Komisja Petycji rozpatrzy sprawę listu ministra Stepanavičiusa

19 marca br. Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego rozpatrywała petycję Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) w sprawie nieprzestrzegania przez władze litewskie Dyrektywy 95/46/EC Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych.

W 2011 roku Ministerstwo Oświaty i Nauki Republiki Litewskiej wysłało list do 26 000 przedstawicieli mniejszości narodowej na Litwie (Polaków, Rosjan i Białorusinów) z informacją o zmianach ustawy oświaty. Pismo było wysłane w różnych językach mniejszości narodowych zamieszkujących Litwę, zawierało wiele błędów gramatycznych i ortograficznych oraz stylem pisma niebezpośrednio obrażało mniejszości narodowe.

EFHR złożyła skargę do Krajowej Inspekcji Ochrony Danych Osobowych na Litwie (Valstybinė lietuvių kalbos komisija) oraz prokuratury. Inspekcja odrzuciła skargę EFHR, jednak uznała, że posiadając dane o języku nauczania i języku ojczystym, można dojść do wniosku o pochodzeniu etnicznym uczniów. 15 listopada 2011 r. Inspekcja wydała oficjalną rekomendację dla Ministerstwa „… że w przyszłości, jeśli Ministerstwo Edukacji i Nauki przetworzy dane o języku nauczania uczniów i ich języku ojczystym, co jest podane w Rejestrze, winna uściślić potrzebę i odpowiedniość danych, jako związek z kryterium szczególnych kategorii danych osobowych zawartych w Ustawie o Prawnej Ochronie Danych Osobowych”.

Uwzględniając pasywność i brak adekwatnej reakcji od litewskich instytucji państwowych, EFHR skierowała petycję do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego.
Podczas rozpatrywania petycji, EFHR reprezentowana przez pomocnika adwokata Ewelinę Baliko, zwróciła uwagę Komisji, że nikt nie wyrażał zgody, aby ujawnić ich wrażliwe dane i z nich korzystać w taki sposób.
Wg opinii EFHR takie zachowanie się Ministerstwa, jak i bezczynność instytucji państwowych, świadczą o bezpośrednim naruszeniu Art. 8 (1) Dyrektywy 95/46/EC.

Komisja Petycji zdecydowała o dalszym rozpatrywaniu petycji EFHR. Ponadto Komisja Unii Europejskiej zapowiedziała, że dokona głębszej analizy sprawy oraz sytuację przetwarzania wrażliwych danych osobowych na Litwie.

Inf. EFHR