Więcej

  Trzy ostatnie bardzo ważne dni Wielkiego Postu

  Czytaj również...

  Ks. Józef Makuć opowiada, jak chrześcijanin powinien spoglądać na Tridiuum Paschalne Fot. archiwum
  Ks. Józef Makuć opowiada, jak chrześcijanin powinien spoglądać na Tridiuum Paschalne Fot. archiwum

  Rozmowa z ks. Józefem Makuciem, wikariuszem wileńskiej parafii pw. Odnalezienia Krzyża Świętego

  Mówimy o trzech bardzo ważnych dniach w liturgii Kościoła: Wielkim Czwartku, Wielkim Piątku i Wielkiej Sobocie. A przecież nie są to dni, w których Kościół nakazuje uczestniczyć w nabożeństwach.

  To prawda, ale czyżby człowieka można utrzymać tylko samymi nakazami? W każdym z nas jest chyba jakiś zew serca, a serca przynajmniej czasem, trzeba słuchać. Okres Wielkiego Postu ma za zadanie przygotować chrześcijan do świąt Wielkanocnych. Wielu uczestniczyło w nabożeństwach wielkopostnych, wielu podejmowało postanowienia, które miały dopomóc w głębszym przeżywaniu Świąt Wielkanocnych.
  Już wkrótce będziemy obchodzili najważniejsze święta naszej wiary: Triduum Paschalne. Zastanówmy się raz jeszcze nad ich przesłaniem.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  A więc, co nam mówi Wielki Czwartek?

  Jest to rozpoczęcie Triduum Paschalnego. Wieczorna liturgia Wielkiego Czwartku mówi o ustanowieniu Sakramentu Eucharystii, jako znaku Bożej miłości. Zarówno czytania, jak i obrzędy tego dnia podkreślają służebną postawę Chrystusa. Chrystus przepasuje się prześcieradłem i myje uczniom nogi, daje nam przykład, byśmy go naśladowali. Gest obmycia nóg apostołom jest jednym z kluczowych momentów do zrozumienia całego wydarzenia paschalnego. Chrystus, bo jak sam Jezus mówił o sobie, że nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć. I nie chodzi tu o dosłowne mycie nóg jeden drugiemu, a o wzajemną posługę. I tego nas w tym dniu uczy Chrystus.
  Wielki Czwartek jest nie tylko dniem ustanowienia Eucharystii, ale też i Sakramentu Kapłaństwa, który tę Eucharystię sprawia, dzięki któremu też „posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów” (KKK 1536). Na pamiątkę ustanowienia tego Sakramentu rano w Wielki Czwartek w katedrach jest sprawowana Msza św. Krzyżma. Gromadzą się na niej kapłani wraz ze swoim ordynariuszem. Wyrażają przez to wzajemną jedność. Podczas Mszy św. Krzyżma następują dwa obrzędy: pierwszy, to odnowienie przyrzeczeń kapłańskich; drugi – poświęcenie olejów świętych, które podczas całego roku będą używane do udzielania sakramentów.

  Jak powinien spoglądać chrześcijanin na Wielki Piątek?

  Wielki Piątek to dzień śmierci Jezusa na Krzyżu. W tym dniu nie odprawia się Mszy św. Centralnym momentem jest adoracja Krzyża. Zasłonięty fioletowym suknem Krzyż wnosi się przed ołtarz. Celebrans stopniowo odsłania ramiona Krzyża.
  Jest to dzień, kiedy powinniśmy z pełna pokorą stanąć i dziękować Bogu za tę Jego tak wielką ofiarę.

  Dlaczego Wielka Sobota jest też dla nas ważnym dniem?

  Wielka Sobota aż do Wigilii Paschalnej jest dniem smutku po złożeniu Jezusa w grobie. Wierni nawiedzają Groby Pańskie i adorują Najświętszy Sakrament, z nadzieją oczekując na chwilę Zmartwychwstania. W sobotę wieczór rozpoczyna się liturgią Wigilii Paschalnej, która koncentruje się wokół nowego życia, przyniesionego nam przez Chrystusa. Dlatego liturgia Wigilii Paschalnej pełna jest wymownych symboli, takich jak: światło, słowo, woda.
  Przed drzwiami kościoła kapłan poświęca ogień – symbol światłości wiekuistej, potem od tego ognia zapala paschał – symbol Chrystusa Zmartwychwstałego. W czasie procesji trzykrotnie śpiewa „Światło Chrystusa”, na co wierni odpowiadają „Bogu niech będą dzięki” i stopniowo zapalają od paschału swoje świece.
  Po homilii jest obrzęd poświęcenia wody chrzcielnej. Woda podtrzymuje życie, jest symbolem życia nadprzyrodzonego. Tego dnia bardzo ważnym jest moment odnowienia przez wiernych obietnic Chrztu Świętego. To nas wzmacnia i podtrzymuje na duchu.

  Czyli nie zawsze należy podlegać nakazom czy zakazom. Czasem warto posłuchać, co nam mówi nasze sumienie.

  Jak najbardziej. Chociaż nie ma obowiązku uczestniczenia w Tryduum Paschalnym, ale te dni w sposób szczególny pokazują, czym jest chrześcijaństwo i jakimi chrześcijanami jesteśmy. Toteż aby dobrze przeżyć Wielkanoc, trzeba najpierw przeżyć Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę. Właśnie w tych dniach możemy u Boga wybłagać wiele łask dla siebie i dla innych. I właśnie dlatego Kościół tak bardzo zachęca wiernych do pobożnego uczestniczenia w tych trzydniowych nabożeństwach.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Echa Bożego Miłosierdzia w ludzkim wymiarze

  W minioną sobotę w Wileńskim Seminarium Duchownym w Kalwarii odbyła się międzynarodowa konferencja o Miłosierdziu Bożym. Prelegentami byli głównie księża i siostry zakonne z Litwy oraz Polski, których wykłady opierały się na wywodach Ojców Kościoła, jak też na własnych obserwacjach. Wiadomo,...

  W Wilnie międzynarodowa konferencja Apostolstwa Bożego Miłosierdzia

  Wciąż jeszcze trwa Rok Miłosierdzia Bożego. Z tej okazji odbywa się wiele świąt, uroczystości i konferencji. W dniach 17-18 września Wilno znowu rozkwitnie Miłosierdziem. W najbliższą sobotę, 17 września, odbędzie się w Wileńskim Seminarium Duchownym o godz. 10.00 międzynarodowa Konferencja...

  Modlitwa nad nieznanymi grobami zesłańców w rosyjskiej tajdze

  W minionym miesiącu litewsko-polska grupa zapaleńców wyjechała aż pod sam Ural w obwodzie permskim do wsi Galiaszyno, gdzie jeden z byłych zesłańców postanowił upamiętnić duże miejsce pochówku Polaków i Litwinów. Miejsc takich w Rosji jest dużo i wszystkich nie da...

  Ks. Damian Pukacki: Opus Dei drogą do świętości poprzez pracę

    Rozmowa z ks. Damianem Pukackim, duszpasterzem wspólnoty Opus Dei w Krakowie „Świętość składa się z heroizmów. Dlatego w pracy wymaga się od nas heroizmu, dobrego »wykończenia« zadań, które do nas należą, dzień po dniu” (św. Josemaría)   Czym jest Opus Dei, jak...