Apel Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą

W życiu każdego człowieka są dni szczególne. Sądzę, że do nich należą Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki.

Poświęcamy je swoim Bliskim, których już nie ma z nami. Śpieszymy na cmentarz, aby zatroszczyć się o Ich groby, pomodlić się, zapalić światełko pamięci, które zawsze tli w naszych sercach. Ale w Wilnie jest cmentarz, na który nie śpieszą tłumy — to nasza Rossa. Ta najstarsza nekropolia w tych dniach sprawia przygnębiające wrażenie.

Z inicjatywy Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą zrodziły się dwie akcje: sprzątanie cmentarza i „Światełko pamięci”. W pierwszej akcji biorą udział szkoły Wilna i rejonu wileńskiego, studenci Filii w Wilnie Uniwersytetu Białostockiego oraz harcerze. Jesteśmy im za to niezmiernie wdzięczni. Do akcji „Światełko pamięci” zapraszamy wszystkich chętnych, którym jest droga pamięć o naszych rodakach, spoczywających na Rossie. Jak co roku, przeprowadzamy zbiórkę zniczy (uczestniczą w tym również wszystkie szkoły polskie). Macie więc Państwo okazję, by przekazać znicze za pośrednictwem szkół. Możecie je przynieść do recepcji Domu Kultury Polskiej (Naugarduko 76) albo do księgarni Elephas (Olandų 11). Bardzo prosimy o wsparcie naszej akcji. Komitet swoje skromne fundusze przeznacza przede wszystkim na coroczne odnowienie pomników.

Z góry dziękujemy za szczodrość Waszych serc i mamy nadzieję, że Rossa i w tym roku rozjaśni się tysiącami światełek, do zapalania których zapraszamy serdecznie wszystkich wilnian.

Alicja Klimaszewska
prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą