Wizyta sekretarza Rady Europy na Litwie

Thorbjorn Jagland Fot. archiwum
Thorbjorn Jagland Fot. archiwum

Na Litwie z wizytą przebywał sekretarz generalny Rady Europy Thorbjorn Jagland, który poza omówieniem z prezydent Dalią Grybauskaitė spraw związanych ze zbliżającą się prezydencją Litwy w UE, wysłał kilka strzał krytyki odnośnie niektórych aspektów związanych z prawami człowieka.

Podkreślił, że Litwa jest państwem niepodległym i odpowiada prawie wszystkim europejskim standardom. Jednak zauważył, że w niektórych aspektach Litwa nadal nie nadąża za państwami europejskimi. W pierwszej kolejności wymienił problem nierespektowania praw mniejszości. Także krytyce podlega system wyborczy na Litwie, na podstawie którego zostały zmienione granice kilku okręgów wyborczych i w taki sposób rozbity elektorat mniejszości narodowej. Wiele kontrowersji budzi również działalność Głównej Komisji Wyborczej oraz kupowanie głosów.

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) już nieraz wyrażała swój niepokój odnośnie braku obowiązującej ustawy o mniejszościach narodowych. Od 2011 roku Litwa, jako jedyne państwo Rady Europy, które ratyfikowało Konwencję Ramową o Mniejszościach Narodowych, nie posiada ramowych uregulowań gwarantujących mniejszościom narodowym podstawowego zakresu ochrony i praw zagwarantowanych ratyfikowanymi przez Litwę traktatami międzynarodowymi. Panujące zamieszanie w społeczeństwie po raz kolejny potwierdza potrzebę jak najszybciej przyjąć ustawę o mniejszościach narodowych.

Ponadto na arenie międzynarodowej największe organizacje na rzecz demokracji oraz najsłynniejsi specjaliści w zakresie ochrony praw człowieka uznają, że na Litwie prawa człowieka, przede wszystkim mniejszości narodowych, nie są respektowane. Freedom House w swoim tegorocznym raporcie stwierdził, że „(…) dyskryminacja mniejszości etnicznych, które stanowią 16 proc. populacji, pozostaje problemem, szczególnie wśród małej romskiej populacji”. (http://www.efhr.eu/2013/05/29/freedom-house-zmienia-raport-o-litwie-na-wniosek-efhr/).

Z kolei profesor Fernand de Varennes powiedział, że ratyfikowana Konwencja Ramowa jest integralną częścią prawa litewskiego, nasuwa się więc jedyny i niesporny wniosek — władze litewskie powinny przestrzegać w Konwencji określonych praw (http://www.efhr.eu/2013/03/31/prof-fernand-de-varennes-z-wizyta-na-litwie/).
Wkrótce swój raport przedstawi również EFHR, przedstawiając sytuację praw człowieka, w tym mniejszości narodowych na Litwie za 2012 r. w 4 wersjach językowych. Zachęcamy do śledzenia wiadomości na naszej stronie www.efhr.eu

Inf. EFHR