Media polskie na Litwie zacieśniają współpracę

We czwartek 13 czerwca odbyło się kolejne zebranie Zrzeszenia „Media Polskie na Litwie”. Głównym tematem obrad była kwestia zacieśnienia współpracy pomiędzy polskimi środkami masowego przekazu na Litwie.

Omówiono możliwości wymiany materiałami, informacją, poruszono także inne możliwości wspólnego działania.
Zrzeszenie „Media Polskie na Litwie” zostało powołane przed miesiącem. Nowa polska organizacja łączy redakcję czołowych polskich mediów na Litwie: Albumu Wileńskiego, Kuriera Wileńskiego, Magazynu Wileńskiego, Naszej Gazety, Portalu L24, Radia Znad Wilii, miesięcznika Spotkania, Tygodnika Wileńszczyzny, Wilnoteki.