Wytypowano kandydatów do tytułu „Polak Roku 2012”

Członkowie Kapituły uwzględniali wkład każdego kandydata w dziedzinę rozwoju kultury polskiej na Litwie Fot. Marian Paluszkiewicz
Członkowie Kapituły uwzględniali wkład każdego kandydata w dziedzinę rozwoju kultury polskiej na Litwie Fot. Marian Paluszkiewicz

Kapituła Plebiscytu Czytelników „Polak Roku”, która wczoraj obradowała w redakcji „Kuriera Wileńskiego”, wytypowała 18 osób, kandydatów do zaszczytnego tytułu „Polak Roku 2012”.

Jest to już 15. edycja tego popularnego, organizowanego przez nasz dziennik Plebiscytu czytelników, który ma na celu uhonorowanie osób najbardziej zasłużonych dla spraw polskich na Litwie. Kapituła składa się ze zwycięzców plebiscytów poprzednich lat. W tym roku w obradach wzięli udział: Anna Adamowicz, Zdzisław Palewicz, Zofia Matarewicz, Barbara Kosinskienė i Antoni Jankowski.

Z powodu licznych obowiązków służbowych inni członkowie kapituły nie mogli przybyć na posiedzenie. Redakcję „Kuriera Wileńskiego” reprezentowali redaktor naczelny Robert Mickiewicz i dyrektor komercyjny Andrzej Podworski.

Kapituła w tym roku nieco odbiegła od dotychczasowej tradycji — nie typowała jedynie dziesiątki kandydatów. Wybrano 18 osób — Polaków z Litwy oraz obywateli Polski stale mieszkających i działających społecznie na Litwie — zgłoszonych przez Czytelników naszego dziennika oraz członków Kapituły.

Czytelnicy „Kuriera Wileńskiego” zgłosili także do tytułu „Polak Roku 2012”  kandydaturę przewodniczącego Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, posła do Parlamentu Europejskiego Waldemara Tomaszewskiego. W tegorocznych wyborach parlamentarnych AWPL na czele której stoi Waldemar Tomaszewski odniosła historyczne zwycięstwo zdobywając blisko 6 proc głosów. Po raz pierwszy polska partia będzie miała w parlamencie Litwy własną 8 osobową frakcję. Podczas wyborów parlamentarnych, w tajnym głosowaniu na lidera AWPL oddano ponad 28 tysięcy głosów wyborców. Jednak zgodnie ze zmienionym przed pięcioma laty statutem plebiscytu zdobywcy tytułu „Polak Roku” z poprzednich lat  nie mogą więcej brać udziału w plebiscycie. Waldemar Tomaszewski z kolei jest jedynym dwukrotnym zdobywcą tytułu „Polak Roku”. Zgodnie ze statutem jest teraz członkiem Kapituły Plebiscytu.

Członkowie Kapituły uwzględniali przede wszystkim wkład w mijającym roku każdego kandydata w dziedzinę rozwoju polskiej kultury, w zachowanie i propagowanie polskości na Litwie,  promowanie dobrego imienia Polaków w społeczeństwie naszego kraju.
Tradycyjnie wśród zaproponowanych przez Czytelników kandydatów do tytułu „Polak Roku” znaleźli się przedstawiciele Wilna oraz rejonów: wileńskiego, solecznickiego, trockiego, święciańskiego, kowieńskiego.

Na początku stycznia przyszłego roku Kapituła zbierze się po raz kolejny. Po podliczeniu nadesłanych kuponów ogłoszona zostanie finałowa dziesiątka. Zdobywca największej liczby głosów Czytelników podczas uroczystej gali zostanie ogłoszony „Polakiem Roku 2012”.

Apelujemy więc do naszych Czytelników, aby wzięli aktywny udział w plebiscycie nadsyłając kupony wycięte z gazety (które już od dziś zaczynamy zamieszczać) z nazwiskami swoich kandydatów.
Prosimy też czytelników o ewentualne podanie swoich nazwisk, ponieważ wśród nadsyłających kupony zostaną rozlosowane specjalne nagrody.

Na kandydatów, których listę podajemy, można głosować do 31 grudnia br. W tym celu należy na adres redakcji przysyłać wypełnione kupony (w nieograniczonej ilości, ale niekserowane).
Dodatkowo kupony można też wrzucać do specjalnej skrzynki, która zostanie umieszczona w recepcji wileńskiego Domu Kultury Polskiej.

Redakcja

KANDYDACI DO TYTUŁU „POLAK ROKU 2012”

Ks. Józef Aszkiełowicz, proboszcz parafii mejszagolskiej
Renata Cytacka, sekretarz Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego
Grażyna Gołubowska, gł. specjalista ds. turystyki samorządu rejonu wileńskiego
Prof. Bogusław Grużewski, dyrektor Instytutu Pracy i Badań Społecznych Litwy
Ryszard Jankowski, prezes koła ZPL w Wędziagole (rejon kowieński)
Stefan Kimso, prezes klubu piłkarskiego „Polonia Wilno”.
Tadeusz Macioł, konsul honorowy RP w Kłajpedzie
Ewelina Mokrzecka, założycielka na Facebooku strony „Pulaki z Wilni”
Jarosław Narkiewicz, poseł na Sejm RL z ramienia AWPL, prezes Trockiego Rejonowego Oddziału ZPL
Katarzyna Niemyćko, piosenkarka
Czesław Okińczyc, sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy, adwokat, założyciel, właściciel i prezes Radia „Znad Wilii”
Antoni Radczenko, redaktor polskiej wersji na litewskim portalu „Delfi”
Siostra Michaela Rak, założycielka hospicjum im. M. Sopoćki w Wilnie
Michał Sienkiewicz, prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
Józef Szostakowski, poeta, przewodnik, członek Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy
Edward Trusewicz, sekretarz Związku Polaków na Litwie
Ks. Rusłan Wilkiel, proboszcz parafii w Kolonii Wileńskiej
Łukasz Wardyn, ekspert Europejskiej Fundacji Praw Człowieka