Sprawa akredytacji dla Szkoły w Trokach trafiła do sądu

72

Dnia 19 grudnia 2013 r., na posiedzeniu Rady samorządu rejonu trockiego, głosami 14 z 25 radnych koalicji rządzącej, Szkołę Średnią w Trokach pozbawiono prawa do akredytacji. Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR), uznając decyzję za nieuzasadnioną i niezgodną z aktami prawnymi, zaangażowała się w wyjaśnienie sprawy i udzieliła bezpłatnej pomocy prawnej władzom szkoły.

EFHR przypomina, że decyzją Rady samorządu rejonu trockiego prawo przystąpienia do akredytacji programów kształcenia średniego na rok 2014 otrzymały następujące szkoły: Szkoła Średnia w Wysokim Dworze, im. H. Sienkiewicza w Landwarowie, D. Malinausko w Hanuszyszkach i Madeinos w Połukni. (Trakų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. S1-331 „Dėl Trakų rajono Aukštadvario, Lentvario Henriko Senkevičiaus, Onuškio Donato Malinausko ir Paluknio »Medeinos« vidurinių mokyklų vidurinio ugdymo programų akreditacijos”).
Wśród wymienionych szkół nie było Szkoły Średniej w Trokach, chociaż grupa członków Rady złożyła alternatywny projekt, w którym proponowano przyznać prawo do akredytacji również tej szkole.

W odpowiedzi zaś na prośbę dyrektora szkoły o wytłumaczenie podjętej decyzji, Rada nie podała żadnych motywów odrzucenia prośby, została jedynie poinformowana o odrzuceniu projektu alternatywnego. Warto zaznaczyć, że w planie ogólnym reorganizacji, przekształcenia struktury wewnętrznej szkół rejonu trockiego na lata 2012-2015 Rada jednak miała przewidziane, że szkoła średnia w Trokach przystąpi do akredytacji, a z kolei, jeżeli program zostanie akredytowany, szkoła uzyska status gimnazjum.

20 stycznia 2014 r. Szkoła Średnia w Trokach złożyła skargę do Wileńskiego Okręgowego Sądu Administracyjnego (Vilniaus apygardos administracinis teismas) w związku z nieuzasadnioną decyzją Rady. W skardze zostało zaznaczone, iż niezasadnie odmówiono akredytacji oraz zwrócono się do sądu z prośbą o zobowiązanie Rady rejonu samorządu trockiego do ponownego rozpatrzenia prośby przystąpienia szkoły do akredytacji programu nauczania i przyjęcia przez Radę uzasadnionej decyzji.

Szkoła zaznaczyła również, że jednym z kryteriów uzyskania akredytacji jest m. in. posiadanie statusu jedynej szkoły prowadzącej nauczanie w języku mniejszości narodowych w mieście oraz spełnianie wymogu posiadania minimalnej liczby uczniów w klasie 11. Warto zaznaczyć, że zgodnie z oficjalnymi danymi szkoła co roku kompletuje klasę 11 liczącą 16-24 osób, którą co roku uzupełnia od 3 do 10 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach. Kryterium akredytacyjne, wymagające kompletowania klasy 11 z minimum 15 uczniami, jest spełnione. Nie zważając na to, Rada samorządu pozbawiła Szkołę Średnią w Trokach prawa do akredytacji, w wyniku czego już od 1 września 2014 roku w Trokach nie byłoby możliwości zdobycia wykształcenia średniego w języku polskim.

Jeżeli akredytacja nie zostanie przeprowadzona, Szkoła Średnia w Trokach zostanie przekształcona w oddział Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie. Warto podkreślić, że Ministerstwo Oświaty i Nauki, do którego szkoła także zwróciła się z prośbą o pomoc w wyjaśnieniu zaistniałej sytuacji, w piśmie z dnia 5 lutego 2014 r. uznało, że szkoła odpowiada wymogom przystąpienia do akredytacji. W tym samym wniosku ministerstwo poprosiło Radę o umotywowanie podjętej decyzji oraz o przedstawienie informacji, dlaczego szkoła jednak została pozbawiona prawa do akredytacji.

W międzyczasie Rada samorządu trockiego przygotowała projekt przekształcenia struktury wewnętrznej Szkoły Średniej w Trokach oraz szkoły w Połukni. W przedstawionym projekcie zaplanowano rozpoczęcie przekształcania struktury wewnętrznej szkoły i przerwanie od 1 września 2014 r. wykonywania programu kształcenia średniego. W projekcie postanowiono również nie organizować przyjęcia uczniów do klasy 11. Oznacza to, że Rada samorządu rejonu trockiego ma zamiar jeszcze przed przyjęciem decyzji przez sąd w tej sprawie, uprawomocnić swe plany pozbawienia Trok posiadania szkoły, świadczącej średnie wykształcenie w języku polskim.
Zdaniem EFHR, jest to kolejny przykład dowodzący, iż pomimo obowiązującego prawa, przyjmowane są bezprawne i pogarszające sytuację polskiej mniejszości narodowej decyzje. Rada nie tylko nie wykonuje zatwierdzonego planu ogólnego reorganizacji i przekształcenia struktury wewnętrznej szkół, ale też w sposób niezgodny z prawem chce reorganizować szkołę, która faktycznie spełnia wszystkie wymogi niezbędne do uzyskania akredytacji.

Inf. EFHR

1 KOMENTARZ

 1. W rejonie trockim po odsunięciu AWPL od władzy, zaczęły się ciężkie czasy dla polskiej mniejszości narodowej. Sprawa akredytacji trockiej szkoły nie jest jedynym „wybrykiem” nowej koalicji:

  „po przeczytaniu tego artykułu na myśl przychodzi jedno- tam gdzie AWPL jest w większości tworzy się i buduje- a to nowe szkoły, przedszkola, szpitale, boiska itd. A tam, gdzie nie ma jej u władzy (przykład Trok) zaczyna się burzenie, likwidowanie i niszczenie. Wnioski wyciągnijcie sami.”

  „trzeba pogonić tą nową koalicję, bo tylko szkodzą polskiej mniejszości, atakują naszych reprezentantów i szkolnictwo, mieszają. AWPL do boju!”

  „Te bydło,inaczej i bardziej łaskawie trudno nazwać inicjatorów tej decyzji,wyczuło bezradność polityki macirzy we wszystkich aspektach obrony praw Polaków na Litwie i dlatego pozwala sobie tańczyć na nosie u Rzeczpospolitej .Mówię o Polsce bo nas Polaków Liewskich nie broni żadne prawo na lietuvie.{fakty z tablicami inf. i inne…}Więc nadzieje na litewskie sądy są mizerne,a Polska…narazi e bezradnie będzie milczała,więc będziemy czekali aż litewska koza przyjdzie do naszego woza,poprosi o siano ale siano już będzie sprzedane.Smutn o i za Ojczyznę i Macierz bierrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrze żal.”

  „nowa władza w Trokach daje popalić. Nie tak dawno wymyślili zamknięcie kilku polskich grup przedszkolnych, wszystko po to by pozbyć się potencjalnych uczniów szkół polskich! Do tego nagonka na radnych z ramienia AWPL i w końcu sprawa z akredytacją trockiej szkoły. Ich cel jest jasny…”

  „źle się zaczeło dziać w rejonie trockim po tym jak AWPL została odsunięta od władzy. Przeciwnicy jak widać nie przebierają w środkach i posuwają się nawet do bardzo chamskich zagrywek (przykładem może być to jak potraktowali panią Pucz), aby zniszczyć polskość na tych ziemiach.”

  „niestety widać, że w zasadzie każda opcja polityczna na Litwie jest antypolska, nie tylko konserwatyści.. . polskość niszczona jest na wiele sposobów, a jedym z nich jest niszczenie polskiej oświaty. Mam nadzieję, że AWPL odzyska władzę w rejonie Trockim.”

  „ten niestety smutny przykład pokazuje jak ważne jest by w rejonach gdzie mieszka polska mniejszość narodowa, u władzy była AWPL. Tylko ta partia dba o nasze interesy, inni tylko patrzą by nas czegoś pozbawić… mam nadzieję, że sprawa szkoły w Trokach będzie mieć szczęśliwy finał i polskie dzieci będą mogły uzyskać średnie wykształcenie w swojej szkole.”

Comments are closed.