IV Konferencja Sprawozdawcza Polonistów Rejonu Wileńskiego

Nauczyciele języka polskiego wzięli udział w konferencji, by omówić aktualia, podzielić się doświadczeniem, podsumować działalność roku szkolnego 2011/2012 Fot. archiwum ASRW

Już tradycyjnie po raz czwarty w sali samorządowej rejonu wileńskiego zgromadzili się nauczyciele języka polskiego na IV Konferencji Sprawozdawczej Polonistów Rejonu Wileńskiego, by omówić aktualia, podzielić się doświadczeniem, podsumować działalność roku szkolnego 2011/2012.

Konferencję zainaugurowała Kierownik Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego Pani Lilia Andruszkiewicz. W przemówieniu nawiązała do roli, jaką pełni nauczyciel-polonista w szkołach, do tego, jaki obowiązek spada na nasze barki, by zaszczepić w kolejnych pokoleniach zamiłowanie do mowy ojczystej, a tym samym zachowanie tożsamości narodowej.

Temat aktualności i uniwersalności nauczania w języku ojczystym podjął też prezes Stowarzyszenia Macierzy Szkolnej p. Józef Kwiatkowski – „Nie raz musimy włożyć niemały wysiłek, by wychowując młode pokolenie, uczulić je na zachowanie ofiarowanego nam dziedzictwa kulturalnego, ale również ukazać, że to oni są współodpowiedzialni za przyszłość nie tylko własną, jak również przyszłość regionu czy ojczyzny”.

W tym roku konferencja była połączona z upamiętnieniem osoby wielkiego pedagoga, lekarza, filozofa, autora książek dla dzieci Janusza Korczaka. Z tej okazji wykładowczyni Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego dr doc. K. Syrnicka przybliżyła polonistom dzieje życia i działalność społeczną J. Korczaka.

Należy zaznaczyć, że uczniowie Szkoły Podstawowej w Suderwie przygotowali inscenizację fragmentu utworu J. Korczaka „Król Maciuś I”. Podziwialiśmy również występ uczniów z Gimnazjum w Pogirach. Gościem konferencji była też metodyk Centrum Kształcenia Nauczycieli Danuta Szejnicka.  Występ dotyczył zmian i aktualiów w treściach nauczania języka polskiego w szkole średniej oraz nowego typu egzaminu maturalnego z języka polskiego.

Występ artystyczny młodzieży szkolnej Fot. archiwum ASRW

Wystąpienia poszczególnych kierowników systemu oświaty dotyczyły podsumowania osiągnięć, jakich dokonano w roku bieżącym. Należy zaznaczyć, że mamy powody do dumy z naszych uczniów, gdyż nie tylko uczestniczą w konkursach, olimpiadach, ale też zdobywają szczytne miejsca zarówno w kraju jak i za granicą, tym samym rozsławiają swoje szkoły i rejon wileński. Największym tegorocznym osiągnięciem jest zwycięstwo uczennicy Szkoły Średniej w Kowalczukach Jeleny Kudelinej na XXIII Krajowej Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego w Warszawie.

W trakcie konferencji ogłoszono wyniki konkursu „Mistrz ortografii” i mini olimpiady dla klas 9-10. Zarówno uczniowie jak i ich nauczyciele otrzymali nagrody książkowe i listy gratulacyjne.
Takie przedsięwzięcia nie tylko jednoczą ludzi jednego zawodu, ale też są swego rodzaju siłą budującą, motywującą i zachęcającą nas do działań twórczych, rozwijania postaw kreatywnych, zarówno w sobie jak i w naszych wychowankach.

Alina Miłosz
 Ilona Herman