Ograniczenie wolności za komentarz w internecie

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) z zadowoleniem przyjęła wydanie kolejnego nakazu karnego dla autora obraźliwego komentarza na podstawie wniosków Fundacji skierowanych do Prokuratury Generalnej.

Sąd dzielnicowy rejonu Olity (Alytaus rajono apylinkės teismas) wydał nakaz karny dla mieszkańca tegoż rejonu S.Š za publiczne podżeganie do nienawiści i nawoływanie do dyskryminacji na tle narodowościowym i poniżającym mniejszość rosyjską.

Komentarz został napisany 19 lutego 2012 r. na portalu www.lrytas.lt i brzmiał następująco: „kacapai savo stichijoj, jei reikia ką nors sumeluot ir apteršt, prisiminkit kiek metų neatiduoda vasario 16d originalo, tipo jo gal ir nebuvo, kaip ribentropo- molotovo pakto »nėra didesnių pedu kaip rusai, pasaulio atmatos«” (tłum.: „Rosjanie są kłamcami oraz zawsze kogoś zanieczyszczają. Już tyle lat nie oddają dla Litwy oryginału paktu Ribbentropa-Mołotowa, że niby go i nie było. Nie ma większych śmieci na świecie jak Rosjanie”). Za swój komentarz do artykułu „Rusų kalba nebus Latvijos valstybinė” (tłum.: „Język rosyjski nie będzie państwowym na Łotwie”) autor został ukarany ograniczeniem wolnośći na 7 miesięcy. W konsekwencji w godzinach od 22 do 6 rano nałożony na niego został areszt domowy. To pierwsza kara takiego typu (ograniczenie wolności).

EFHR cieszy się, że za niezgodne z prawem komentarze w internecie kary są coraz wyższe.

Autor komentarza przyznał się do winy, powiedział, że komentarz napisał odruchowo. Nie zastanawiał się nad nim i jest zawstydzony, szczerze żałuje oraz w przyszłości będzie wyrażał swoją opinię bardziej tolerancyjnie.

Sąd uznał, że celem autora komentarza było publiczna obraza mniejszości rosyjskiej, propagowanie nienawiści i dyskryminacji ze względu na narodowość.

Ogółem to już 10 kara za komentarze na podstawie wniosków EFHR (Fundacja skierowała do końca 2012 roku ich już ponad 284) złożonych do prokuratury w ramach prowadzonej od miesięcy kampanii zmierzającej do zakończenia poczucia bezkarności tych wszystkich, którzy bez zahamowań i jakichkolwiek oporów naruszają godność innych, włącznie z nawoływaniem do pozbawienia ich życia (o innych wygranych: http://www.efhr.eu/category/nasza-dzialalnosc/wygrane/).

Poprzez kierowanie wniosków do organów ścigania na niezgodne z prawem wpisy, Fundacja chciałaby doprowadzić do tego, ażeby organy państwowe, odpowiedzialne za przestrzeganie prawa, zaczęły dostrzegać powagę sytuacji oraz zagrożenie, które jest z tym związane. Państwo nie może bezczynnie przyglądać się narastającej fali nienawiści na niespotykaną dotąd skalę.

Efekty naszej pracy doceniane są przez samych prokuratorów. EFHR jest najbardziej aktywną Fundacją na Litwie w zakresie ścigania komentarzy niezgodnych z prawem: http://www.efhr.eu/download/media_www/neapykanta-kurstantys-komentatoriu-2012.12.28.pdf

Fundacja chciałaby serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przesyłają nam informacje na temat wpisów niezgodnych z prawem. Bez Waszej pomocy sukces ten nie byłby możliwy. Zachęcamy do współpracy.

Europejska Fundacja Praw Człowieka