Zgłaszamy kandydatów na „Polaka Roku 2012”

Tak się już utarło, że wraz z pierwszym miesiącem jesieni „Kurier Wileński” ogłasza swój kolejny konkurs — plebiscyt „Polak Roku 2012”.

Stał się on tak, jak i inne organizowane przez nasze pismo konkursy doroczną tradycją. W tym roku jest jubileuszowy — XV.
Jak sugeruje jego nazwa „Polak Roku” – to uhonorowanie osób, które w ciągu mijającego roku dokonały czynów wartych upamiętnienia w naszej kronice. Dlatego zapraszamy wszystkich do udziału, składania listownych zgłoszeń osób (obowiązkowo z uzasadnieniem), których czyny i obywatelska postawa wobec spraw życiowo ważnych dla nas, Polaków, zamieszkujących na Litwie, kwalifikują do zdobycia zaszczytnego tytułu „Polak Roku 2012”.

Wybierzmy ludzi, którzy w mijającym roku wnieśli największy wkład w zachowanie i propagowanie polskości na Litwie. Przyczynili się do promowania dobrego imienia Polaków w społeczeństwie naszego kraju.
Zgłoszenia kandydatów w nieograniczonej liczbie mogą składać osoby fizyczne, jak też organizacje społeczne oraz prywatne firmy.
Cieszy, że nasi Czytelnicy dostrzegają pracę ludzi bardzo różnych zawodów — zarówno polityków, duszpasterzy oraz zwykłych robotników.

Wybierzmy i w tym roku Polaków, z których jesteśmy dumni. Wybierzmy tych, dzięki którym jesteśmy pozytywnie postrzegani w społeczeństwie naszego kraju. W poprzednich edycjach honorowaliśmy osoby zarówno dobrze znane ze swej działalności społeczne, jak też te, czasami mniej zauważalne, ale pracujące z samozaparciem.

A więc, w tym roku, jak i w latach poprzednich, prosimy o zgłaszanie nazwisk osób (wraz z uzasadnieniem), które Waszym zdaniem powinny kandydować do tytułu „Polak Roku 2012”.
Następnie kapituła konkursu, w skład której wchodzą osoby, które w latach poprzednich zwyciężali w plebiscycie naszego dziennika, omówi każdą zgłoszoną przez Was kandydaturę i zaproponuje listę składającą się z 10 osób do głosowania. A głosowanie odbywać się będzie, jak i dotychczas, poprzez kupony wycięte z gazety (nie kserowane!) i nadsyłane do redakcji.

Podliczenia głosów dokona Kapituła. Zapraszamy do udziału, czekamy na zgłoszenia wraz z uzasadnieniem i krótką charakterystyką osoby kandydującej oraz dokonanych przez nią w ciągu roku osiągnięć.
Zgłoszenia należy przysyłać na adres redakcji: „Kurier Wileński”, Birbynių 4a, LT-02121 -30 Vilnius, Lietuva, z dopiskiem: „Polak Roku 2012” do 31 października rb.
Zgłoszenia można też nadsyłać pocztą elektroniczną:reklama@kurierwilenski.lt

Redakcja