Woda coraz droższa

Już od maja tego roku mieszkańcy Wilna zapłacą więcej za zimną wodę. Na czwartkowym (6 marca) posiedzeniu Komisji Cen ma zapaść jednostronna decyzja w sprawie podniesienia o jedną trzecią cen wody dostarczanej przez spółkę „Vilniaus vandenys” do bloków wielomieszkaniowych i domów prywatnych.  

– Jeżeli Państwowa Komisja Cen i Kontroli Energetyki jednostronnie ustali ceny, wejdą one w życie od maja tego roku – poinformowała „Kurier” Eglė Matonienė, kierowniczka działu komunikacji spółki „Vilniaus vandenys”. — Nowe ceny będą obowiązywały nie tylko w stolicy, ale też w rejonach wileńskim, solecznickim i święciańskim.
Oznacza to, że w końcu maja płacąc rachunki za wodę, mieszkańcy już będą uwzględniali nowe taryfy.
Po podwyżce mieszkańcy zapłacą 5 litów 88 centów za metr sześcienny. Jest to skok o blisko 35 proc. Właścicieli domów indywidualnych czeka podwyżka o 22 proc. – do 5 litów 33 centów za metr sześcienny.

– Zgodnie z postanowieniem Komisji Cen będą obowiązywały trzy różne ceny za metr sześcienny wody – powiedziała Eglė Matonienė. – Za dostarczanie wody pitnej oraz usługi odprowadzania ścieków wilnianie, którzy licznik mają w mieszkaniu, zapłacą 4,86 Lt za m3 (bez PVM). Mieszkańcy, którzy płacą za wodę według licznika na wejściu do bloku, zapłacą mniej — 4,36 Lt/m3 (bez PVM), zaś właściciele własnych domów — 4,41 Lt/m3 (bez PVM). Z powodu przedłużonej kontroli metrologicznej zmniejsza się cena sprzedaży. Jeżeli licznik należy do użytkownika, comiesięczna cena sprzedaży wyniesie 1,81 Lt (bez PVM), jeżeli licznik należy do dostawcy – 2,70 Lt (be PVM).
Komisja Cen proponowała zwiększenie cen za wodę jeszcze w ubiegłym roku. Nowe taryfy miały być zatwierdzone w październiku ubiegłego roku, ale sprzeciwiła się temu Rada miasta.
W grudniu Komisja Cen orzekła jednoznacznie, że w ciągu dwóch miesięcy Rada musi zatwierdzić nowe ceny albo komisja zrobi to jednostronnie.
– Ceny, na podstawie metody ustalania cen, o ile zaistnieje taka potrzeba, jednostronnie ustala Komisja Cen – poinformowała Eglė Matonienė. – Rada stołeczna nie zgodziła się na zatwierdzenie ustalonych przez Komisję cen na wodę.
„Vilniaus vandenys” uzasadnia potrzebę podwyżki cen wzrostem cen na energię elektryczną i paliwo, wzrostem minimalnego wynagrodzenia oraz inwestycjami, które są zaplanowane na 2013-2015 rok.
Na zrealizowanie zatwierdzonego przez samorząd stołeczny programu działalności i rozwoju na 2013-2015 r. potrzeba 240 mln Lt inwestycji – tłumaczyła Eglė Matonienė. – Dzięki już zrealizowanym projektom rozwoju gospodarstwo spółki rozszerzyło się już trzykrotnie, dlatego mocno wzrosły koszta eksploatacyjne.
Jak powiedziała kierowniczka działu komunikacji, w ubiegłym roku zgodnie z planem zostały rozpoczęte prace nad urządzeniami do uzdatniania wody pitnej w Bukčiai, są zakładane nowe sieci wodociągowe i kanalizacyjne w większości nowych dzielnic miasta.
Działalność spółki została maksymalnie zoptymalizowana w 2010 r. – twierdziła Matonienė. –Po zmianie struktury spółki zmniejszyła się liczba pracowników. Nieustannie poszukuje się sposobów efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów, ale tego nie wystarcza na utrzymanie ciągle rosnących potrzeb. Na podniesienie cen najbardziej wpłynęły wydatki na rozpoczęcie eksploatacji urządzeń do oczyszczania mułu (17,0 mln Lt). Wpływy otrzymywane przy obecnie obowiązujących cenach nie wystarczą na pokrycie dostarczanych usług.
Obecne ceny na wodę obowiązują od września 2011 r.