Historyczny rekord obrotów handlowych Polski i Litwy

Ryszard Kowalski Fot. M.P.

W ciągu 11 miesięcy 2011r. obroty handlowe między Polską a Litwą wyniosły 11 mld litów. Według wstępnych danych są one o 0,5 mld większe, niż w dotychczas rekordowym roku 2008.

― W ubiegłym roku padł historyczny rekord obrotów handlowych między Polską a Litwą. Co prawda, jedynie po ogłoszeniu danych za grudzień 2011 r. będziemy mogli określić, jak bardzo obroty za 2011 rok przekroczyły wcześniejszy rekord. Spodziewamy się wzrostu na poziomie około 10 proc. ― ogłosił podczas konferencji prasowej Ryszard Kowalski, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie.

Podsumowując wyniki wymiany handlowej Polski i Litwy, Ryszard Kowalski stwierdził, że wzrost obrotów handlowych z Litwą w ubiegłym roku był największy spośród innych partnerów Polski.

Po Szwecji Polska jest drugim największym inwestorem zagranicznym na Litwie ― wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych na koniec III kwartału ubiegłego roku przekroczyła 4,8 mld litów.

Ryszard Kowalski powiadomił, że w stosunku do roku 2008, deficyt handlowy Litwy z Polską zmniejszył się z 4 mld litów do 2 mld.

― W ciągu tych trzech lat niekorzystne saldo dla Litwy zmniejszyło się o połowę. Ten fakt świadczy o tym, że struktura handlu między naszymi państwami zmienia się w lepszą stronę ― mówił radca.

Polska jest czwartym partnerem Litwy w eksporcie i trzecim w imporcie. Najważniejszymi grupami towarowymi importowanymi z Polski są artykuły rolno-spożywcze (19,3 proc.), a najważniejszymi strumieniami litewskiego eksportu do Polski są produkty mineralne (45 proc.).

Na konferencji zostały poruszone też inne tematy, mające dla Polski szczególnie duże znaczenie.

― W ciągu ostatnich dwóch lat Polska organizowała dwa ważne wydarzenia, bezprecedensowe w historii kraju. To polska prezydencja w Radzie UE w roku ubiegłym i tegoroczne Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 — powiedział Ryszard Kowalski.

Pod względem organizacyjnym EURO 2012 jest największym z dotychczasowych wydarzeń sportowych w Polsce i trzecim pod względem wielkości wydarzeniem w świecie. W Polsce wybudowano 4 nowe stadiony, na których ogółem zmieści się ponad 185 tys. kibiców. Rozbudowano też i wyremontowano stadiony w Krakowie i Chorzowie. Łącznie koszty inwestycyjne wyniosły około 200 mld złotych, z których około 35 proc. pokryło państwo, a 31 proc. wyasygnowała Unia Europejska.

Szacuje się, że dzięki EURO 2012 do polskiej gospodarki może wpłynąć prawie 28 mld złotych.