Uhonorowano najlepszych nauczycieli i szkoły

Podczas uroczystości zostały uhonorowane nauczycielki języka polskiego Fot. Marian Paluszkiewicz
Podczas uroczystości zostały uhonorowane nauczycielki języka polskiego Fot. Marian Paluszkiewicz

W Domu Kultury Polskiej w Wilnie w środę, 27 listopada, odbyło się podsumowanie corocznego konkursu szkół polskich na Litwie „Najlepsza szkoła ― najlepszy nauczyciel”.

Konkurs, który już po raz 19. zorganizowało Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich „Macierz Szkolna”, z każdym rokiem coraz bardziej się rozwija ― w tym roku przyznano dodatkowe wyróżnienie w nominacji „Aktywność w konkursach i olimpiadach”. W tej nowej nominacji liderem zostało Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie.
― Dobrze, że konkursy są, ponieważ służą jako dobra motywacja. Nie istnieje, co prawda, jedynej skali, która pozwoliłaby określić, która szkoła jest najlepsza ze wszystkich. Ale mówiąc właśnie o tym konkursie, trzeba podkreślić jego wyjątkowość, bo polega na porównywaniu placówek. Pokazuje on, z jakich osiągnięć możemy się cieszyć i szczycić się, a w jakich miejscach należy więcej popracować ― stwierdził w rozmowie z „Kurierem” dyrektor gimnazjum Czesław Dawidowicz. ― Ten konkurs jest wyjątkowy także dlatego, że jest obiektywny, gdyż główne kryteria to wyniki uczniów. Poprzez wyniki z matury można dobrze zobaczyć, jak szkoła przyszykowała swoich wychowanków do życia.

Nauczycielki języka angielskiego podczas ceremonii Fot. Marian Paluszkiewicz
Nauczycielki języka angielskiego podczas ceremonii Fot. Marian Paluszkiewicz

Uroczystość uhonorowania dyrektorów i nauczycieli polskich szkół na Litwie, prowadzona przez Czesławę Szablińską oraz Stanisława Michalkiewicza, zgromadziła także wielu dostojnych gości. Obecni byli m. in. ambasador RP na Litwie Jarosław Czubiński, konsul generalny RP w Wilnie Stanisław Cygnarowski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski, posłanka, zastępca prezesa AWPL Wanda Krawczonok, posłanka, starosta frakcji AWPL w Sejmie Rita Tamašunienė, poseł, prezes ZPL Michał Mackiewicz, wiceminister kultury Litwy, sekretarz ZPL Edward Trusewicz, radny miasta Wilna, dyrektor DKP w Wilnie Artur Ludkowski, mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz oraz inni licznie zebrani przedstawiciele władz samorządowych oraz polskich organizacji społecznych na Litwie.

Doceniony został wkład nauczycielek języka litewskiego Fot. Marian Paluszkiewicz
Doceniony został wkład nauczycielek języka litewskiego Fot. Marian Paluszkiewicz

Pozdrawiając zebranych ambasador Jarosław Czubiński cieszył się, że konkurs najlepszych polskich placówek odbywa się już prawie dwa dziesięciolecia.
― Liczba 19 świadczy o sile i powadze podejścia do polskiego szkolnictwa na Litwie i sile serc, które biją w jednym rytmie. Szkoła to miejsce, gdzie z przyjemnością obcujemy z naszymi mentorami i dokonujemy swojej pierwszej poważnej decyzji, postanawiając, jaką drogą dalej iść w życie. Rola nauczycieli jest ogromna, ponieważ zajmują się zapaleniem płomienia w uczniowskich sercach ― powiedział ambasador życząc pedagogom, aby dawali godne wykształcenie swoim uczniom oraz z dumą nieśli kaganek polskiej oświaty na Litwie.

Patriotyczną atmosferę na sali wzmocniło pozdrowienie Rity Tamašunienė, która zwróciła uwagę na siłę polskiej oświaty na Litwie.

Dyrektorzy najlepszych polskich placówek oraz prezesi szkolnych kół „Macierzy Szkolnej” Fot. Marian Paluszkiewicz
Dyrektorzy najlepszych polskich placówek oraz prezesi szkolnych kół „Macierzy Szkolnej” Fot. Marian Paluszkiewicz

― Często pytają nas o to, jaka to jest polska szkoła na Litwie. To szkoła przede wszystkim aktywna i współczesna, którą dzieci lubią, a rodzice mają do niej zaufanie. Jest to szkoła walcząca, która przeżyła trudne czasy: nazistowskie, komunistyczne. Polskie szkoły walczyły o niepodległość kraju, demokrację i wolność słowa. Teraz, w niepodległym kraju, nadal pozostają w pozycji walczącej. Jednak polityka asymilacyjna, chociaż trwa, nie daje pożądanego efektu. Dlatego ogromne podziękowanie należy złożyć rodzicom i nauczycielom za wychowanie dzieci w polskim duchu, dbając o słowo ojczyste ― mówiła Tamašunienė, podkreślając, że „temat szkolnictwa polskiego jest dyżurnym tematem frakcji AWPL w Sejmie”.

Zdaniem posła, prezesa polskiej „Macierzy Szkolnej” na Litwie, Józefa Kwiatkowskiego, szkoła jako instytucja jest powołana do wychowania i szerzenia wiedzy. Zaznaczył, że im więcej wskaźników uwzględnia się podczas typowania szkół, tym bardziej obiektywny jest wynik.
― Tylko dzięki oświacie może rozwijać się społeczeństwo. Dlatego główne kryteria naszego konkursu to wskaźniki, które potwierdzają wiedzę uczniów ― powiedział Kwiatkowski.

Dyrektorzy szkół wyróżnionych w nominacji „Aktywność w konkursach i olimpiadach” Fot. Marian Paluszkiewicz
Dyrektorzy szkół wyróżnionych w nominacji „Aktywność w konkursach i olimpiadach” Fot. Marian Paluszkiewicz

W tym roku tytuł najlepszych szkół przyznano czterem placówkom: w kategorii szkół miasta Wilna ― Szkoła Średnia im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie; w kategorii szkół miast rejonowych ― Szkoła Średnia im. H. Sienkiewicza w Landwarowie (rejon trocki); w kategorii szkół rejonowych ― Gimnazjum w Pogirach (rejon wileński) oraz Szkoła Średnia im. E. Orzeszkowej w Białej Wace (rejon solecznicki).

Laureatów uhonorowali Józef Kwiatkowski oraz Longin Komołowski Fot. Marian Paluszkiewicz
Laureatów uhonorowali Józef Kwiatkowski oraz Longin Komołowski Fot. Marian Paluszkiewicz

Wyróżnienia przyznano następującym szkołom: w kategorii szkół miejskich: Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, Szkole Średniej w Grzegorzewie; w kategorii szkół miast rejonowych: Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie oraz Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach; w kategorii szkół rejonowych: Szkole Średniej im. M. Balińskiego w Jaszunach, Szkole Średniej w Rukojniach oraz Szkole Średniej w Ławaryszkach.

Uroczystość zgromadziła nauczycieli i dyrektorów szkół z całej Wileńszczyzny Fot. Marian Paluszkiewicz
Uroczystość zgromadziła nauczycieli i dyrektorów szkół z całej Wileńszczyzny Fot. Marian Paluszkiewicz

Do konkursu szkół polskich na Litwie przed jedenastu laty włączono też szkoły podstawowe. Wobec podstawówek stosowane są dwa kryteria — liczba uczniów, którzy kontynuują naukę w szkole średniej oraz liczba uczniów, którzy zdobywają wykształcenie średnie. Uwzględniono więc wyniki w roku szkolnym 2010/2011 oraz 2012/2013. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały: Szkoła Podstawowa w Kolonii Wileńskiej, Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, Szkoła Podstawowa w Podborzu (rej. solecznicki), Szkoła Podstawowa w Małych Solecznikach (rej. solecznicki), Szkoła Podstawowa w Mościszkach (rej. wileński), Szkoła Podstawowa im. Cz. Miłosza w Pakienie (rej. wileński), Szkoła Podstawowa im. M. Zdziechowskiego w Suderwi (rej. wileński), Szkoła Podstawowa w Wesołówce.

Stanisław Cygnarowski wręczał laureatom nagrody Fot. Marian Paluszkiewicz
Stanisław Cygnarowski wręczał laureatom nagrody Fot. Marian Paluszkiewicz

W XIX edycji konkursu „Najlepsza szkoła ― najlepszy nauczyciel” uhonorowanych zostało 60 nauczycieli i 31 placówek.
Uroczystości towarzyszył widowiskowy koncert, podczas którego swoje talenty recytatorskie, muzyczne oraz taneczne zaprezentowali uczniowie ― laureaci konkursów regionalnych i międzynarodowych.

WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Lidia Wojtkiewicz………Szkoła Podstawowa w Kolonii Wileńskiej, nauczycielka matematyki
Krystyna Kalitkiewicz….Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, nauczycielka klas początkowych
Teresa Mojsiewicz……Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, nauczycielka klas początkowych
Waleria Gerfolwedin….Szkoła Podstawowa w Mościszkach, nauczycielka matematyki
Zbigniew Sinkiewicz…Szkoła Podstawowa im. M. Zdziechowskiego w Suderwi, nauczyciel wychowania fizycznego
Olga Wołkowicka….Szkoła Podstawowa im. Cz. Miłosza w Pakienie, polonistka
Lilia Naruszewicz….Szkoła Podstawowa w Wesołówce, nauczycielka klas początkowych
Barbara Ligowska….Szkoła Podstawowa w Podborzu, nauczycielka biologii
Czesława Lewanowicz…….Szkoła Podstawowa w Małych Solecznikach, wicedyrektor, nauczycielka historii

WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE POLONIŚCI

Wanda Andruszaniec…..Szkoła Średnia im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie
Łucja Minowicz…..Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie
Jolanta Pacyno….Szkoła Średnia im. Sz. Konarskiego w Wilnie
Krystyna Witlicka….Szkoła Średnia w Mickunach, rejon wileński
Aldona Sudenis….Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie
Alicja Pieślak….Gimnazjum „Żejmiana” w Podbrodziu
Zofia Sokołowska….Gimnazjum w Ejszyszkach
Janina Snarska….Szkoła Średnia im. E. Orzeszkowej w Białej Wace

WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE LITUANIŚCI

Jolanta Zagurskienė…Szkoła Średnia im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie
Ina Jurgelienė….Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie
Danute Visockienė…Gimnazjum im. A. Mickiewicza
Alina Ponomariova……Gimnazjum w Pogirach, rejon wileński
Irena Sutkevičienė….Szkoła Średnia w Rukojniach, rejon wileński
Daiva Ranonienė…..Szkoła Średnia im. E. Orzeszkowej w Białej Wace, rejon solecznicki
Valentina Nikitinienė……Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
Renė Lučiūnienė…..Szkoła Średnia im. H. Sienkiewicza w Landwarowie

WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE HISTORII

Danuta Radewicz……Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
Beata Kowalewska……Szkoła Średnia im. Sz. Konarskiego w Wilnie
Rasa Jachimavičienė….Szkoła Średnia w Rukojniach
Krystyna Karpicz…..Szkoła Średnia im. M. Balińskiego w Jaszunach
Albert Wołk……Szkoła Średnia w Ławaryszkach
Aleksander Pieszko….Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
Zyta Jurgielewicz…..Szkoła Średnia im. L. Narbutta w Koleśnikach
Alina Narkiewicz….Szkoła Średnia im. H. Sienkiewicza w Landwarowie
Laima Narodowskaja….Szkoła Średnia im. E. Orzeszkowej w Białej Wace
Romuald Piotrowski….Szkoła Średnia w Trokach

WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE MATEMATYKI

Alfreda Grycewicz…..Szkoła Średnia im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie
Teresa Stolarczuk….Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie
Halina Strygo….Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
Ala Wakar….Szkoła Średnia w Grygiszkach
Irena Kalinowa…..Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie
Zenobia Mikielewicz…..Szkoła Średnia w Bujwidzach
Jolanta Žigaitė…..Szkoła Średnia w Ławaryszkach
Wanda Raczyńska….Szkoła Średnia im. M. Balińskiego w Jaszunach
Helena Moroz….Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
Alicja Wołkowa….Szkoła Średnia im. H. Sienkiewicza w Landwarowie
Filomena Pietkiewicz….Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
Danuta Łozowska….Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie
Lilia Dulko ― Szkoła Średnia im. E. Orzeszkowej w Białej Wace

WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielskiego

Olga Nowicka…Szkoła Średnia im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie
Rozalia Visockienė….Szkoła Średnia im. M. Balińskiego w Jaszunach
Aldona Babicienė…Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie
Irena Litwinowicz….Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie
Jolanta Nowosielska….Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie

Języka rosyjskiego

Tatiana Biskupska….Szkoła Średnia w Grzegorzewie
Józef Jałowik….Gimnazjum w Pogirach
Stanisława Kaczanowska…..Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie
Anna Walicka….Gimnazjum w Ejszyszkach
Danuta Anichowska…Szkoła Średnia im. A. Mickiewicza w Dziewieniszkach
Leokadia Kurylonok…Szkoła Średnia im. H. Sienkiewicza w Landwarowie

WYRÓŻNIENIA ZA „AKTYWNOŚĆ W KONKURSACH I OLIMPIADACH”

Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie
Szkoła Średnia im. W. Syrokomli w Wilnie
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
Szkoła Średnia im. Sz. Konarskiego w Wilnie
Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie
Szkoła Średnia im. Ks. J. Obrembskiego w Mejszagole
Szkoła Średnia w Mickunach
Gimnazjum w Ejszyszkach
Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
Szkoła Podstawowa im. Cz. Miłosza w Pakienie
Szkoła Podstawowa w Mościszkach
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23        4