o 5483 osoby.

Ze wstępnych danych spisu wynika, że 1 marca 2011 r. Litwę zamieszkiwało 3 mln 54 tys. osób. Końcowe wyniki spisu poznamy w czerwcu 2013 roku.