Zasłużeni dla rejonu, zasłużeni dla regionu

Delegacja zdobywców nagród z rejonu solecznickiego Fot. archiwum ASRS

16 stycznia br. w Narodowej Galerii Sztuki w Wilnie wręczono Nagrody im. Wielkiego Księcia Litewskiego Giedymina, przyznawane od 2003 roku osobom, które poprzez swą działalność, pracę bądź postawę obywatelską najbardziej przyczyniły się do rozwoju regionu wileńskiego.

Wybór najbardziej zasłużonych w roku 2011, według przewodniczącego komitetu Nagrody im. Wielkiego Księcia Litewskiego Giedymina Rimvydasa Jasinavičiusa, był szczególnie trudny w związku z dużą liczbą zgłoszonych ankiet, jak również z powodu jednakowej liczby zdobytych punktów przez wielu z kandydatów. Przyjęcie decyzji okazało się tak trudne, że w drodze wyjątku, za osiągnięcia minionego roku zostało nagrodzonych 26 osób, nie zaś, jak zwykle, 24 osoby.

Nagrody im. Wielkiego Księcia Litewskiego Giedymina wręczane są w czterech kategoriach: „Za osiągnięcia w dziedzinie edukacji kapitału ludzkiego”, „Za osiągnięcia w dziedzinie kształtowania postawy obywatelskiej”, „Za osiągnięcia w dziedzinie umacniania kapitału finansowo-produkcyjnego”, „Za osiągnięcia w rozwoju infrastruktury socjalnej”.

Przedstawiciele rejonu solecznickiego zdobyli wysokie pozycje w każdej z tych kategorii. Nagrodą II stopnia „Za osiągnięcia w dziedzinie edukacji kapitału ludzkiego” została nagrodzona Aleksandra Pansewicz, dyrektor Szkoły Średniej im. L. Narbutta oraz aktywna działaczka Związku Zawodowego Litwy „Solidarność”. W nominacji tej wyróżnienie w postaci podziękowań otrzymały Żana Bogdevičienė z Gimnazjum w Ejszyszkach oraz Łucja Szuszkiewicz z Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach. Nagrodę II stopnia „Za osiągnięcia w dziedzinie umacniania kapitału finansowo-produkcyjnego” otrzymał Aloyzas Ubys, dyrektor SA „Actas” w Jaszunach, podziękowanie w tejże nominacji zostało wręczone dyrektorowi ZSA „Namesta” Jerzemu Obłoczyńskiemu z Solecznik. Nagroda II stopnia „Za osiągnięcia w rozwoju infrastruktury socjalnej” została przyznana Wandzie Bielskiej, staroście gminy butrymańskiej. W tej kategorii podziękowanie otrzymała też Maria Suchocka, zastępca dyrektora Centrum Pierwotnej Opieki Zdrowotnej w Solecznikach. Wyróżnienie w postaci podziękowania „Za osiągnięcia w dziedzinie kształtowania postawy obywatelskiej” otrzymał Antoni Edward Jankowski, prezes Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Solecznikach.

Beata Pietkiewicz