Powstało Zrzeszenie „Media Polskie na Litwie”

Oświadczenie zebrania założycielskiego przedstawicieli redakcji polskich mediów na Litwie:

10 maja w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyło się zebranie założycielskie Zrzeszenia „Media Polskie na Litwie”. Celem nowej inicjatywy polskiej w Wilnie jest koordynacja współpracy pomiędzy polskimi mediami, tworzonymi na Litwie.

Potrzeba takiego działania wynikła z komplikującej się sytuacji, w jakiej znalazły się polskie środki masowego przekazu na Litwie. Przedstawiciele polskich redakcji zgodnie stwierdzili, że wspólnie łatwiej będzie czynić starania o pozyskiwanie środków finansowych, rozwiązywać wynikające problemy i koordynować działania. Ważnym celem działalności Zrzeszenia będzie również doskonalenie współpracy z litewskimi, polskimi i międzynarodowymi instytucjami, zajmującymi się wspieraniem mediów.

Album Wileńskie, Kurier Wileński, Magazyn Wileński, Nasza Gazeta, Portal L24, Radio Znad Wilii, Spotkania, Tygodnik Wileńszczyzny, Wilnoteka