Więcej

  Szkoła Rolnicza w Bukiszkach obchodzi swoje 70-lecie

  Czytaj również...

  Antanas Gelažauskas tłumaczy zawiłości regulowania silnika dla uczniów 2. roku Fot. Marian Paluszkiewicz
  Jewgienij Pawłow na zajęciach praktycznych z uczniami Fot. Marian Paluszkiewicz

  Na obrzeżach Wilna w gminie Awiżenie w rejonie wileńskim leży nieduża miejscowość Bukiszki. To tutaj znajduje się Szkoła Rolnicza, która dzisiaj, 28 listopada, obchodzi swoje 70-lecie. Pomimo upływu czasu i przemian ustrojowych, szykuje uczniów do pracy na roli, do konkretnych a tak niezbędnych zawodów m. in. kucharza, mechanika samochodowego, kierowcy.

  Jeżeli przed kilkunastoma laty szkoły zawodowe jakby odeszły w cień, a młodzież ambitnie zaczęła dążyć do zdobywania „prestiżowych” a często mało użytecznych zawodów na uczelniach wyższych, to obecnie zawodówki powróciły do łask, gdyż na rynku pracy niewspółmiernie wielu pojawiło się fachowców z białymi mankietami, a brakować zaczęło specjalistów np. od naprawy samochodów.
  — Prestiż szkół zawodowych rośnie — mówiła „Kurierowi” lituanistka Szkoły Rolniczej w Bukiszkach Aldona Pažusienė — widać to na przykładzie dostawania się na nasze studia. Przychodzą do nas nie tylko uczniowie, chcący zdobyć średnie wykształcenie, ale także abiturienci szkół wyższych, po zakończeniu studiów w kolegiach. Mieliśmy nawet jednego… odontologa, który zanim do nas trafił, przez kilka lat pracował w wyuczonym zawodzie, ale nie czuł się w tym dobrze, gdyż na wybór jego drogi życiowej wpłynęli bardziej rodzice. Tymczasem on sam przez całe życie marzył o mechanice samochodowej i po ukończeniu naszej szkoły założył własny warsztat naprawy samochodów.
  Uczniowie przychodzący dzisiaj do Szkoły Rolniczej w Bukiszkach po skończeniu 10 klas, w trakcie nauki zdobywają wykształcenie z zakresu szkoły średniej. Przed 2 laty został tu akredytowany program wychowania ogólnokształcącego i teraz jest tu dział gimnazjum. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości uczniowie mają jeszcze rok na naukę zawodu, po jego ukończeniu otrzymują dyplom o zdobyciu kwalifikacji.

   Lituanistka Aldona Pažusienė (od lewej) i p.o. dyrektora Laima Baronienė
  Lituanistka Aldona Pažusienė (od lewej) i p.o. dyrektora Laima Baronienė Fot. Marian Paluszkiewicz

  Dzisiaj najbardziej popularne zawody to mechanik samochodowy i pracownik doglądu technicznego. Uczniowie poznają budowę i działanie aut osobowych, traktorów, koparek.
  — W naszej szkole najbardziej popularna jest specjalność mechanika samochodowego — mówi pełniąca obowiązki dyrektora Laima Baronienė. — Można się uczyć tego zawodu już po ukończeniu 10 klas, jak i 12 klas. Innym popularnym kierunkiem jest zawód pracownika doglądu technicznego — poza zawodem mechanika uczniowie zdobywają umiejętność naprawy techniki rolniczej. Szykowani są tu specjaliści rolnictwa, zdobywają świadectwo traktorzysty. Popularny jest też zawód kierowcy-ekspedytora dalekich rejsów.

  Ogółem szkoła oferuje nauczanie 19 specjalności: pracownika hotelarstwa, kucharza, pracownika budowy dróg i doglądu dróg, pracownika hotelu, pracownika doglądu technicznego, spawacza, ekspedytora międzynarodowych przewozów i in.

  Lekcja języka litewskiego w 1. klasie mechaników samochodowych z Astą Mameniškienė
  Lekcja matematyki w 1. klasie mechaników samochodowych z Astą Mameniškienė Fot. Marian Paluszkiewicz

  — Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji projektu „Stworzenie centrum nauczania praktycznego w sektorze transportu — opowiadała Laima Baronienė. — Na ten cel przeznacza się 16 mln środków europejskich. W trakcie realizacji projektu planujemy renowację pomieszczeń szkolnych. Już poszerzyliśmy zaplecze techniczne: otrzymaliśmy fiński traktor „Valtra”, japońską koparkę „Komatsu”, 17-osobowy autobus „Mercedes”, samochód osobowy, sprzęt spawalniczy. Otrzymamy dużo nowych komputerów.
  W przyszłości jest tu planowane regionalne centrum przygotowania zawodowego w dziedzinie transportu. Co jest ważne, w ramach projektu zostanie urządzony nowoczesny placyk do nauki praktycznej jazdy w warunkach ekstremalnych. Teraz uczniowie uczą się nauki jazdy na standardowym placyku, potem będą mieli możliwość wypróbowania sił np. na mokrej śliskiej nawierzchni z użyciem sztucznego deszczu i na chyboczącej się platformie — ukończenie tego pomysłu jest przewidziane na 31 sierpnia 2015. Wypróbować sił w jeździe ekstremalnej będą mogli też dorośli.
  — Dzisiaj nasi uczniowie otrzymują stypendium od 35 do 100 litów. Mają możliwość otrzymania świadectwa dojrzałości, a już po roku zdobycia zawodu — opowiada Laima Baroniene. — Szkoła znajduje się nieopodal stolicy, dlatego jest wysokie prawdopodobieństwo znalezienia zatrudnienia w mieście, gdyż po odbytych praktykach uczniowie osiadają w Wilnie.

  Jak zaznacza, mają również swój akademik, za który się płaci symboliczne 12,50 Lt. Uczniowie z rejonu wileńskiego nie muszą płacić za przejazd, ponieważ szkoła jest zaliczana do wiejskich. A wraz ze świadectwem dojrzałości i zdobyciem kwalifikacji zawodowych mają możliwość otrzymania prawie bezpłatnie prawa jazdy. Uczeń po szkole w Bukiszkach ma też możliwość kontynuowania studiów.

  — Absolwent naszej szkoły przy wstępowaniu na wyższą uczelnię otrzymuje dodatkowe punkty — dodaje Aldona Pažusienė. — Uzyskują niejako pierwszeństwo dostania się na studia. Egzamin oceny kompetencji jest dla nich zaliczany jako egzamin państwowy.

   Dziewczęta mają możliwość odbywać praktyki z kucharstwa także za granicą Fot. Marian Paluszkiewicz
  Dziewczęta mają możliwość odbywać praktyki z kucharstwa także za granicą Fot. Marian Paluszkiewicz

  Językiem wykładowym w Szkole Rolniczej w Bukiszkach jest język litewski. Uczniowie po polskich i rosyjskich szkołach mają lekcje języka ojczystego. Uczą się też języków obcych: niemieckiego, angielskiego i rosyjskiego.

  — Jesteśmy szkołą wielonarodowościową, blisko połowa uczniów to Polacy i Rosjanie, żyjemy bardzo zgodnie — mówiła p. o. dyrektora Laima Baronienė. — Pracownicy również są różnych narodowości.

  Ciepłą opieką otacza swych wychowanków polonistka Bronisława Borowik, mająca już 50-letnie doświadczenie pracy w zawodzie. W gabinecie języka polskiego ze stoisk spoglądają portrety klasyków literatury polskiej, w szafach — słowniki języka polskiego i pozycje literackie.
  – Na przykładach literatury polskiej mówimy z uczniami o nieprzemijających wartościach, o tym, co w życiu zawsze będzie ważne – mówiła polonistka – myślę, że takie pojęcia, jak dobro, poważanie innego człowieka, szacunek do kultury i tradycji polskiej są dla uczniów pojęciami bliskimi.
  W Szkole Rolniczej uczą się uczniowie z Wilna, okręgu wileńskiego, ale też z bardziej odległych rejonów. Jest ich dzisiaj około 200. Niestety, podobnie jak w innych szkołach, ich liczba się zmniejsza, dlatego decyzją Ministerstwa Oświaty i Nauki planowane jest połączenie 2 szkół zawodowych: Bukiskiej oraz Wileńskiej Szkoły Automechaników. Ta ostatnia otrzymała niedawno wsparcie z funduszy europejskich i za kilkanaście milionów odnowiła pomieszczenia, otrzymuje dużo urządzeń technicznych. Tak więc na połączeniu zyskają obie placówki.

  Ukończenie szkoły zawodowej i zdobycie dyplomu z kwalifikacjami otwiera wychowankom drogę na Zachód.
  — Wyjazd na Zachód jest jedną z motywacji. Ukończenie szkoły zawodowej daje gwarancję znalezienia zatrudnienia na Litwie czy też za granicą. Nie jest tajemnicą, że wielu studentów z dyplomami uniwersytetów i kolegiów ląduje na bruku i to wyższe wykształcenie staje się bezużyteczne — mówi Aldona Pažusienė.

   Polonistka Szkoły Rolniczej w Bukiszkach Bronisława Borowik Fot. Marian Paluszkiewicz
  Polonistka Szkoły Rolniczej w Bukiszkach Bronisława Borowik Fot. Marian Paluszkiewicz

  W szkole życie toczy się ciekawie. Uczniowie uczestniczą w konkursach przedmiotowych, zwyciężają w konkursach mistrzostwa zawodowego, organizują tradycyjne święta.
  — Uczniowie naszej szkoły mają możliwość praktyki za granicą. Trwa ona od 3 tygodni do 6 miesięcy. Najczęściej są to 3-tygodniowe praktyki. Dla pracodawcy praktyka zagraniczna jest znaczącym punktem w życiorysie. Tak np. mechanicy odbywali ubiegłoroczne praktyki na Malcie, w 2010 r. w Niemczech i w Polsce — mówiła Laima Baronienė.
  Dzięki udziałowi w rozmaitych projektach uczniowie zgłębiali tajniki hotelarstwa w Anglii i w hotelach Hiszpanii, uczyli się naprawy sprzętu rolniczego w Finlandii, kucharstwa w prestiżowych restauracjach Włoch i Hiszpanii.

  Szkoła z zaangażowaniem szykowała się do jubileuszu 70-lecia. Już się odbył konkurs wiedzy o szkole, otwarte lekcje, turniej koszykówki i… spotkanie na lekcji języka polskiego z poetą Aleksandrem Śnieżką.
  — Co jest symboliczne — nawet tytuły naszych książek brzmią podobnie. Jeżeli zbiór wierszy Aleksandra Śnieżki z ilustracjami Władysława Ławrynowicza nosi tytuł „W stronę światła”, to tytuł mojej książki o historii naszej szkoły brzmi „Szkolne światło” („Mokyklos šviesa”) — z przejęciem opowiadała autorka Aldona Pažusienė. — Wymieniliśmy się pozycjami, a zajęcie było niezwykle ciekawe, pełne sensu. Spotkanie zorganizowała polonistka Bronisława Borowik.

  A jak jest z zatrudnieniem absolwentów?
  — Nie ma żadnego problemu — bez zastanowienia odpowiada Laima Baronienė. — Pracodawcy sami szukają odpowiednich kandydatów. Pytają zwłaszcza o mechaników samochodowych, gdyż powstają nowe warsztaty i uczniowie pracują za dobre wynagrodzenie.
  Jak zaznacza, uczniowie tutaj odnajdują siebie.

  – O ile w gimnazjach uczniowie są niezauważeni, tutaj rozkwitają, uzupełniają się nawzajem, a my stwarzamy dla nich domową atmosferę. W wypracowaniach wielu pisze, że są szczęśliwi, ponieważ odnajdują tu siebie – uśmiecha się z zadowoleniem Laima Baronienė.

  Print

  Więcej od autora

  Przeciwciała w mleku matki wpływają na odporność niemowląt

  „Zawarte w mleku matki przeciwciała klasy IgG przedostają się podczas karmienia piersią do organizmu dziecka i chronią je przed zakażeniami jelitowymi” — informuje pismo „Science Immunology”. Jak wykazały wcześniejsze prace, mleko matki dostarcza noworodkom niezbędnych składników odżywczych, a przeciwciała matek...

  Tempo zachorowania na czerniaka cały czas rośnie

  „W Polsce wykrywa się około 3,5 tys. nowych przypadków czerniaka rocznie, a tempo zachorowania na niego cały czas rośnie. W Polsce z powodu czerniaka umiera 1 na 3 chorych. Aby temu zapobiec, warto regularnie się badać” — przypomina NFZ. Czerniak...

  Danuta Kamilewicz-Rucińska: Bo naród szkołą stoi

  Współczesna możliwość kształcenia się dzieci na Litwie w ojczystym języku polskim jest zasługą nauczycieli, którzy w trudnych latach powojennych podjęli trud kształcenia, a później wychowania i nauczania dzieci z polskich rodzin – mówi Danuta Kamilewicz-Rucińska, doktor nauk pedagogicznych, a...

  Pod skrzydłami anioła. Pierwsze polskie katolickie przedszkole na Litwie

  Wyróżnia nas to, że jesteśmy przedszkolem, które na pierwszym miejscu stawia wychowanie oparte na wartościach chrześcijańskich, jak również narodowościowych. Nie wychowujemy w przekonaniu o wyższości, ale w poszanowaniu dla innego człowieka – mówi s. Olga Czepukojć. W Wilnie działalność rozpoczęło...