Rozśpiewany festiwal dzieci i młodzieży szkolnej

Każdy występ był ciepły i poruszający Fot. Marian Paluszkiewicz
Każdy występ był ciepły i poruszający Fot. Marian Paluszkiewicz

Już od rana scena Domu Kultury Polskiej w Wilnie rozbrzmiewała muzyką i śpiewem. We wtorek, 20 maja, odbywał się tam XV Festiwal Polskiej Piosenki Dzieci i Młodzieży Szkolnej. Chęć udziału w festiwalu zgłosiło 58 wykonawców z różnych zakątków Wileńszczyzny: rejonu solecznickiego, wileńskiego, trockiego oraz z Wilna. Festiwal został zorganizowany przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

„Gdzie słyszysz śpiew, tam wchodź, tam dobre serca mają. Źli ludzie — wierzaj mi – ci nigdy nie śpiewają” — motto festiwalu przywołał prezes „Macierzy Szkolnej”, poseł na Sejm RL Józef Kwiatkowski.

– Te słowa Heinricha Heine zostały napisane jakby z myślą o naszym festiwalu – mówił prezes „Macierzy Szkolnej”. — Muzyka, pieśń towarzyszą nam stale, otwiera nasze serca na wrażliwość, jest z nami na dobre i na złe — z pieśnią możemy się radować, towarzyszy ona nam w chwilach smutku. Bardzo się cieszę, że w szkołach na Wileńszczyźnie pieśń zajmuje właściwe miejsce w wychowaniu estetycznym młodzieży.

Jak powiedział Józef Kwiatkowski, cały ostatni tydzień był na Wileńszczyźnie okresem pieśni. W niedzielę 18 maja odbył się XX Międzynarodowy Festiwal Kultury Polskiej „Kwiaty Polskie” w Niemenczynie oraz „Pieśń Znad Solczy” w Solecznikach, w poniedziałek w DKP śpiewała „Wileńszczyzna”… Prezes „Macierzy Szkolnej” za nieustającą popularyzację kultury polskiej wręczył kwiaty dla nauczycielek muzyki, kierowników zespołów muzycznych Jasi Mackiewicz i Alicji Rusieckiej, które otrzymały odznaczenia państwowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej” z rąk ambasadora RP na Litwie Jarosława Czubińskiego.

Już występy najmłodszych odbywały się na wysokim poziomie Fot. Marian Paluszkiewicz
Już występy najmłodszych odbywały się na wysokim poziomie Fot. Marian Paluszkiewicz

Festiwal zaszczycili swą obecnością dostojni goście: Birutė Kazlauskienė, starszy specjalista z działu mniejszości narodowych Ministerstwa Kultury Litwy, Artur Ludkowski, radny AWPL w Samorządzie m. Wilna, dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie, Lilia Kiejzik, reżyser Polskiego Studium Teatralnego na Litwie, Irena Litwinowicz, reżyser Polskiego Teatru w Wilnie, Włodzimierz Saszenko, wieloletni dyrektor Festiwalu. To właśnie Włodzimierz Saszenko był inicjatorem popularnego dziś wśród uczniów Wileńszczyzny Festiwalu Polskiej Piosenki Dzieci i Młodzieży Szkolnej, który swój początek miał na scenie Gimnazjum w Rudziszkach, a przed siedmiu laty przeniósł się na większą scenę do Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

— Chciałabym podziękować solistom za niezmiernie ciepłe występy, podziękować też nauczycielom, którzy poprzez swój codzienny trud wychowują młode pokolenie i których owoce pracy możemy tu dziś podziwiać; bardzo chcę podziękować rodzicom i dziadkom, którzy wspierają swe dzieci i wnuki i przyczyniają się do rozwoju kulturalnego swych dzieci – mówiła Birutė Kazlauskienė, która na ręce prezesa „Macierzy Szkolnej” złożyła list gratulacyjny od wiceministra kultury Edwarda Trusewicza.

Z pewnością każdy występ na scenie prezentował wysoki poziom, każdemu popisowi towarzyszyło wiele emocji, gdyż uczestnicy festiwalu włożyli w swe piosenki wiele serca i pracy. O tym, że młodzież jest niezwykle zdolna, świadczyły już występy najmłodszych, którzy z niezwykłą swobodą i pewnością siebie debiutowali w tym roku na tym konkursie.

5-klasista Andrzej Stankiewicz z Progimnazjum im. Jana Pawła II poza tym, że lubi śpiewać, od niedawna zaczął uczyć się gry na fortepianie. Śpiewu uczy go pani Regina Ledichowa.

– Już nie pamiętam, kiedy zacząłem śpiewać – przyznał Andrzej. – Tak na poważnie zająłem się zajęciami ze śpiewu przed dwoma laty. Ciekawię się też muzyką jazzową.

Dyplomy i jubileuszowe statuetki dla najmłodszych uczestników Festiwalu oraz ich nauczycieli  Fot. Marian Paluszkiewicz
Dyplomy i jubileuszowe statuetki dla najmłodszych uczestników Festiwalu oraz ich nauczycieli Fot. Marian Paluszkiewicz

10-letnia Amelia Ruskań przyjechała z Mejszagoły, uczy się w 4 klasie Szkoły Średniej im. Józefa Obrembskiego. Mimo młodego wieku gra już na gitarze. Lubi uczestniczyć w różnych konkursach, a swój pierwszy większy występ miała z okazji uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego przed całą społecznością szkolną, gdy rozpoczynała naukę w II klasie. Odtąd uczestniczy w różnych imprezach: np. na konkursie „Esu katalikas, Jezaus draugas” razem z kolegami Mateuszem i Michałem zajęli pierwsze miejsce. Z wielką wdzięcznością mówi o pani od muzyki Jasi Mackiewicz, która poza zajęciami śpiewu w szkole prowadzi też chór „Wesołe smyki”, do którego należy też Amelia i zespół „Legenda”. Zamiłowanie do muzyki dziewczynka ma niejako po mamie, która również śpiewa, ale w innym zespole — „Mejszagolanka”.

Uczestnicy Festiwalu zostali podzieleni na 5 kategorii wiekowych: dzieci do lat 8, dzieci od 8 do 11 lat, dzieci od 11 do 13 lat, dzieci i młodzież od 13 do 16 lat, młodzież do 18 lat. Swój występ młodzież i dzieci zadedykowały najukochańszym mamom, dziękując za ich nieustanną troskę.

Występy uczestników oceniało jury w składzie: muzyk, kompozytor piosenek dla dzieci, sekretarz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu Barbara Kolago, nauczyciel muzyki, ekspert Alfreda Ciechanowicz i wykładowca muzyki na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym dr Asta Rauduvaitė.

Organizatorzy przygotowali dyplomy i jubileuszowe statuetki dla wszystkich uczestników i ich nauczycieli, natomiast dla zwycięzców — atrakcyjne nagrody rzeczowe. O wynikach festiwalu poinformujemy w następnym numerze „Kuriera Wileńskiego”.

 Print