EFHR nawiązuje współpracę z organizacją szwedzką

Podczas międzynarodowej konferencji UNITED „Przemyślenia na temat różnorodności” (ang. „Rethinking diversity”) w maju bieżącego roku Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) nawiązała współpracę ze szwedzką organizacją Uppsala Anti-Discrimination Office (Diskrimineringsbyrån Uppsala) w celu wymiany doświadczeń.

11 listopada odbyło się spotkanie pomocniczki adwokata Eweliny Baliko, która reprezentowała EFHR na spotkaniu z przedstawicielami szwedzkiej organizacji Uppsala Anti-Discrimination Office. Organizację ze Szwecji reprezentowała prawniczka Linda Awersrted. W ramach projektu Unii Europejskiej „Działania przeciwko dyskryminacji II” (ACT against discrimination II), który ma przyczynić się do budowania nowego społeczeństwa obywatelskiego oraz promować działania przeciwko dyskryminacji. Organizacja szwedzka przeprowadziła szereg wywiadów z organizacjami zajmującymi się kwestiami praw człowieka, promowaniem tolerancji oraz równości przede wszystkim prowadzącymi działalność prawną w tym zakresie.

Przedstawicielka EFHR podczas wywiadu opowiedziała o założeniu Europejskiej Fundacji Praw Człowieka oraz trudnościach, z którymi organizacja styka się od początku działalności, a także o statucie działań prawnych prawników działających przy Fundacji, podziale pracy, strategii każdej sprawy prawnej, źródłach finansowania organizacji i innych zagadnieniach organizacyjnych. Przedstawiono również najciekawsze sprawy prawne, jakie prowadziła Fundacja od początku swojej działalności, sposoby dotarcia do osób potrzebujących pomocy prawnej, kontakt z mediami oraz obecnie prowadzone inicjatywy społeczne i edukacyjne.

Podsumowaniem projektu „Działania przeciwko dyskryminacji II” będzie sporządzenie raportu na temat działalności oraz stosowanych metod i strategii pracy organizacji walczących przeciwko dyskryminacji, w celu wymiany informacji między organizacjami w zakresie strategii i metod pracy.

EFHR cieszy się, iż Uppsala Anti-Discrimination Office jest zainteresowana działalnością Fundacji oraz wymianą doświadczenia, które dla EFHR, jako młodej jeszcze organizacji pozarządowej na Litwie, jest bardzo cenne. Czekamy też na raport projektu „Działania przeciwko dyskryminacji II”, który może być korzystny zarówno dla EFHR, jak i innych organizacji pozarządowych na Litwie.

Inf. EFHR