Oświadczenie w sprawie kłamliwego reportażu LRT

Wczoraj w audycji LRT (litewski publiczny nadawca radiowo-telewizyjny) „Savaitė” padły stwierdzenia o tym, że działacz Akcji Wyborczej Polaków na Litwie (AWPL) Jarosław Skuder w wydanej książce szkaluje Litwę. Dzisiaj portale delfi.lt i 15min.lt powieliły dezinformację o rzekomym oczernianiu Litwy przez członka AWPL.

Wyrażamy ubolewanie z powodu upowszechnionej dezinformacji, bowiem Jarosław Skuder nigdy nie był działaczem AWPL, nie zajmował w partii żadnych stanowisk, nawet najniższych, obecnie zaś nawet nie jest członkiem partii. Z ubolewaniem należy stwierdzić, że w audycji LRT „Savaitė” już nie po raz pierwszy upowszechnione zostały kłamliwe informacje na temat AWPL, co całkowicie kompromituje publicznego nadawcę.
Wilno, 2 grudnia 2013 r.

PS. W reportażu przywołana została historia z 1993 roku, kiedy to w powiecie wileńskim miał miejsce proceder parcelacji działek pod budowę domów — mimo sprzeciwu miejscowych właścicieli ziemi. W celu zastraszenia właścicieli na ich gruntach zorganizowano wojskowe ćwiczenia, których uczestnicy byli zaopatrzeni w broń. Zdarzenie to jest realne, rzeczywiście miało miejsce. Z przykrością należy stwierdzić, że w dobie obecnej, po dwudziestu latach, większość prawowitych właścicieli gruntów w Wilnie do tej pory nie odzyskała swojej ziemi.

Podobna sytuacja ma miejsce w poszczególnych gminach podmiejskich, dla przykładu w Rzeszy, Awiżeniach, Zujunach. Grunty w tych gminach prawowitym właścicielom nie zostały zwrócone, bowiem, jak jeszcze w 1995 roku stwierdziła Kontrola Państwowa, ponad 2 000 działek zostało przez pełnomocnika rządu A. Merkysa bezprawnie rozparcelowanych nieomal za darmo (po ok. 40 litów za działkę) dla deputatów do Rady Najwyższej, sędziów Sądu Najwyższego i innych sądów, wysokiej rangi urzędników i ich krewnych.

Litewski publiczny nadawca radiowo-telewizyjny, świadom samowoli urzędników, powinien stanąć w obronie pokrzywdzonych prawowitych właścicieli gruntów, nie zaś dopuszczać się ataków wobec AWPL, która konsekwentnie broniła, broni i będzie broniła prawa do własności, które gwarantuje Konstytucja.

Biuro Prasowe AWPL