Stowarzyszenia Rodzina Ponarska prosi o pomoc

W związku z przygotowywaną wystawą dotyczącą Zbrodni Ponarskiej przez Muzeum Niepodległości w Warszawie i Stowarzyszenie Rodzina Ponarska z siedzibą w Gdańsku, uprzejmie proszę wszystkie osoby, które posiadają jakieś dokumenty, zdjęcia, wspomnienia dotyczące Ofiar, o ich udostępnienie.

Wiem, że na Wileńszczyźnie żyją osoby, których bliscy lub przyjaciele zostali tam zamordowani, a ich nazwiska nie są jeszcze oficjalnie znane. Teraz jest okazja, by to uzupełnić. Materiały można składać w redakcji (wypożyczone oryginały do skopiowania, lub bardzo dobre skany).
Z góry dziękuję za pomoc.
Z poważaniem
Maria Wieloch
prezes Stowarzyszenia Rodzina Ponarska
ul. Pawła Gdańca 6B/10
80-336 Gdańsk
Polska
maria.wieloch@rodzinaponarska.pl
tel. +48 691 355 426