Więcej

  Uhonorowano najlepszych nauczycieli i szkoły

  Czytaj również...

  Podczas uroczystości zostały uhonorowane nauczycielki języka polskiego Fot. Marian Paluszkiewicz
  Podczas uroczystości zostały uhonorowane nauczycielki języka polskiego Fot. Marian Paluszkiewicz

  W Domu Kultury Polskiej w Wilnie w środę, 27 listopada, odbyło się podsumowanie corocznego konkursu szkół polskich na Litwie „Najlepsza szkoła ― najlepszy nauczyciel”.

  Konkurs, który już po raz 19. zorganizowało Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich „Macierz Szkolna”, z każdym rokiem coraz bardziej się rozwija ― w tym roku przyznano dodatkowe wyróżnienie w nominacji „Aktywność w konkursach i olimpiadach”. W tej nowej nominacji liderem zostało Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie.
  ― Dobrze, że konkursy są, ponieważ służą jako dobra motywacja. Nie istnieje, co prawda, jedynej skali, która pozwoliłaby określić, która szkoła jest najlepsza ze wszystkich. Ale mówiąc właśnie o tym konkursie, trzeba podkreślić jego wyjątkowość, bo polega na porównywaniu placówek. Pokazuje on, z jakich osiągnięć możemy się cieszyć i szczycić się, a w jakich miejscach należy więcej popracować ― stwierdził w rozmowie z „Kurierem” dyrektor gimnazjum Czesław Dawidowicz. ― Ten konkurs jest wyjątkowy także dlatego, że jest obiektywny, gdyż główne kryteria to wyniki uczniów. Poprzez wyniki z matury można dobrze zobaczyć, jak szkoła przyszykowała swoich wychowanków do życia.

  Nauczycielki języka angielskiego podczas ceremonii Fot. Marian Paluszkiewicz
  Nauczycielki języka angielskiego podczas ceremonii Fot. Marian Paluszkiewicz

  Uroczystość uhonorowania dyrektorów i nauczycieli polskich szkół na Litwie, prowadzona przez Czesławę Szablińską oraz Stanisława Michalkiewicza, zgromadziła także wielu dostojnych gości. Obecni byli m. in. ambasador RP na Litwie Jarosław Czubiński, konsul generalny RP w Wilnie Stanisław Cygnarowski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski, posłanka, zastępca prezesa AWPL Wanda Krawczonok, posłanka, starosta frakcji AWPL w Sejmie Rita Tamašunienė, poseł, prezes ZPL Michał Mackiewicz, wiceminister kultury Litwy, sekretarz ZPL Edward Trusewicz, radny miasta Wilna, dyrektor DKP w Wilnie Artur Ludkowski, mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz oraz inni licznie zebrani przedstawiciele władz samorządowych oraz polskich organizacji społecznych na Litwie.

  Doceniony został wkład nauczycielek języka litewskiego Fot. Marian Paluszkiewicz
  Doceniony został wkład nauczycielek języka litewskiego Fot. Marian Paluszkiewicz

  Pozdrawiając zebranych ambasador Jarosław Czubiński cieszył się, że konkurs najlepszych polskich placówek odbywa się już prawie dwa dziesięciolecia.
  ― Liczba 19 świadczy o sile i powadze podejścia do polskiego szkolnictwa na Litwie i sile serc, które biją w jednym rytmie. Szkoła to miejsce, gdzie z przyjemnością obcujemy z naszymi mentorami i dokonujemy swojej pierwszej poważnej decyzji, postanawiając, jaką drogą dalej iść w życie. Rola nauczycieli jest ogromna, ponieważ zajmują się zapaleniem płomienia w uczniowskich sercach ― powiedział ambasador życząc pedagogom, aby dawali godne wykształcenie swoim uczniom oraz z dumą nieśli kaganek polskiej oświaty na Litwie.

  Patriotyczną atmosferę na sali wzmocniło pozdrowienie Rity Tamašunienė, która zwróciła uwagę na siłę polskiej oświaty na Litwie.

  Dyrektorzy najlepszych polskich placówek oraz prezesi szkolnych kół „Macierzy Szkolnej” Fot. Marian Paluszkiewicz
  Dyrektorzy najlepszych polskich placówek oraz prezesi szkolnych kół „Macierzy Szkolnej” Fot. Marian Paluszkiewicz

  ― Często pytają nas o to, jaka to jest polska szkoła na Litwie. To szkoła przede wszystkim aktywna i współczesna, którą dzieci lubią, a rodzice mają do niej zaufanie. Jest to szkoła walcząca, która przeżyła trudne czasy: nazistowskie, komunistyczne. Polskie szkoły walczyły o niepodległość kraju, demokrację i wolność słowa. Teraz, w niepodległym kraju, nadal pozostają w pozycji walczącej. Jednak polityka asymilacyjna, chociaż trwa, nie daje pożądanego efektu. Dlatego ogromne podziękowanie należy złożyć rodzicom i nauczycielom za wychowanie dzieci w polskim duchu, dbając o słowo ojczyste ― mówiła Tamašunienė, podkreślając, że „temat szkolnictwa polskiego jest dyżurnym tematem frakcji AWPL w Sejmie”.

  Zdaniem posła, prezesa polskiej „Macierzy Szkolnej” na Litwie, Józefa Kwiatkowskiego, szkoła jako instytucja jest powołana do wychowania i szerzenia wiedzy. Zaznaczył, że im więcej wskaźników uwzględnia się podczas typowania szkół, tym bardziej obiektywny jest wynik.
  ― Tylko dzięki oświacie może rozwijać się społeczeństwo. Dlatego główne kryteria naszego konkursu to wskaźniki, które potwierdzają wiedzę uczniów ― powiedział Kwiatkowski.

  Dyrektorzy szkół wyróżnionych w nominacji „Aktywność w konkursach i olimpiadach” Fot. Marian Paluszkiewicz
  Dyrektorzy szkół wyróżnionych w nominacji „Aktywność w konkursach i olimpiadach” Fot. Marian Paluszkiewicz

  W tym roku tytuł najlepszych szkół przyznano czterem placówkom: w kategorii szkół miasta Wilna ― Szkoła Średnia im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie; w kategorii szkół miast rejonowych ― Szkoła Średnia im. H. Sienkiewicza w Landwarowie (rejon trocki); w kategorii szkół rejonowych ― Gimnazjum w Pogirach (rejon wileński) oraz Szkoła Średnia im. E. Orzeszkowej w Białej Wace (rejon solecznicki).

  Laureatów uhonorowali Józef Kwiatkowski oraz Longin Komołowski Fot. Marian Paluszkiewicz
  Laureatów uhonorowali Józef Kwiatkowski oraz Longin Komołowski Fot. Marian Paluszkiewicz

  Wyróżnienia przyznano następującym szkołom: w kategorii szkół miejskich: Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, Szkole Średniej w Grzegorzewie; w kategorii szkół miast rejonowych: Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie oraz Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach; w kategorii szkół rejonowych: Szkole Średniej im. M. Balińskiego w Jaszunach, Szkole Średniej w Rukojniach oraz Szkole Średniej w Ławaryszkach.

  Uroczystość zgromadziła nauczycieli i dyrektorów szkół z całej Wileńszczyzny Fot. Marian Paluszkiewicz
  Uroczystość zgromadziła nauczycieli i dyrektorów szkół z całej Wileńszczyzny Fot. Marian Paluszkiewicz

  Do konkursu szkół polskich na Litwie przed jedenastu laty włączono też szkoły podstawowe. Wobec podstawówek stosowane są dwa kryteria — liczba uczniów, którzy kontynuują naukę w szkole średniej oraz liczba uczniów, którzy zdobywają wykształcenie średnie. Uwzględniono więc wyniki w roku szkolnym 2010/2011 oraz 2012/2013. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały: Szkoła Podstawowa w Kolonii Wileńskiej, Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, Szkoła Podstawowa w Podborzu (rej. solecznicki), Szkoła Podstawowa w Małych Solecznikach (rej. solecznicki), Szkoła Podstawowa w Mościszkach (rej. wileński), Szkoła Podstawowa im. Cz. Miłosza w Pakienie (rej. wileński), Szkoła Podstawowa im. M. Zdziechowskiego w Suderwi (rej. wileński), Szkoła Podstawowa w Wesołówce.

  Stanisław Cygnarowski wręczał laureatom nagrody Fot. Marian Paluszkiewicz
  Stanisław Cygnarowski wręczał laureatom nagrody Fot. Marian Paluszkiewicz

  W XIX edycji konkursu „Najlepsza szkoła ― najlepszy nauczyciel” uhonorowanych zostało 60 nauczycieli i 31 placówek.
  Uroczystości towarzyszył widowiskowy koncert, podczas którego swoje talenty recytatorskie, muzyczne oraz taneczne zaprezentowali uczniowie ― laureaci konkursów regionalnych i międzynarodowych.

  WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

  Lidia Wojtkiewicz………Szkoła Podstawowa w Kolonii Wileńskiej, nauczycielka matematyki
  Krystyna Kalitkiewicz….Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, nauczycielka klas początkowych
  Teresa Mojsiewicz……Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, nauczycielka klas początkowych
  Waleria Gerfolwedin….Szkoła Podstawowa w Mościszkach, nauczycielka matematyki
  Zbigniew Sinkiewicz…Szkoła Podstawowa im. M. Zdziechowskiego w Suderwi, nauczyciel wychowania fizycznego
  Olga Wołkowicka….Szkoła Podstawowa im. Cz. Miłosza w Pakienie, polonistka
  Lilia Naruszewicz….Szkoła Podstawowa w Wesołówce, nauczycielka klas początkowych
  Barbara Ligowska….Szkoła Podstawowa w Podborzu, nauczycielka biologii
  Czesława Lewanowicz…….Szkoła Podstawowa w Małych Solecznikach, wicedyrektor, nauczycielka historii

  WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE POLONIŚCI

  Wanda Andruszaniec…..Szkoła Średnia im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie
  Łucja Minowicz…..Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie
  Jolanta Pacyno….Szkoła Średnia im. Sz. Konarskiego w Wilnie
  Krystyna Witlicka….Szkoła Średnia w Mickunach, rejon wileński
  Aldona Sudenis….Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie
  Alicja Pieślak….Gimnazjum „Żejmiana” w Podbrodziu
  Zofia Sokołowska….Gimnazjum w Ejszyszkach
  Janina Snarska….Szkoła Średnia im. E. Orzeszkowej w Białej Wace

  WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE LITUANIŚCI

  Jolanta Zagurskienė…Szkoła Średnia im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie
  Ina Jurgelienė….Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie
  Danute Visockienė…Gimnazjum im. A. Mickiewicza
  Alina Ponomariova……Gimnazjum w Pogirach, rejon wileński
  Irena Sutkevičienė….Szkoła Średnia w Rukojniach, rejon wileński
  Daiva Ranonienė…..Szkoła Średnia im. E. Orzeszkowej w Białej Wace, rejon solecznicki
  Valentina Nikitinienė……Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
  Renė Lučiūnienė…..Szkoła Średnia im. H. Sienkiewicza w Landwarowie

  WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE HISTORII

  Danuta Radewicz……Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
  Beata Kowalewska……Szkoła Średnia im. Sz. Konarskiego w Wilnie
  Rasa Jachimavičienė….Szkoła Średnia w Rukojniach
  Krystyna Karpicz…..Szkoła Średnia im. M. Balińskiego w Jaszunach
  Albert Wołk……Szkoła Średnia w Ławaryszkach
  Aleksander Pieszko….Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
  Zyta Jurgielewicz…..Szkoła Średnia im. L. Narbutta w Koleśnikach
  Alina Narkiewicz….Szkoła Średnia im. H. Sienkiewicza w Landwarowie
  Laima Narodowskaja….Szkoła Średnia im. E. Orzeszkowej w Białej Wace
  Romuald Piotrowski….Szkoła Średnia w Trokach

  WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE MATEMATYKI

  Alfreda Grycewicz…..Szkoła Średnia im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie
  Teresa Stolarczuk….Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie
  Halina Strygo….Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
  Ala Wakar….Szkoła Średnia w Grygiszkach
  Irena Kalinowa…..Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie
  Zenobia Mikielewicz…..Szkoła Średnia w Bujwidzach
  Jolanta Žigaitė…..Szkoła Średnia w Ławaryszkach
  Wanda Raczyńska….Szkoła Średnia im. M. Balińskiego w Jaszunach
  Helena Moroz….Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
  Alicja Wołkowa….Szkoła Średnia im. H. Sienkiewicza w Landwarowie
  Filomena Pietkiewicz….Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
  Danuta Łozowska….Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie
  Lilia Dulko ― Szkoła Średnia im. E. Orzeszkowej w Białej Wace

  WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE JĘZYKÓW OBCYCH

  Język angielskiego

  Olga Nowicka…Szkoła Średnia im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie
  Rozalia Visockienė….Szkoła Średnia im. M. Balińskiego w Jaszunach
  Aldona Babicienė…Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie
  Irena Litwinowicz….Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie
  Jolanta Nowosielska….Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie

  Języka rosyjskiego

  Tatiana Biskupska….Szkoła Średnia w Grzegorzewie
  Józef Jałowik….Gimnazjum w Pogirach
  Stanisława Kaczanowska…..Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie
  Anna Walicka….Gimnazjum w Ejszyszkach
  Danuta Anichowska…Szkoła Średnia im. A. Mickiewicza w Dziewieniszkach
  Leokadia Kurylonok…Szkoła Średnia im. H. Sienkiewicza w Landwarowie

  WYRÓŻNIENIA ZA „AKTYWNOŚĆ W KONKURSACH I OLIMPIADACH”

  Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie
  Szkoła Średnia im. W. Syrokomli w Wilnie
  Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
  Szkoła Średnia im. Sz. Konarskiego w Wilnie
  Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie
  Szkoła Średnia im. Ks. J. Obrembskiego w Mejszagole
  Szkoła Średnia w Mickunach
  Gimnazjum w Ejszyszkach
  Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
  Szkoła Podstawowa im. Cz. Miłosza w Pakienie
  Szkoła Podstawowa w Mościszkach
  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  23        4

  Więcej od autora

  Krótka historia praktycznego orzechołoma

  Gdy słyszy się kombinację słów „dziadek do orzechów”, natychmiast nasuwają się skojarzenia ze wzruszającą baśnią E.T.A. Hoffmanna, z niezrównaną muzyką baletową Piotra Czajkowskiego i z Bożym Narodzeniem. Drewniany dziadek jest jednak znacznie starszy niż bajka o nim. Drewniany zgniatacz orzechów,...

  Wilno dostarczy rozrywki także tej zimy

  Bożonarodzeniowe imprezy, lodowisko, festiwale teatralne i filmowe, międzynarodowe targi książki – to tylko kilka powodów, by nawet zimą nie nudzić się w Wilnie. Wilno ubiera się właśnie w swoją najpiękniejszą szatę, by na ponad miesiąc zanurzyć swoich mieszkańców i gości...

  Umowa podpisana, ale strajk nauczycieli nadal realny

  2 grudnia, po strajku ostrzegawczym pedagogów, podpisana została zrewidowana umowa zespołowa pracowników oświaty i nauki. Dokument podpisał premier Saulius Skvernelis, minister oświaty, nauki i sportu Algirdas Monkevičius oraz liderzy czterech związków zawodowych ze sfery oświaty. Część oświatowców krytykuje jednak...

  Prosty krok, by śmieci zyskały nowe życie

  Konieczność segregacji odpadów nigdy wcześniej nie była tak ważna jak dziś. Śmieci każdy, lecz nie każdy odpowiedzialnie zarządza produkowanymi przez siebie odpadami. Warto więc sobie uświadomić, jak to robić właściwie. Nigdy wcześniej produkowanie i nabywanie rzeczy nie było tak łatwe...