Spotkanie Sikorskiego z Tomaszewskim

Minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski i przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie (AWPL), eurodeputowany Waldemar Tomaszewski  Fotomontaż Marian Paluszkiewicz
Minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski i przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie (AWPL), eurodeputowany Waldemar Tomaszewski
Fotomontaż Marian Paluszkiewicz

27-29 listopada w Wilnie odbywa się Szczyt Partnerstwa Wschodniego, na który przybyło wielu dostojników państw członkowskich Unii Europejskiej, instytucji unijnych oraz państw objętych Programem Partnerstwa Wschodniego: Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Azerbejdżanu i Armenii.

27 listopada, wieczorem do Wilna przybył również minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski, który weźmie udział w spotkaniach odbywających się w ramach szczytu.  28 listopada po południu Sikorski spotkał się ze swoim litewskim odpowiednikiem Linasem Linkevičiusem. Natomiast rano odbyło się już spotkanie ministra Sikorskiego z przewodniczącym Akcji Wyborczej Polaków na Litwie (AWPL), eurodeputowanym Waldemarem Tomaszewskim. Na spotkaniu poruszono sprawy związane ze szczytem Partnerstwa Wschodniego, rozmawiano o stosunkach bilateralnych Polski i Litwy, o kwestiach bezpieczeństwa w tej części Europy, poruszono inne zagadnienia.

Na spotkaniu nie mogło, oczywiście, zabraknąć tematu sytuacji i praw polskiej mniejszości na Litwie, który to temat został omówiony szczegółowo. Minister R. Sikorski po raz kolejny podkreślił, że polityka państwa polskiego w sprawie ochrony praw polskiej mniejszości jest niezmienna, zaznaczył, że Polska będzie mocno zabiegała, aby polska mniejszość mogła korzystać z pełni praw, które gwarantuje zarówno prawo międzynarodowe, jak również traktat polsko-litewski.

Szef polskiego MSZ złożył na ręce Waldemara Tomaszewskiego gratulacje dla Polaków na Litwie, dla AWPL za sukcesy i mocną pozycję, którą na Litwie zajmuje polska społeczność. Szef polskiego resortu spraw zagranicznych podkreślił, że Polonia i Polacy rozproszeni po całym świecie powinni brać przykład z doskonałej samoorganizacji i determinacji w dochodzeniu swych praw przez polską społeczność na Litwie.

Waldemar Tomaszewski podziękował ministrowi Sikorskiemu za poparcie, niejednokrotnie udzielane polskiej mniejszości narodowej, jak i dzisiejsze 45-minutowe spotkanie, na które minister znalazł czas pomimo niezwykle napiętego porządku dziennego.

W spotkaniu uczestniczyli również ambasador nadzwyczajny i pełnomocny RP w Republice Litewskiej Jarosław Czubiński i radca, kierownik wydziału polityczno-ekonomicznego ambasady RP na Litwie Maria Ślebioda.

awpl.lt