Aktywny i pracowity początek roku kierownictwa frakcji AWPL w Sejmie

Dla kierownictwa sejmowej frakcji AWPL 2013 rok rozpoczął się intensywnie: w pierwszych dniach nowego roku starosta i wicestarosta sejmowej frakcji AWPL Rita Tamašunienė i Wanda Krawczonok spotkały się z szefami resortów kultury, oświaty i nauki oraz opieki społecznej i pracy.

Podczas spotkania w dn. 2 stycznia z ministrem kultury Šarūnasem Birutisem posłanki na Sejm podkreśliły znaczenie i konieczność zachowania i dbania o obiekty dziedzictwa kulturowego oraz troski o kulturę amatorską, zaznaczyły, że w ciągu ostatniego dziesięciolecia na Wileńszczyznę kierowane były najmniejsze w kraju inwestycje w dziedzinę kultury. „Jedynie staraniem władz samorządów rejonów wileńskiego i solecznickiego udało się zachować dotychczasową sieć bibliotek wiejskich, które są ważnym ogniwem kulturowym w miejscowościach wiejskich” — powiedziała starosta sejmowej frakcji AWPL Rita Tamašunienė.

Dyskutowano o unowocześnianiu ośrodków kultury
W trakcie dyskusji posłanki na Sejm zaznaczyły potrzebę odnowienia gmachu Centrum Kultury w Solecznikach poprzez wciągnięcie tego obiektu do Litewskiego Programu Unowocześniania Ośrodków Kultury. Zarówno minister, jak również przedstawicielki AWPL jednomyślnie podkreślili, że sektor kultury powinien znaleźć należyte odzwierciedlenie w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020.

Zauważyć szkoły najbardziej tego potrzebujące
O kwestii Ustawy RL o Oświacie, placówkach oświatowych w miejscowościach wiejskich, ich reorganizacji, dowożeniu uczniów Rita Tamašunienė i Wanda Krawczonok 4 stycznia rozmawiały z ministrem oświaty i nauki Dainiusem Pavalkisem. Podczas spotkania posłanki z ramienia AWPL przybliżyły ministrowi potrzeby regionu Wileńszczyzny, opowiedziały o tych placówkach oświatowych, które w szczególności wymagają wsparcia i odnowienia.

Z myślą o osieroconych
Myśl zapewnienia opieki dzieciom osieroconym w rejonie wileńskim przyświecała Rita Tamašunienė i Wanda Krawczonok 7 stycznia podczas spotkania z kierownictwem resortu opieki społecznej i pracy: minister Algimantą Pabedinskienė, wiceministrem Audriusem Bitinasem oraz kanclerzem ministerstwa Alvydasem Puodžiukasem. Już od dawna Samorząd Rejonu Wileńskiego ubiega się o utworzenie na terenie rejonu podstołecznego sierocińca, jednakże kierownictwo samorządu od lat spotyka się z coraz to nowymi przeszkodami. Oparty na nowoczesnym modelu sierociniec — taki, który by jak najbardziej przypominał środowisko domowe — planuje się powołać w Ojranach, samorząd już złożył w ministerstwie wszelkie dokumenty niezbędne do uruchomienia procesu powstawania placówki. Rita Tamašunienė i Wanda Krawczonok z kierownictwem resortu rozmawiały również o trudnej sytuacji społecznej w kraju, o nowym, nieprzychylnym dla samorządów, trybie wypłacania zasiłków socjalnych, dyskutowano o możliwościach rozwiązania tych i innych aktualnych problemów.

Biuro Prasowe AWPL