Szkolenia w Porto – „Co na temat płci?”

Nikt nie obawiał się podzielić się swoim zdaniem      Fot. archiwum
Nikt nie obawiał się podzielić się swoim zdaniem Fot. archiwum

W dniach 23 listopada-1 grudnia w Porto (Portugalia) odbył się kurs pt. „What about gender” („Co na temat płci?”) zorganizowany przez organizację Connect Art, która specjalizuje się w organizowaniu szkoleń związanych z dialogiem międzykulturowym w Europie. Wzięło w nim udział prawie 30 osób z dziesięciu państw Europy reprezentujących różne organizacje pozarządowe. Litwę reprezentowało dwóch praktykantów Kamil Szwarc, Krzysztof Górski i pracownik EFHR Zbigniew Malewski.

Tematem przewodnim była szeroko rozumiana dyskryminacja ze względu na płeć oraz tematy pokrewne. Idąc z duchem czasu, organizatorzy zrezygnowali z tradycyjnych wykładów, a postawili na nietypowe i aktywne formy nauki. Warsztaty, debaty i inne zajęcia teoretyczno-praktyczne były pomyślane, tak aby zintegrować uczestników i wykształcić w nich odruch naturalnej współpracy. W ich trakcie poruszano tematy dyskryminacji kobiet, ewolucji jej roli w społeczeństwie, zróżnicowania zarobków etc.

Wiele czasu poświęcono na dyskusję o eliminowaniu postaw dyskryminacyjnych i szkodliwych stereotypów, które wciąż pokutują nawet w zachodnioeuropejskich społeczeństwach.
Nie pominięto oczywiście kwestii walki z dyskryminacją na drodze prawnej. Czas był ściśle wypełniony i zaplanowany od przyjazdu aż do wieczoru pożegnalnego. Podczas prezentacji organizacji uczestników szkolenia, EFHR i jej działalność wzbudzała duże zainteresowanie, zwłaszcza u przedstawicieli państw bałkańskich.

Regularne przerwy podczas zajęć stwarzały idealne warunki do międzykulturowej i międzynarodowej integracji grupy kursantów, a dyskusje prowadzone między zajęciami zdecydowanie pozytywnie wpłynęły na sukces szkolenia, który został jednogłośnie potwierdzony przez wszystkich uczestników.
„Sztuką jest zorganizowanie szkoleń, podczas których nikt nie obawia się podzielić swoim zdaniem, ma okazje aktywnie włączyć się w dyskusje, zwiedzić lokalizację kursu i nawiązać cenne kontakty” — tak na temat szkoleń wypowiedział się jeden z kursantów, po ich zakończeniu.

Organizatorzy zapowiedzieli już kolejne szkolenia w 2013 r., na które Fundacja otrzymała zaproszenie.
EFHR stoi na stanowisku, że tego typu szkolenia są niezwykle przydatne, ponieważ pomagają kształcić pożądane postawy w społeczeństwie. Fundacja popiera również publiczną dyskusję na temat praw kobiet, gdyż problemy z tej dziedziny są niedostatecznie nagłaśniane i nieraz lekceważone.
***
Zachęcamy do zgłaszania skarg na tym tle. Fundacja udzieli bezpłatnej porady prawnej.

Inf. EFHR