Kierownictwo AWPL spotyka się z przedstawicielami w ministerstwach

Obecny stan dróg, możliwości polepszania infrastruktury drogowej — te i inne kwestie w dniu 8 stycznia br. omówiono podczas spotkania roboczego kierownictwa Akcji Wyborczej Polaków na Litwie (AWPL) z nowym wiceministrem łączności z ramienia partii Władysławem Kondratowiczem.

Spotkanie, któremu przewodniczył przewodniczący AWPL, poseł do Parlamentu Europejskiego Waldemar Tomaszewski, odbyło się w wileńskim biurze AWPL. Udział w nim wzięli starosta i wicestarosta sejmowej frakcji AWPL — Rita Tamašunienė i Wanda Krawczonok, Maria Rekść oraz Zdzisław Palewicz, merowie rejonów wileńskiego i solecznickiego, w których władzę od lat sprawuje AWPL.
Jak zaznaczył Waldemar Tomaszewski, udział AWPL w koalicji rządzącej daje nieporównanie większe możliwości działania na rzecz mieszkańców kraju. Dodał, że po uzgodnieniach koalicyjnych Władysław Kondratowicz będzie nadzorował pracę Dyrekcji Dróg Samochodowych przy Ministerstwie Łączności, co oznacza możliwość bardziej sprawiedliwego podziału środków na rekonstrukcję i remont dróg oraz asfaltowanie dróg żwirowych.

Mówiono o konieczności budowy poboczy dróg, większego dofinansowania.
Na spotkaniu mówiono o konieczności i rzeczywistych możliwościach budowy poboczy dróg, zwłaszcza w osiedlach wiejskich, dyskutowano o problemie niewystarczającego dofinansowania, z jakim borykają się samorządy odpowiedzialne za świadczenie usług transportu publicznego. Brakuje środków m. in. na rekompensaty wypłacane przewoźnikom przez samorządy za przewóz osób korzystających z ulg transportowych. W trakcie dyskusji podkreślono, że w celu rozwiązania problemu niedostatecznego dofinansowania tej dziedziny konieczne jest podejmowanie działań na poziomie rządowym.

Wyżej opisane spotkanie robocze kierownictwa AWPL zapoczątkowało cykl spotkań z przedstawicielami partii, którzy po jesiennych wyborach parlamentarnych objęli stanowiska w resortach litewskich. Kolejne nastąpią niebawem, bowiem w bieżącym tygodniu dobiegnie końca proces obsadzania stanowisk przez przedstawicieli AWPL w strukturach rządowych Litwy. Przypominamy, że przedstawiciele z ramienia AWPL już objęli stanowisko ministra i wiceministra energetyki, wiceministra łączności i wiceministra kultury. W najbliższy czwartek przedstawiciele AWPL obejmą stanowiska wiceministrów oświaty oraz rolnictwa.

Biuro Prasowe AWPL