Szanowni Wyborcy!

W imieniu organizacji serdecznie dziękuję wyborcom, którzy oddali swe głosy na listę nr 7 i kandydatów AWPL, a także wszystkim, którzy przyczynili się do naszego sukcesu: trzydziestu organizacjom mniejszości narodowych, partii „Alians Rosjan”, Litewskiej Partii Ludowej, członkom komisji wyborczych i obserwatorom, członkom sztabów wyborczych, wszystkim tym, którzy wykonali ogromną pracę.

Dziękuję wszystkim za ofiarność w pracy społecznej, za wytrwałość i wiarę w nasze zwycięstwo. Zapewniam, że nie zawiedziemy okazanego nam zaufania, a otrzymane w trudnej walce wyniki nie zostaną zmarnowane i będą dobrze służyły nam wszystkim!

14 paździenika odnieślimy historyczny sukces, zdobywając 80 tys. głosów (6,1 proc. od głosów ważnych), aż o 20 tys. i o 1/3 więcej jak poprzednio. W jednym okręgu jednomandatowym już wygraliśmy i aż sześciu naszych przedstawicieli trafiło do drugiej rundy. Wygraliśmy 6 mandatów i o dalsze 6 mandatów zawalczymy 28 października.

Dziękując za wszystko, co zrobiliście, proszę o ten już ostatni wysiłek i mobilizację przed niedzielnym głosowaniem 28 października. Apeluję do wyborców, ażebyście zachęcili, jeszcze raz przypomnieli swoim rodzinom, przyjaciołom, sąsiadom o ważności ich głosu na naszych kandydatów. Prosimy o pomoc w dotarciu do lokali wyborczych dla swych najbliższych, nie mających środków transportu. Każdy Wasz głos może być decydującym. Pamiętajmy, iż tylko w jedości stanowimy siłę! Szczęść Wam Boże!

Waldemar Tomaszewski
Przewodniczący AWPL

Kandydaci AWPL w okręgach jednomandatowych w drugiej turze wyborów

Zbigniew Maciejewski – 1960 r. ur. dyrektor Gimnazjum św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu, prezes Komitetu Kultury, Oświaty i Sportu Samorządu m. Wilna, członek AWPL i ZPL, kandydat w okręgu wyborczym nr 6 (Šeškinės).

Sofia Matarewicz – 1959 r. ur., dyrektor Szkoły-Przedszkola „Wilia”, członkini Litewskiego Republikańskiego Stowarzyszenia Wychowania Początkowego, kandydatka w okręgu wyborczym nr 7 (Justiniškių).

Tadeusz Andrzejewski – 1966 r. ur., doradca posła na Sejm RL, radny Samorządu Rejonu Wileńskiego, członek ZPL, kandydat w okręgu wyborczym nr 10 (Naujosios – Vilnios).

Rita Tamašuniene – 1973 r. ur., wicedyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, członkini Rady Naczelnej AWPL, członkini ZPL, członkini Centrum Wspólnoty Mejszagolskiej, kandydatka w okręgu wyborczym nr 55 (Širvintų – Vilniaus).

Jarosław Narkiewicz – 1962 r. ur., poseł na Sejm RL, członek Rady Naczelnej AWPL, prezes Trockiego Rejonowego Oddziału ZPL, kandydat w okręgu wyborczym nr 57 (Vilniaus – Trakų).

Zdzislaw Palewicz – 1961 r. ur., mer Samorządu Rejonu Solecznickiego, wiceprzewodniczący AWPL, prezes Solecznickiego Rejonowego Oddziału ZPL, kandydat w okręgu wyborczym nr 70 (Varėnos – Eišiškių).

Za uczciwą politykę, za waszą i naszą wolność! Jednością silni!

Agitacja wyborcza została opłacona z konta kampanii politycznej „AWPL”. Zam. (1689)