Trwa polityka dyskryminacji „Kuriera Wileńskiego”

Mimo zmiany władz na Litwie nadal prowadzona jest dyskryminacyjna polityka wobec „Kuriera Wileńskiego”.

Fundusz Wspierania Prasy Radia i Telewizji, rozdzielający pieniądze z budżetu państwa, kolejny rok z rzędu odmówił przydzielenia wsparcia finansowego jedynemu dziennikowi na Litwie wydawanemu w języku polskim. Taką konsekwencję instytucji dysponującej pieniądzmi podatników, w tym Polaków — obywateli Litwy, nie możemy ocenić inaczej jako świadomą dyskryminacyjną politykę litewskiego państwa wobec środków masowego przekazu mniejszości narodowych.

Podobna polityka państwa litewskiego w stosunku do mniejszości narodowych nie ma nic wspólnego z europejskimi standardami, o których tak dużo mówią litewscy politycy.

Europejską normą jest to, że państwo wspiera mniejszości narodowe zamieszkujące na jego terenie, w tym również prasę wydawaną w językach tych mniejszości. Jest ona bowiem ważnym narzędziem w zachowaniu świadomości narodowej mniejszości. Tak na przykład Republika Czeska, która podobnie jak Litwa nie należy do najbogatszych państw Unii Europejskiej, co roku przydziela dziennikowi polskiej mniejszości narodowej „Głos Ludu” 400 tys. euro. Również władze Litwy doskonale wiedzą, że państwo polskie finansuje litewskie pismo „Aušra” wydawane w Sejnach. Redakcja „Kuriera Wileńskiego” będzie więc domagała się, aby europejskie standardy w dziedzinie wspierania środków masowego przekazu mniejszości narodowych były przestrzegane również w państwie litewskim.

Redakcja