Podsumowanie szkoleń z zakresu praw człowieka

W szkoleniach chętnie brali udział studenci oraz uczniowie  Fot. Marian Paluszkiewicz
W szkoleniach chętnie brali udział studenci oraz uczniowie Fot. Marian Paluszkiewicz

W miniony piątek oraz sobotę w Szkole Średniej im. Władysława Syrokomli w Wilnie miały miejsce bezpłatne szkolenia z zakresu praw człowieka organizowane przez Europejską Fundację Praw Człowieka. Uczestnikami szkoleń byli przede wszystkim nauczyciele, lecz również w szkoleniach chętnie brali udział studenci oraz uczniowie.

Szkolenia poprowadzili specjaliści zajmujący się prawami człowieka dr Laura Koba, dr Łukasz Wardyn oraz profesor Wiesław Wacławczyk. Uczestnicy mieli możliwość pogłębić swoją wiedzę z zakresu prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu praw człowieka i mniejszości narodowych, jako istotny element prowadzonego przedmiotu wiedzy o społeczeństwie. Dwudniowe szkolenia teoretyczne i praktyczne pomogły zapoznać się z najnowszymi metodami dydaktycznymi oraz popracować w grupach podczas zajęć warsztatowych, które poprowadziła dr Laura Koba.

Przerwy na kawę oraz obiad stały się dobrą okazją do konstruktywnych dyskusji.
Nauczyciele będą mogli przekazać uzyskaną wiedzę dla uczniów oraz wykorzystać metody dydaktyczne podczas lekcji, poszerzając wiedzę ogólną z zakresu praw człowieka.
Kulminacją minionych szkoleń była inscenizacja rozprawy sądowej z zakresu praw dziecka, przygotowana przez uczniów szkoły. Uczestnik inscenizacji oraz praktykant Fundacji, uczeń 11 klasy Szkoły Średniej im. Władysława Syrokomli Tomasz Jabłoński powiedział, że: „Wrażenia po tej inscenizacji są naprawdę niepowtarzalne. Atmosfera była super, każdy był zadowolony i miał wielki zaszczyt uczestniczyć w tej rozprawie sądowej.

Osobiście jestem szczęśliwy, że mogłem uczestniczyć w niej i pragnę dalej współpracować z osobami, które chcą aktywnie działać w podobnych projektach. Moim zdaniem najlepszym aktorem i przy okazji najmłodszym był Łukasz, który dopiero jest w 5 klasie, a potrafi tak wspaniale przekazać to, co potrafi”.

Chcielibyśmy szczególnie podziękować dyrektor Szkoły Średniej im. Władysława Syrokomli Danucie Silienė oraz nauczycielkom historii Marii Narkiewicz i Marynie Taraszkiewicz, które włożyły sporo wysiłku, aby przebieg inscenizacji oraz szkoleń był niezapomniany. I chyba tak się stało, bo osoby, które planowały być na szkoleniach tylko w piątek przyszły również w sobotę. „Grzech by było nie skorzystać z takiej okazji” — powiedziała nauczycielka historii, która plany osobiste odsunęła na miejsce drugie.

Fundacja serdecznie dziękuje sponsorom, bez których szkolenia nie odbyłyby się, a dokładnie Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polski, hotelowi rodzinnemu RunMis i sklepowi internetowemu ADshop.lt. A także serdecznie dziękujemy naszemu partnerowi „WEB & Services”.
Również jesteśmy wdzięczni „Kurierowi Wileńskiemu”, „Tygodnikowi Wileńszczyzny”, „Wilnotece”, Radiu Znad Wilii, Stowarzyszeniu Naukowców Polaków Litwy za objęcie naszych szkoleń patronatem medialnym.
Do następnych szkoleń!
***
Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych od Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”.

Inf. Europejska Fundacja Praw Człowieka