Ogólnokrajowy ranking szkół: nowe kryteria oceniania

Wileńskie Gimnazjum im. Jana Pawła II stale jest w setce najlepszych szkół na Litwie Fot. Marian Paluszkiewicz

Tygodnik „Veidas” po raz dziewiąty ogłosił ranking gimnazjów i szkół średnich na Litwie.

W tym roku nieco się zmieniły kryteria oceny, jednak liderzy pozostali ci sami. Uznane za najlepsze cztery szkoły w roku ubiegłym triumfują również w tym. W rankingu bardzo dobrze wypadły polskie szkoły. Większość z nich znalazła się znacznie wyżej na liście rankingowej niż przed rokiem.

Już kolejny rok z rzędu wśród 460 szkół prym wiedzie Liceum Wileńskie z litewskim językiem nauczania. Trzy następne lokaty w porównaniu z rokiem ubiegłym również pozostały bez zmian.

Na drugim miejscu uplasowało się Gimnazjum Kowieńskiego Uniwersytetu Technologicznego, na trzecim — Wileńskie Gimnazjum Jezuitów, czwartym — Wileńskie Gimnazjum w Żyrmunach.

W tym roku najwyżej wśród szkół polskich na Litwie — na 27. miejscu — uplasowało się Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie. Przed rokiem zajmowało 63. lokatę.
Ze szkół polskich w pierwszej setce w tegorocznym rankingu znalazło się dziewięć szkół. W tym roku powód do dumy ma zarówno Wilno, bo w pierwszej setce znalazły się 4 stołeczne szkoły polskie, jak i rejon wileński, z którego 3 szkoły weszły do setki najlepszych.

Najbardziej spektakularny sukces osiągnęły tymczasem Szkoła Średnia im. Michała Balińskiego w Jaszunach w rejonie solecznickim i Szkoła Średnia im. ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole w rejonie wileńskim, której udało się przeskoczyć z miejsca 476. na 57!

Dyrektor mejszagolskiej szkoły Alfreda Jankowska uważa, że to duży sukces rejonowej szkoły, która ma inne możliwości niż szkoła w dużym mieście.
— Jesteśmy szkołą w małej miejscowości. Przyjmujemy wszystkich uczniów, a przecież wiadomo, że nie wszystkich można jednakowo dobrze nauczyć. Dlatego to nasz duży sukces. Co prawda, w ubiegłym roku mieliśmy naprawdę zdolnych maturzystów i mogliśmy się cieszyć z dobrych wyników zarówno podczas egzaminów jak i rekrutacji. Część dostała się na uczelnie w Polsce, Szwajcarii, Niemczech — cieszy się dyrektor. I podkreśla, że sukces polskiej szkoły w Mejszagole i dopiero 390. miejsce w rankingu szkoły im. księcia Algirdasa z państwowym językiem nauczania w tej samej miejscowości daje wiele do namysłu rodzicom, którzy często wybierają dla swoich dzieci litewską szkołę tylko dlatego, że jest litewska…

Tym razem do setki najlepszych trafiły — Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, które zajęło 27. miejsce (w ub. roku — 63.), Szkoła Średnia im. Michała Balińskiego w Jaszunach w rejonie solecznickim, która zajęła 39. miejsce (w ub. roku — 395.), wileńska Szkoła Średnia im. Sz. Konarskiego, która plasuje się na 44. miejscu (w ub. roku — 91.), wileńska Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli, która znalazła się tym razem na niższej pozycji niż przed rokiem, czyli na 46. (w ub. roku — 36.), Szkoła Średnia im. ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole w rejonie wileńskim, która się znalazła na miejscu 57. (w ub. roku — 476.), Szkoła Średnia im. św. Kazimierza w Miednikach w rejonie wileńskim, która w tym roku jest na miejscu 70. (w ub. roku — 438.), Gimnazjum „Żejmiana” w Podbrodziu w rejonie święciańskim znalazło się na miejscu 80. (w ub. roku — 278.), stołeczne Gimnazjum im. A. Mickiewicza z ubiegłorocznego 57. miejsca spadło w tym roku na 84. pozycję. Na 95. lokacie uplasowała się Szkoła Średnia w Sużanach w rejonie wileńskim, która w ubiegłym roku nie uczestniczyła w rankingu.

Mieczysława Pietkiewicz, dyrektor Szkoły Średniej im. św. Kazimierza w Miednikach uważa, że sporządzany przez „Veidas” ranking nie jest do końca obiektywny.
— Takie rankingi można różnie oceniać. Oczywiście, miło jest się znaleźć na tak wysokiej pozycji. Muszę przyznać, że niespodziewanie, jako że w tym roku mamy niewielki procent maturzystów, którzy zdobyli indeksy studenta. Ale wszyscy dostali się na studia, na jakie początkowo zamierzali. Być może to zdecydowało o wysokiej lokacie, bo to kryterium oceniający uwzględniali — rozważa dyrektor.

Mieczysława Pietkiewicz ze znacznie większą powagą traktuje sporządzany przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” ranking najlepszych szkół polskich na Litwie, znany też jako konkurs „Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel”. Jak mówi, daje bardziej klarowny obraz.
Jeżeli „Veidas” ocenia przede wszystkim wskaźnik zakwalifikowania się absolwentów na studia wyższe, w konkursie „Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel” kładzie się nacisk na wyniki egzaminów państwowych.

Ranking „Macierzy Szkolnej” uwzględnia sześć kryteriów, które pozwalają dokonać dokładniejszej oceny. „Macierz” bierze pod uwagę liczbę uczniów przystępujących do egzaminów państwowych, liczbę uczniów, którzy pomyślnie zdali te egzaminy. Ocenia się też, ilu uczniów danej szkoły zdało egzaminy państwowe na 50-100 punktów, ilu na 90-100 punktów. Osobno liczone są wyniki egzaminu z języka polskiego. I dopiero na końcu podaje się wskaźnik zakwalifikowania się na studia.

Co prawda, w tym roku ranking tygodnika „Veidas” dostarczył więcej informacji niż w latach poprzednich. Uwzględniono wyniki wszystkich uczniów z czterech najpopularniejszych wśród maturzystów egzaminów: z języka litewskiego, matematyki, historii i języka obcego. Oceniano, ilu maturzystom w ubiegłym roku udało się dostać na studia na rodzimych uczelniach, które wpisali przy składaniu dokumentów jako pierwsze. Miejsce szkoły w tabeli rankingowej zależało od sumy punktów przyznanych za wyniki w takich kategoriach, jak: liczba uczniów, którzy dostali się na wyższe uczelnie na Litwie, liczba uczniów, którzy dostali się na wyższe uczelnie za granicą, średnia ocen wszystkich, którzy zdawali egzamin państwowy z języka litewskiego, matematyki, historii i języków obcych, a także procent tych uczniów, którzy zdali powyższe egzaminy z wynikiem od 90 do 100 procent.