Efekty kampanii EFHR przeciwko obraźliwym internetowym komentarzom

Podczas gdy prezydent Grybauskaitė odrzuca zaproszenie prezydenta Komorowskiego, to przyszły premier Butkevičius zapowiada, że pierwszą wizytę zagraniczną złoży w Polsce       Fot. Marian Paluszkiewicz
 Prowadzona przez Fundację kampania przeciw przemocy w internecie daje swoje rezultaty                 Fot. Marian Paluszkiewicz

„O Polakach komentarzy więcej nie będę pisał. Boję się i oczywiście nie chcę być sądzonym” (http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/rsikorskis-lietuvoje-lenku-teises-butu-beveik-pakankamos-bet-jos-silpninamos.d?id=58876573&com=1&s=2&no=200).

Dany komentarz jak najbardziej przekonuje o tym, że prowadzona przez Fundację kampania przeciw przemocy w internecie daje swoje rezultaty. Obrażających komentarzy jest coraz mniej oraz sami komentatorzy przyznają się, że boją się pisać teksty nawołujące do nienawiści narodowościowej. Jak się mówi „uczymy się na własnych błędach”. Więc śmiało można twierdzić, że Fundacja osiąga ogromne sukcesy na tym polu.
W litewskim portalu informacyjnym www.lrytas.lt osoba, pod pseudonimem „o_O” twierdzi, że dodałaby komentarz do artykułu: „R. Sikorskis: Lietuvoje lenkų teisės būtų beveik pakankamos, bet jos silpninamos” (tłum.: „R. Sikorski: Polskie prawa w Litwie byłyby wystarczające, ale są osłabione”, ale podejrzewa, że miałby wiele kłopotów („parašyčiau aš komentarą, labai norėčiau, bet jei parašyčiau, tai “„įtariu, kad po to problemų nemažai turėčiau… ech… :D:D:D:D:D”).

Inny komentator udziela odpowiedzi, że również napisałby, ale już był karany. Komentator, występujący pod imieniem „Joo”, powstrzymuje się w pisaniu komentarzy o Polakach. Twierdzi, że „apie lenkus daugiau komentaųu nerašysiu, bijau profesoriaus Kuriaus »teisingumo« jo sukurtoje teisinėje sistemoje (turiu uomeny Panevėžio verslininką, parašiusi komentarą apie lenkus) ir aišku nenoriu turėti teistumo!” (tłum.: „o Polakach komentarzy nie będę pisał, boję się profesora Kurisa, którego ustanowiony system prawny „sprawiedliwość” (mam na uwadze przedsiębiorcy z Poniewieżu, który napisał komentarz o Polakach) i oczywiście nie chcę być sądzonym”).

EFHR cieszy się z owoców swej pracy. Liczba kar za komentarze sięga już ośmiu. Warto wspomnieć, że w 2011 roku Fundacja skierowała do Prokuratury Generalnej 25 wniosków dotyczących obraźliwych komentarzy. Natomiast w roku 2012 liczba sięga ponad 270 wniosków złożonych do prokuratury w ramach prowadzonej od ponad roku kampanii zmierzającej do zakończenia poczucia bezkarności tych wszystkich, którzy bez zahamowań i jakichkolwiek oporów naruszają godność innych, włącznie z nawoływaniem do pozbawienia ich życia (http://www.efhr.eu/2011/08/18/europejska-fundacja-praw-człowieka-przeciwko-narastającej-fali-nienawiści-w-internecie-na-litwie/).

Poprzez kierowanie wniosków do organów ścigania na niezgodne z prawem wpisy, Fundacja chciałaby doprowadzić do tego, ażeby organy państwowe, odpowiedzialne za przestrzeganie prawa, zaczęły dostrzegać powagę sytuacji oraz zagrożenie, które jest z tym związane. Państwo nie może bezczynnie przyglądać się narastającej fali nienawiści na niespotykaną dotąd skalę. Efekty takiego podejścia są widoczne między innymi w sondażach, z których jednoznacznie wynika, że prowadzona przez media i polityków negatywna kampania wobec mniejszości narodowych przeniosła się na społeczeństwo litewskie (http://www.efhr.eu/2012/01/06/europejska-fundacja-praw-człowieka-zaniepokojona-wynikami-sondażu/).

Europejska Fundacja Praw Człowieka chciałaby serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przesyłają nam informacje na temat wpisów niezgodnych z prawem. Bez Waszej pomocy sukces ten nie byłby możliwy. Zachęcamy do współpracy.

Inf. EFHR