AWPL: Ujednolicenie egzaminu z języka litewskiego nie do przyjęcia

„Skoro państwo nas tu nie chce, to trudno, będziemy szukali sobie miejsca tam, gdzie będziemy potrzebni”    Fot. Marian Paluszkiewicz
„Skoro państwo nas tu nie chce, to trudno, będziemy szukali sobie miejsca tam, gdzie będziemy potrzebni” Fot. Marian Paluszkiewicz

Zgodnie z zapowiedziami odbywają się kolejne spotkanie robocze kierownictwa AWPL z oddelegowanymi przez partię przedstawicielami do krajowych resortów.

W ostatnim dniu stycznia kierownictwo AWPL spotkało się z wiceministrem oświaty i nauki Editą Tamošiūnaitė. Na spotkanie, któremu przewodniczył lider AWPL Waldemar Tomaszewski, przybyło kierownictwo frakcji AWPL w Sejmie w osobach: przewodniczącej i wiceprzewodniczącej Rity Tamašunienė i Wandy Krawczonok, prezesa Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, posła na Sejm RL Józefa Kwiatkowskiego.
W pierwszej kolejności uczestnicy spotkania rozpatrywali pytanie niezwykle istotnym dla wyborców: sytuacją oświaty mniejszości narodowych, przede wszystkim nad bolącym tematem, jakim jest ujednolicenie egzaminu maturalnego z języka litewskiego w szkołach litewskich i mniejszości narodowych. Ujednolicenie egzaminu wcielono w życie na mocy nowej redakcji Ustawy o Oświacie, którą w 2011 roku przyjął Sejm RL. AWPL niezmiennie stoi na stanowisku, że ustawa ta dyskryminuje szkolnictwo polskie na Litwie.

Zapewnić ulgi uczniom szkół mniejszości narodowych oraz zmienić ustawę.

Podczas spotkania podkreślono, że w dobie obecnej, kiedy nacisk kładzie się przede wszystkim na indywidualny rozwój poszczególnych umiejętności młodzieży, nie może mieć miejsca sytuacja zrównania statusu języka ojczystego i języka wyuczonego. Poziom znajomości tych dwóch języków zawsze będzie się różnił: język wyuczony możemy znać bez zarzutu, jednak nigdy nie będzie on mógł konkurować z językiem ojczystym. Nie mniejsze znaczenie ma również fakt, że nie każdy uczeń może się pochwalić zdolnościami poliglotycznymi.
Uczestnicy spotkania byli jednomyślni co do konieczności podjęcia odpowiednich decyzji, by jeszcze w roku bieżącym uczniom szkół mniejszości narodowych (polskich, rosyjskich, białoruskich) zapewnić ulgi w tym zakresie, a w najbliższej perspektywie powinna nastąpić zmiana ustawy i obowiązywać była jej redakcja.

Zachować sieć szkół, zwłaszcza w miejscowościach wiejskich.

Na spotkaniu dyskutowano również o konkretnych możliwościach złagodzenia wygórowanych wymogów z zakresu kompletacji klas, które to wymogi stanowią rzeczywiste zagrożenie dla szkół mniejszości narodowych, zwłaszcza w miejscowościach z kilkoma placówkami oświatowymi.
Mówiąc o reformie oświaty, podkreślono potrzebę zachowania dotychczasowej sieci szkół, szczególnie wiejskich, które często są nie tylko ośrodkiem oświatowym, lecz również kulturalnym. Uczestnicy spotkania poruszyli również zagadnienie bardzo istotne dla placówek oświatowych, jakim jest planowana przez rząd litewski realizacja oświatowych projektów inwestycyjnych.

Inf. Biura Prasowego AWPL