Tomaszewski: Spotkanie szefów MSZ Polski i Litwy sukcesem Sikorskiego

Spotkanie szefów MSZ Polski i Litwy jest sukcesem Radosława Sikorskiego, który konsekwentnie, od lat, domaga się rozstrzygnięcia problemów litewskich Polaków, powiedział przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie (AWPL) Waldemar Tomaszewski.

„To sukces ministra Radosława Sikorskiego i wygrana realizowanej przez niego polityki” — tak ocenił Tomaszewski czwartkowe spotkanie  w Warszawie szefa polskiego MSZ i litewskiego ministra spraw zagranicznych Linasa Linkevičiusa.
Tomaszewski przypomniał, że przed kilkoma laty Sikorski oznajmił, że nie spotka się ze swym litewskim odpowiednikiem, dopóki Litwa nie podejmie konkretnych działań w rozstrzyganiu problemów Polaków na Litwie.

„Minister Sikorski dotrzymał słowa, bo poprzedni centroprawicowy rząd Litwy nawet nie sygnalizował chęci rozstrzygania naszych problemów” — powiedział przewodniczący AWPL.
Tomaszewski wyraził nadzieję, że składane przez obecny centrolewicowy rząd Litwy deklaracje podjęcia konkretnych działań ws. sytuacji polskiej mniejszości nie są pustą obietnicą i że „władze Litwy rozumieją, iż obecne, pierwsze spotkanie ministrów, może być też ostatnim”.
Lider AWPL podkreślił zdeterminowanie polskiej społeczności na Litwie. „Jeżeli nie będzie szybkiego procesu przyjęcia Ustawy o Mniejszościach Narodowych i nowelizacji Ustawy o Oświacie, a także pilnych zmian w trybie składania egzaminu maturalnego z języka litewskiego w szkołach mniejszości narodowych, rozważamy nawet wyjście z koalicji rządzącej” — powiedział Tomaszewski. Zaznaczył, że „Polacy chcą zachować tylko to, co posiadali w ciągu ostatnich 20 lat niepodległości kraju”.

Ustawa o Mniejszościach Narodowych, której przyjęcia żądają Polacy, reguluje m. in. używanie języka mniejszości na terenach zwarcie zamieszkiwanych przez daną mniejszość. Polakom chodzi o Wileńszczyznę, gdzie stanowią 60-80 proc. ludności.
Taka ustawa obowiązywała na Litwie od początków niepodległości kraju. W 2010 roku jednak wygasła, a nowa jest ciągle przygotowywana.
W kwestii oświaty niepokój Polaków budzi przyjęta w 2011 r. nowa redakcja Ustawy o Oświacie, która w ocenie społeczności polskiej dyskryminuje szkolnictwo polskie na Litwie. Ustawa ta m. in. ujednolica egzamin maturalny z języka litewskiego w szkołach litewskich i mniejszości narodowych, choć program nauczania języka litewskiego w tych szkołach różni się.

Zgodnie z decyzją poprzednich władz oświatowych Litwy ujednolicony egzamin z litewskiego ma obowiązywać już w tym roku.
Jak dowiedział się „Kurier” już w poniedziałek może być podpisane rozporządzenie ministra oświaty i nauki o zmianach w składaniu egzaminu maturalnego w szkołach mniejszości narodowych. W poniedziałek także ma odbyć się posiedzenie Rady Politycznej koalicji rządzącej, a we wtorek z wizytą do Warszawy udaje się premier rządu Audrius Butkevičius. Program nowego litewskiego rządu, który rozpoczął pracę w grudniu ub. r., przewiduje rozwiązanie konkretnych problemów, z którymi boryka się polska mniejszość na Litwie.

PAP, inf. wł.