Ludzie polskiego dziennika na Litwie

Dziennik zawsze tworzyły osoby. Nieważne, jakie stanowiska piastujące, bez których gazeta nie narodziłaby się i nie istniałaby ani jednego dnia.

Jedni przyszli u jej zarania, niektórzy nawet w tym roku. Byli tacy co odchodzili po kilku tygodniach pracy, bo rozumieli, że takie tempo, to nie dla nich. Ale byli i są tacy, dla których ten codzienny natłok nowości jest  dosłownie powietrzem, bez którego żyć byłoby im bardzo trudno.
Przed dziesięciu laty na swój złoty jubileusz sporządziliśmy listę ludzi związanych z „Czerwonym Sztandarem – Kurierem Wileńskim”. Dziś na miarę  tradycji jubileuszowej zamieszczamy listę uzupełnioną o dziesiątki nazwisk osób, które były z „Kurierem Wileńskim” ostatnie dziesięć lat.
A ogółem lista zawiera ponad dwieście nazwisk.
Jeżeli kogoś z nieobecnych kolegów pominęliśmy — przepraszamy, pamięć, niestety, zawodzi.

LUDZIE REDAKCJI

Redaktorzy naczelni

Antoni Fedorowicz, Leonid Romanowicz, Stanisław Jakutis, Zbigniew Balcewicz, Czesław Malewski, Zygmunt Żdanowicz, Aleksander Borowik, Robert Mickiewicz

Zastępcy redaktorzy

Marek Dajon, Emil Markiewicz, Eugeniusz Rymarczyk, Gleb Skabertyn, Jerzy Surwiłło, Krystyna Adamowicz, Aleksander Borowik

Sekretarze odpowiedzialni

Jan Jankowski, Borys Oszerow, Jerzy Surwiłło, Mieczysław Radziwiłłowicz, Zbigniew Markowicz, Andrzej Malkianis, Waldemar Chorościn, Daniel Mackiewicz, Marian Sipowicz, Wanda Zajączkowska, Kazimierz Tomkowski, Lucija Stankevičiūtė

Dziennikarze i pracownicy

Honorata Adamowicz, Aleksandra Akińczo , Iwona Aleksandrowicz, Stanisław Aleksandrowicz, Alwida Bajor, Jolanta Baniukiewicz, Roman Baranowski, Ewa Baubinas, Jadwiga Bielawska, Jadwiga Bielska, Krystyna Bogdanowicz, Tatiana Bogdanowicz, Marian Bogdziun, Loreta Borkowska, Stanisław Borkowski, Abram Bryo, Grzegorz Berłowicz, Genowefa Bielennik, Swietłana Biereznicka, Janina Biesiekierska, Grigorij Bondarenko, Stanisław Bućko, Janina Butkiewicz, Walerian Butkiewicz, Leokadia Butkiewicz, Walenty Dunowski, Anna Cebula, Jan Ciechanowicz, Gleb Cyliakus, Darius Guszcza, Jan Czepukowicz, Barbara Chikashua, Edyta Charewicz, Walery Charin, Waldemar Chorościn, Danuta Danowska, Lucyna Dowdo, Leokadia, Drozd, Mikołaj Dubrawski, Margarita Dziedziczko, Zenonas Gaigalas, Irena Giedwiłówna, Ewa Gedris, Helena Gładkowska, Dima Gładowicz, Natalia Gołowacz, Lazar Grejs, Teresa Grydziuszko, Czesława Gudalewicz, Stefan Gudalewicz, Leonarda Gurevičienė, Ludmiła Filipavičienė, Damian Finer, Krystyna Ilkiewicz, Władysława Jacuńska, Witold Janczys, Mirosława Januszkiewicz, Maria Janavičienė, Edgar Jarmołowski, Edmund Jasiulionis, Łucja Jasnauskienė, Maria Jaszczukowska, Halina Jotkiałło, Łucja Józefowicz, Henryk Juchniewicz, Juozas Jurevičius, Tamara Justycka, Paweł Kobak, Danuta Kamilewicz, Eliszewa Kancedikienė, Danuta Kardis, Irena Kaszyc, Irena Kisielewska, Rajmund Klonowski, Zyta Kołoszewska, Maria Komogorowa, Leokadia Komaiszko, Jacek Komar, Bronisława Kondratowicz, Irma Kondurałowa, Grzegorz Kondurałow, Roman Kondurałow, Małgorzata Kozicz, Sabina Kozłowska-Juchniewicz, Artur Kozłowski, Katarzyna Kuckiewicz, Elżbieta Kusz, Sigitas Krivickas, Irena Kowalska, Jadwiga Kudirkienė, Antoni Kwiatkowski, Brygita Łapszewicz, Alina Lasota, Jan Lewicki, Aleksander Licznorowski, Irena Lipska, Janina Lisiewicz, Irena Litwin, Michał Lubecki, Andrzej Łakis, Michał Ławryniec, Jan Łęczycki, Irena Łukojć, Zbigniew Macijewski, Michał Mackiewicz, Elżbieta Mackiewicz, Onutė Mačkinienė, Petras Mačkinis, Walerian Madeksza, Mirosław Małofiej, Bożena Manatowa, Anna Makowska, Jadwiga Maksymowicz, Krystyna Marczyk, Teresa Markiewicz, Zbigniew Markowicz, Witalis Masenas, Jolanta Masian, Eugenia Mażuć, Walentyna Mażul, Henryk Mażul, Maryna Medajska, Salomon Medajski, Alina Mieczkowska, Romuald Mieczkowski, Jerzy Michajłowicz, Algis Mikołajtis, Irena Mikulewicz, Barbara Mintautienė, Bronisława Michajłowska, Antonina Miszczuk, Małgorzata Mozyro, Jacek Nadtoczy, Janina Narkiewicz, Henryk Niedźwiecki, Jan Niemirski, Nikołaj Niezamow, Swietłana Nowikowa, Faina Nowikowa, Konstantyn Nowikow, Bożena Nowoszyńska, Melania Ostrouch, Zygmunt Ostrouch, Roman Ostrouch, Helena Ostrowska, Borys Oszerow, Czesława Paczkowska, Marian Paluszkiewicz, Janina Parulienė, Bronius Piečukaitis, Anna Pieszko, Anna Pilarczyk, Jadwiga Podmostko, Władysław Podmostko, Andrzej Podworski, Danuta Piotrowicz, Wojciech Piotrowicz, Oleg Prochorow, Andrzej Pukszto, Bożena Rafalska, Mieczysław Radziwiłłowicz, Jadwiga Rauckienė, Michał Rebi, Nikołaj Riskow, Witold Rolicz, Andrzej Rotkiewicz, Irena Rodkowicz, Krystyna Ruczyńska, Sioma Ryndziuński, Piotr Ryngiewicz, Zofia Sakalinskienė, Jan Sienkiewicz, Włodzimierz Sieniut, Agnieszka Skinder, Ela Skoczyk, Zbigniew Skup, Lubow Smiesowa, Matylda Stępkowska, Jelena Straižienė, Teresa Strumiłło, Władysław Strumiłło, Jurij Soblis, Barbara Sosno, Sławomir Subotowicz, Teresa Subotonis, Teresa Suchocka, Augis Sużonis, Edyta Szałkowska, Szymon Szapiro, Halina Szegżda, Georgij Szerstow, Modest Szejnberg, Danuta Szczykowska, Józef Szostakowski, Józef Szulija, Anna Szunejko, Bogdan Szunejko, Zofia Szundrik, Irena Tanojan, Stanisław Tarasiewicz, Władimir Trawuszkin, Halina Taukin, Julitta Tryk, Jan Tupikowski,  Leonard Tubko, Anatol Waleszkiewicz, Kazimiera Waszczun, Tadeusz Ważniewicz, Weronika Wojsznis, Zygmunt Wirpsza, Alina Wiszniewska, Renata Wersocka, Jan Zaborowski, Anatol Zajączkowski, Barbara Znajdziłowska, Mirosław Zembrzycki, Teresa Żark , Barbara Żołnieruk, Janusz Żytkowski Maria Żywicka