Szanowni Wyborcy!

Dobiegła końca walka o mandaty poselskie do Sejmu Republiki Litewskiej. W drugiej turze o ich liczbę decydowało głosowanie w okręgach jednomandatowych. Wśród kandydatów ubiegających się o wejście do Sejmu było też sześciu przedstawicieli Akcji Wyborczej Polaków na Litwie.

Druga tura dla AWPL, chociaż nie mniej trudna niż pierwsza, zaowocowała zwiększeniem liczby jej przedstawicieli w ławach poselskich do ośmiu. W okręgu szyrwincko-wileńskim z dużą przewagą — 3 216 głosów — zwyciężyła Rita Tamašunienė, w trocko-wileńskim — z przewagą 1 420 głosów — Jarosław Narkiewicz.
Znaczącego poparcia wyborcy udzielili czterem pozostałym kandydatom AWPL — od 33 do 42 proc. Widoczna konsolidacja społeczeństwa i zaufanie do przedstawicieli AWPL są dobrym znakiem na przyszłość. W trzech z czterech okręgów, w których nie udało się wygrać, kandydaci AWPL o mandat walczyli w stolicy (Tadeusz Andrzejewski, Zbigniew Maciejewski, Zofia Matarewicz,), w której obecnie Polacy stanowią 18 proc. ludności.

Wynik wyborczy AWPL można z pewnością uznać za największe osiągnięcie w historii istnienia politycznej partii. 14 października odnieśliśmy sukces, zdobywając 80 tys. głosów (6,1 proc. od głosów ważnych), aż o 20 tys. i o 1/3 więcej niż poprzednio. Przekraczając pięcioprocentowy próg wyborczy i zdobywając sześć mandatów w pierwszej turze (Wanda Krawczonok, Józef Kwiatkowski, Michał Mackiewicz, Zdzisław Palewicz, Leonard Talmont, Waldemar Tomaszewski) oraz dalsze dwa mandaty w drugiej, AWPL zwiększyła liczbę swych reprezentantów w izbie ustawodawczej o pięciu posłów — z trzech w 2008 r. do ośmiu obecnie. Na ten wyborczy sukces złożyła się praca tysięcy osób, zaangażowanych w kampanię wyborczą oraz uczciwa polityka, prowadzona przez przedstawicieli AWPL.

Serdecznie dziękuję wyborcom, którzy oddali swe głosy na listę nr 7 i kandydatów AWPL, a także wszystkim, którzy przyczynili się do naszego sukcesu: trzydziestu organizacjom mniejszości narodowych, partii „Alians Rosjan”, Litewskiej Partii Ludowej, członkom komisji wyborczych i obserwatorom, członkom sztabów wyborczych, wszystkim tym, którzy wykonali ogromną pracę. Dziękuję wszystkim za ofiarność w pracy społecznej, za wytrwałość i wiarę w nasze zwycięstwo. Zapewniam, że nie zawiedziemy okazanego nam zaufania, a otrzymane w trudnej walce wyniki nie zostaną zmarnowane i będą dobrze służyły nam wszystkim!

W imieniu Akcji Wyborczej Polaków na Litwie i jej kandydatów
Waldemar Tomaszewski
przewodniczący AWPL