Kierownictwo Samorządu spotkało się z przedstawicielami Powiatu Kraśnickiego

W Samorządzie Rejonu Wileńskiego gościła delegacja z Powiatu Kraśnickiego. Fot. archiwum ASRW
W Samorządzie Rejonu Wileńskiego gościła delegacja z Powiatu Kraśnickiego. Fot. archiwum ASRW

W dn. 17 sierpnia br. w Samorządzie Rejonu Wileńskiego gościła delegacja z Powiatu Kraśnickiego. Udział w spotkaniu wziął zastępca mera Samorządu Rejonu Wileńskiego Czesław Olszewski, sekretarz rady Renata Cytacka oraz doradca mera Elżbieta Jabłońska.

Z Powiatu Kraśnickiego na Wileńszczyznę przybyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Kraśniku oraz członkowie Koła 24 Pułku Ułanów: wiceprezes płk Jerzy Cichocki oraz kapelan ks. Błażej Woszczek.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy prezesa Zrzeszenia Techników i Inżynierów Budowlano-Sanitarnych w Wilnie Jana Andrzejewskiego.

Na spotkaniu gościom zaprezentowano prezentację multimedialną, która przybliżyła rejon wileński i jego mieszkańców, omówiono też możliwość nawiązania współpracy.

Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz 23 gminy rejonu posiadają 45 partnerów zagranicznych, z którymi współpraca jest prowadzona w zakresie wymiany doświadczeń i wiedzy o samorządzie lokalnym, na niwie gospodarczej, kulturalno-oświatowej, w zakresie turystyki i in. Współpracę zagraniczną, zwłaszcza w zakresie wymiany uczniów, prowadzą również szkoły rejonu wileńskiego.

Od lewej: E. Jabłońska, R. Cytacka oraz Cz. Olszewski. Fot. archiwum ASRW
Od lewej: E. Jabłońska, R. Cytacka oraz Cz. Olszewski. Fot. archiwum ASRW

Rejon wileński współpracuje z partnerami w Polsce i na Białorusi. W roku bieżącym umowę o współpracy partnerskiej zawarła Gmina Mariampol oraz Gmina Białe Błota w Polsce. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła również projekty umów o współpracy Samorządu Rejonu Wileńskiego z miastem Sambor na Ukrainie oraz Gminy Kowalczuki z niemiecką Gminą Birkenwerder.