III Miniolimpiada Języka Polskiego dla ósmoklasistów

Ósmoklasiści też się chcą wykazać wiedzą z języka ojczystego  Fot. Marian Paluszkiewicz
Ósmoklasiści też się chcą wykazać wiedzą z języka ojczystego Fot. Marian Paluszkiewicz

Kwitnące forsycje obok Wileńskiej Szkoły Średniej im. Joachima Lelewela świadczyły, że idzie wiosna. W szkole zaś, mimo trwających akurat ferii wiosennych, odbywała się  15 kwietnia III Miniolimpiada Języka Polskiego na Litwie dla uczniów klas VIII. Olimpiadzie, upamiętniającej w sposób szczególny postacie dwóch wybitnych twórców literatury polskiej – Kornela Makuszyńskiego i Zbigniewa Herberta – przyświecało motto autorstwa Kornela Makuszyńskiego: „Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem”.

Jak powiedziała „Kurierowi” wicedyrektor ds. pozalekcyjnych Wileńskiej Szkoły Średniej im. Joachima Lelewela Regina Sawlewicz, do udziału w olimpiadzie zarejestrowało się ponad 50 uczniów klas ósmych z polskich szkół rejonu wileńskiego, solecznickiego, trockiego oraz Wilna.
– Uczniowie poważnie się przygotowywali, dla wielu z nich jest to pierwszy udział w olimpiadzie, widać było, że są lekko stremowani – mówiła Regina Sawlewicz.

Uczniowie niezmiennie przystępują do zmagań olimpijskich z języka ojczystego. Mimo nieuznawania wyników z języka polskiego na egzaminie maturalnym przy dostawaniu się na studia, uczniowie chętnie uczestniczą w olimpiadzie z mowy ojczystej w klasach 11-12. Niejako próbą sił przed wielką olimpiadą jest udział uczniów klas dziesiątych w Małej Olimpiadzie, a nawet maluchy z klas 3-4 stają w szranki o tytuł mistrza olimpijskiego z języka ojczystego. Olimpiada dla klas ósmych niejako uzupełnia lukę pomiędzy tymi zmaganiami.

Dr Henryka Sokołowska Fot. Marian Paluszkiewicz
Dr Henryka Sokołowska Fot. Marian Paluszkiewicz

– Ósmoklasiści są w takim okresie, kiedy, jak mówią też nauczycielki, „nic nie muszą”. Nie muszą się sprężać, żeby wykazać się wiedzą. A przecież jest wielu uczniów, którzy chcieliby się wykazać – jak widać to na dzisiejszej olimpiadzie – przyjeżdżają, chcą uczestniczyć w zmaganiach. Myślę, że jest potrzeba takiej próby sił – mówiła dr Henryka Sokołowska, wykładowczyni z Centrum Dydaktyki, Kultury i Języka Polskiego Litewskiego Uniwersytetu Edukologii.

Uczestnicy mieli 2 godziny na pracę pisemną  Fot. Marian Paluszkiewicz
Uczestnicy mieli 2 godziny na pracę pisemną Fot. Marian Paluszkiewicz

Uczestnicy mieli 2 godziny na pracę z testem literacko-językowym oraz napisanie pracy twórczej. Zadanie „olimpijskie” zostało przygotowane dla nich przez  dr Henrykę Sokołowską. Praca olimpijska jest bardzo podobna do tej na egzaminie w X klasie – najpierw jest test na podstawie tekstów literackich.

– W tym roku były to dwa teksty: fragment z utworu Kornela Makuszyńskiego, gdyż jest on patronem olimpiady i wiersz Zbigniewa Herberta „Chciałbym opisać”. Do utworów dopasowaliśmy pytania zgodne z wymaganiami programowymi dla VIII klasy. Myślę, że uczniowie poradzą sobie – mówiła dr Henryka Sokołowska, przewodnicząca komisji sprawdzającej. – Druga część to pisanie rozprawki na temat czytelnictwa, dobrych książek. Mam nadzieję, że uczniowie pokażą, co czytają i dlaczego czytają.

W czasie, gdy uczniowie zasiedli do pisania prac olimpijskich, poloniści wzięli udział w seminarium „Strategie tworzenia tekstu w szkole podstawowej” poprowadzonym przez nauczycielkę ekspert Danutę Korkus ze Szkoły Średniej im. Wł. Syrokomli w Wilnie.

Po oddaniu prac pisemnych dla komisji sprawdzającej w oczekiwaniu na wyniki uczestnicy mogli wziąć udział w ciekawych zajęciach ze sztuki stosowanej i biżuterii artystycznej pod kierownictwem nauczycielek metodyków Jolanty Borys oraz Natalii Wiktorowej, udać się na wycieczkę „Legendy wileńskie” z polonistką metodyk Mireną Narkun oraz obejrzeć film.

Print