Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego zaprasza na studia

Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki
Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego
zaprasza na kierunek studiów filologia polska.

Oferujemy:
czteroletnie studia, dające stopień bakałarza i kwalifikację nauczyciela języka polskiego;
odnowiony program studiów, który zawiera bloki zajęć z edukacji regionalnej oraz translatoryki;
możliwość wyjazdów w ramach studiów na uniwersytety zagraniczne;
udział w różnych interesujących projektach.
Na stopień konkursowy składają się oceny z egzaminów państwowych (język obcy, język litewski, historia) oraz ocena roczna z języka polskiego. Warunkiem uzyskania finansowania państwowego jest napisanie testu motywacyjnego w dniach 25-28 czerwca br. po uprzednim zarejestrowaniu się.
Osoby, które dostaną się na studia płatne (vnf), mają możliwość uzyskania pokrycia kosztów studiów przez Ambasadę RP w Wilnie.

Połącz swoją przyszłość z poznawaniem i promowaniem języka i kultury polskiej i zostań studentem polonistyki na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym.
Kontakt: tel. (8 5) 275 03 60, kom. +370 652 41 849, e-mail: polonistika@leu.lt

Więcej informacji : www.leu.lt/stojantiesiems, http:/facebook.com/filpolleu