Ruszyła kampania zbierania podpisów na kandydata w wyborach prezydenckich

Zapewnienie sprawiedliwości społecznej, wspieranie osób najbardziej potrzebujących, uczciwa praca na rzecz każdego mieszkańca, dążenie do tego, aby pozytywne rozwiązania, pomyślnie realizowane w regionie Wileńszczyzny, były wdrażane w skali całego kraju, są głównym powodem, dla którego Akcja Wyborcza Polaków na Litwie wysunęła kandydaturę przewodniczącego partii Waldemara Tomaszewskiego w wyborach prezydenta kraju.

Podczas składania na ręce przewodniczącego Głównej Komisji Wyborczej dokumentów potrzebnych do zarejestrowania się, jako kandydata w wyborach prezydenckich, Waldemar Tomaszewski potwierdził swe główne postulaty.
„W regionie Wileńszczyzny naszej sile politycznej udało się zjednoczyć wszystkich ludzi dobrej woli na rzecz tworzenia wspólnego dobra. Zjednoczyliśmy nie tylko przedstawicieli mniejszości narodowych, ale też obywateli narodowości litewskiej. Ludzie widzą naszą uczciwą pracę, nasi przedstawiciele nigdy nie byli uwikłani w żadne skandale korupcyjne, nasze samorządy nie mają długów, realizowanych jest wiele projektów inwestycyjnych, powstają nowe przedszkola” – oświadczył przewodniczący Akcji Wyborczej, dodając, że będzie dążył do tych oraz innych pozytywnych zmian, na które oczekują obywatele naszego kraju.
W minioną sobotę Główna Komisja Wyborcza dokonała rejestracji kandydata i wydała karty do zbierania podpisów osób popierających kandydaturę lidera AWPL.

Zgodnie z ordynacją wyborczą, minimalna liczba podpisów osób popierających kandydata, ubiegającego się o najwyższy urząd w państwie, powinna wynieść co najmniej 20 tys.
Gwoli przypomnienia, podczas prezydenckich wyborów w 2009 roku Waldemar Tomaszewski zebrał rekordową liczbę — 37 tys. podpisów.
Podpisy na kandydata można złożyć nie tylko tradycyjnym sposobem, lecz również drogą elektroniczną: korzystając z usług bankowości elektronicznej.

Złożyć podpis na poparcie kandydata Akcji Wyborczej Polaków na Litwie można na recepcji Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76), w redakcji „Tygodnika Wileńszczyzny” (Wilno, ul. Rinktinės 50, p. 501), w redakcji „Magazynu Wileńskiego” (Dom Prasy, al. Laisvės 60, p. 1003 — 10 piętro) oraz w redakcji „Kuriera Wileńskiego” (Wilno, ul. Birbynių 4A) w dniach pracy od godz. 10 do 17, a także w kołach i oddziałach AWPL, ZPL w Wilnie, Kownie, Kłajpedzie, Druskiennikach, Wisagini oraz w rejonach: wileńskim, solecznickim, trockim, święciańskim, jezioroskim, kowieńskim, orańskim, kiejdańskim, szyrwinckim.

Kandydaturę Waldemara Tomaszewskiego można poprzeć za pośrednictwem strony internetowej Głównej Komisji Wyborczej, w rubryce POPARCIE DLA KANDYDATA (lit. KANDIDATO PARĖMIMAS) lub po kliknięciu na adres https://aikis.vrk.lt/
W wiosennych wyborach o fotel prezydenta Litwy zamierza się ubiegać 19 pretendentów. Po weryfikacji złożonych przez nich dokumentów i sfinalizowaniu podpisów na linii startu ustawi się prawdopodobnie mniej kandydatów.
Pierwsza tura wyborów prezydenckich na Litwie odbędzie się 11 maja br.

Biuro Prasowe AWPL