Więcej

  Komisja Petycji rozpatrzy sprawę listu ministra Stepanavičiusa

  Czytaj również...

  19 marca br. Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego rozpatrywała petycję Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) w sprawie nieprzestrzegania przez władze litewskie Dyrektywy 95/46/EC Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych.

  W 2011 roku Ministerstwo Oświaty i Nauki Republiki Litewskiej wysłało list do 26 000 przedstawicieli mniejszości narodowej na Litwie (Polaków, Rosjan i Białorusinów) z informacją o zmianach ustawy oświaty. Pismo było wysłane w różnych językach mniejszości narodowych zamieszkujących Litwę, zawierało wiele błędów gramatycznych i ortograficznych oraz stylem pisma niebezpośrednio obrażało mniejszości narodowe.

  EFHR złożyła skargę do Krajowej Inspekcji Ochrony Danych Osobowych na Litwie (Valstybinė lietuvių kalbos komisija) oraz prokuratury. Inspekcja odrzuciła skargę EFHR, jednak uznała, że posiadając dane o języku nauczania i języku ojczystym, można dojść do wniosku o pochodzeniu etnicznym uczniów. 15 listopada 2011 r. Inspekcja wydała oficjalną rekomendację dla Ministerstwa „… że w przyszłości, jeśli Ministerstwo Edukacji i Nauki przetworzy dane o języku nauczania uczniów i ich języku ojczystym, co jest podane w Rejestrze, winna uściślić potrzebę i odpowiedniość danych, jako związek z kryterium szczególnych kategorii danych osobowych zawartych w Ustawie o Prawnej Ochronie Danych Osobowych”.

  Uwzględniając pasywność i brak adekwatnej reakcji od litewskich instytucji państwowych, EFHR skierowała petycję do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego.
  Podczas rozpatrywania petycji, EFHR reprezentowana przez pomocnika adwokata Ewelinę Baliko, zwróciła uwagę Komisji, że nikt nie wyrażał zgody, aby ujawnić ich wrażliwe dane i z nich korzystać w taki sposób.
  Wg opinii EFHR takie zachowanie się Ministerstwa, jak i bezczynność instytucji państwowych, świadczą o bezpośrednim naruszeniu Art. 8 (1) Dyrektywy 95/46/EC.

  Komisja Petycji zdecydowała o dalszym rozpatrywaniu petycji EFHR. Ponadto Komisja Unii Europejskiej zapowiedziała, że dokona głębszej analizy sprawy oraz sytuację przetwarzania wrażliwych danych osobowych na Litwie.

  Inf. EFHR

  Afisze

  Więcej od autora

  Wileńscy uczniowie w Beskidach. Dwa tygodnie zwiedzania Macierzy i poznawania tradycji regionów

  Szeroka geografia polskości Celem projektu było zapoznanie dzieci pochodzenia polskiego zamieszkujących poza granicami Polski z kulturą i tradycjami regionu Podbeskidzia, Beskidów Żywieckiego i Śląskiego oraz przyległych regionów (Małopolska, Zaolzie) oraz wydarzeniami istotnymi dla kultury polskiej oraz polskiego sportu. Dzieci zwiedziły...

  Startuje konkurs „Polak Roku 2022”

  W kolejnej edycji tego popularnego konkursu zachęcamy Czytelników do zgłaszania kandydatów do tego zaszczytnego tytułu za rok 2022. Zgłoszenia prosimy nadsyłać do końca października br. Podobnie jak w poprzednich latach, konkurs „Polak Roku 2022” ma na celu uhonorowanie osób, które...

  Najważniejsze jest, aby to zrozumieć: nigdy nie jesteś sam ze swoimi problemami

  Jednak coraz więcej osób ośmiela się mówić o tym głośno — w ten sposób pomagają innym doświadczającym trudności i przypominają, że wszystkie problemy można rozwiązać, tylko najważniejsze jest, aby nie zostawiać ich samych i szukać pomocy. Aby zainspirować innych...

  Objazd Mickiewiczowski wzorem „Reduty” Teatru Wierszalin zawita na Litwę

  Teatr Wierszalin popularyzuje dzieła Adama Mickiewicza na Litwie Teatr Wierszalin popularyzuje dzieła Adama Mickiewicza na Litwie. W ramach programu Kultura Inspirująca 2022-2023 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Polski budujemy wizerunek Polski jako państwa nowoczesnego, otwartego na międzykulturowy dialog oraz świadomego...