Amerykańska Polonia w obronie rodaków na Litwie

Obrona polskiego szkolnictwa na Wileńszczyźnie zatacza coraz szersze koła Fot. Marian Paluszkiewicz

Polacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych znowu apelują o obronie oświaty na Litwie. Tym razem z apelem do władz USA, Unii Europejskiej i Polski wystąpili polonijni pedagodzy. W przyjętym 28 maja przez XII Zjazd Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich w Chicago dokumencie nauczyciele polonijnych szkół w Stanach Zjednoczonych wyrażają zdecydowane poparcie dla dążeń społeczności polskiej na Litwie do zachowania tradycyjnie ukształtowanego systemu nauczania polskiego na Litwie i popierają rezolucję w tej sprawie przyjętą przez Kongres Polonii Amerykańskiej 18 maja 2012 roku.

„Zwracamy się do władz Polski, Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej o podjęcie działań w obronie praw polskiej mniejszości narodowej na Litwie i wyegzekwowanie poszanowania uzasadnionych dążeń Polaków na Litwie do edukacji w języku polskim” — czytamy w apelu uczestników XII Zjazdu Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich.

— Ten apel został przyjęty po zapoznaniu się przez uczestników zjazdu oświatowego Polonii amerykańskiej z sytuacją szkolnictwa polskiego na Litwie. Raport w tym zakresie przedstawiła wiceprezes ds. polskich Kongresu Polonii Amerykańskiej, Bożena Kamińska (prezes Centrum Polsko-Słowiańskiego w Nowym Jorku), która kilkakrotnie była na Litwie i dobrze zna naszą sytuację — powiedział „Kurierowi” poseł Jarosław Kamiński, który również uczestniczył w obradach XII Zjazdu Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich w Chicago. Poseł przybliżył uczestnikom zjazdu sytuację polskiej oświaty po przyjęciu w marcu ubiegłego roku nowej Ustawy o Oświacie, która zdaniem litewskich Polaków zawęża nauczanie w języku ojczystym.

— Nauczyciele polonijni USA byli zbulwersowani działaniami władz Litwy, bo zwyczajnie nie rozumieją, jak państwo może ograniczać szkolnictwo mniejszości narodowych — mówi poseł Narkiewicz. Jego zdaniem, polonijni nauczyciele odrzucają też argument władz litewskich, że polskie mniejszości w innych krajach nie mają lepszych niż na Litwie warunków do nauki w języku ojczystym. Zdaniem polonijnych nauczycieli, takie porównanie nie jest stosowne, bo system polskiego szkolnictwa na Litwie nie można porównywać z innymi krajami, jak chociażby USA, gdzie przez dziesięciolecia ukształtował się swój systemu polonijnych szkółek sobotnio-niedzielnych, który sprawdza się i rozwija się, tymczasem ukształtowany na Litwie system szkolnictwa polskiego jest ograniczany.
— System, który obowiązywał do przyjęcia nowej ustawy oświatowej nie był dobry, ale był dla nas do zaakceptowania i mogliśmy mówić najwyżej o jego doskonaleniu. Tymczasem musimy bronić tego systemu przed jego zawężaniem — zauważa poseł Narkiewicz.

Apel XII Zjazdu Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich skierowany do władz USA, UE i Polski jest bardzo wymownym akcentem w pracy Zjazdu, bowiem wcześniej Polonia amerykańska nie zajmowała się sprawami rodaków w innych krajach.

— Jednak sytuacja zmienia się i Polonia amerykańska coraz aktywniej staje w obronie Polaków w innych krajach, również na Litwie — zauważa poseł. Dodał też, że po zapoznaniu się z raportem wiceprezes Bożeny Kamińskiej, którego częścią była również prezentacja sytuacji Polaków na Litwie przedstawiona przez samego posła, Polacy w USA mieli okazję jeszcze bliżej zapoznać się z życiem rodaków na Litwie, ich problemami, ale też osiągnięciami.
— Najbardziej ich zafascynowała nasza konsolidacja i to, że działając wspólnie potrafimy osiągać sukcesy — zauważa poseł Narkiewicz.

APEL XII ZJAZDU NAUCZYCIELI POLONIJNYCH I KOMITETÓW  RODZICIELSKICH W

CHICAGO O OBRONĘ PRAW POLSKIEJ MNIEJSZOŚCI  NARODOWEJ NA LITWIE

Uczestnicy XII Zjazdu Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich w Chicago wyrażają zdecydowane poparcie dla dążeń społeczności polskiej na Litwie do zachowania tradycyjnie ukształtowanego systemu nauczania polskiego na Litwie i popierają rezolucję w tej sprawie przyjętą przez Kongres Polonii Amerykańskiej 18 maja 2012 roku.
Zwracamy się do władz Polski, Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej o podjęcie działań w obronie praw polskiej mniejszości narodowej na Litwie i wyegzekwowanie poszanowania uzasadnionych dążeń Polaków na Litwie do edukacji w języku polskim. Uczestnicy XII Zjazdu Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich Chicago, 28. 05. 2012

XII ZJAZD NAUCZYCIELI POLONIJNYCH I KOMITETÓW RODZICIELSKICH

Zjazd Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich, zorganizowany przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce miał miejsce w dn. 25-28 maja w Chicago — najbardziej polskim mieście w USA. Zjazdy nauczycieli polonijnych z Ameryki Północnej odbywają się co dwa lata. Temat tegorocznego, XII zjazdu — „Oświata polska poza granicami Rzeczypospolitej — stan i perspektywy nauczania przedmiotów ojczystych na obczyźnie”. W ramach wykładów i warsztatów omówiono m. in. doświadczenia związane z nauczaniem w skupiskach polonijnych na terenie USA, poruszono też kwestie dwukulturowości i integracji młodzieży polonijnej oraz przedyskutowano kierunki działalności edukacyjnej szkół polonijnych. W trakcie dyskusji omówiono m. in. pomysły projektów dotyczących wsparcia pracy szkół i nauczania języka polskiego w związku ze zmianami w zakresie finansowania oświaty polskiej za granicą. Środowisko Polonii amerykańskiej jest największym skupiskiem Polaków poza granicami macierzy. W Stanach Zjednoczonych mieszka ponad 10 mln osób pochodzenia polskiego, z czego 1,2 mln — w aglomeracji Chicago. Na jej terenie działalność w zakresie kształcenia uzupełniającego w języku polskim prowadzi 38 szkół polonijnych, do których uczęszcza łącznie ok. 16,5 tys. polskich uczniów. Języka polskiego, historii, geografii i wiedzy o Polsce naucza w tych szkołach ponad 800 nauczycieli, którzy aktywnie działają w Zrzeszeniu Nauczycieli Polskich w Ameryce. Zrzeszenie powstało 14 października 1962 r. z połączenia dwu organizacji nauczycielskich — Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich w Chicago założonego w 1952 r. przez nauczycieli przybyłych z Niemiec oraz Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskiego w Ameryce założonego w 1961 r. przez nauczycieli przybyłych z Anglii.