Więcej

  Spotkanie przedstawicieli „Korony” z Nidzickim Klubem Biznesu

  Czytaj również...

  Na spotkaniu podpisano umowę o współpracy      Fot. archiwum
  Na spotkaniu podpisano umowę o współpracy Fot. archiwum

  W Domu Kultury Polskiej w Wilnie 25 kwietnia br. odbyło się spotkanie członków Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” z delegacją Nidzickiego Klubu Biznesu. Celem spotkania było zapoznanie się i nawiązanie ściślejszej współpracy między organizacjami z Polski i Litwy.

  — Przedsiębiorcy w Polsce borykają się z podobnymi problemami jak i na Litwie — mówił prezes spółki „Klion” Zygmunt Klonowski. — W Polsce też jest coraz bardziej odczuwalny brak wykwalifikowanych robotników, zwłaszcza w sektorze budowlanym, co skutkuje sprowadzaniem np. z Ukrainy taniej siły roboczej. Szybko zachodzące zmiany radykalnie zmieniają sposób prowadzenia interesów. Zarówno polscy przedsiębiorcy, jak i litewscy szukają nowych rozwiązań i form prowadzenia działalności. Są to przede wszystkim działania skierowane na zmniejszenie etatowego zatrudnienia: coraz bardziej popularne stają się prace na zlecenie, są podpisywane tzw. „umowy śmieciowe”.
  Na początku spotkania prezes „Korony” Bernard Niewiadomski powitał gości z Nidzicy. Wyraził nadzieję, że współpraca zawiąże się nie tylko między obiema organizacjami biznesowymi, ale też pomiędzy poszczególnym firmami, należącymi do tych organizacji. Następnie członek zarządu Andrzej Łuksza w krótkiej prezentacji przedstawił „Koronę”, jej misję i cele działalności, zapoznał gości z metodami działalności naszego klubu.
  Następnie Paweł Szczepkowski, prezes zarządu, przedstawił członkom „Korony” Nidzicki Klub Biznesu. Nidzica jest niedużym, liczącym około 15 tys. mieszkańców miastem w województwie Warmińsko-Mazurskim. Klub powstał w 1994 roku jako związek pracodawców „Konwencja Przedsiębiorców-Pracodawców”. W 2011 r. nastąpiła zmiana nazwy na Nidzicki Klub Biznesu i aktywizacja działalności organizacji. Obecnie do NKB należy 23 członków z różnych branż. Następnie obecni na spotkaniu członkowie „Korony” i Nidzickiego Klubu Biznesu krótko zaprezentowali swe firmy, przedstawili zebranym prowadzoną przez nie działalność gospodarczą.
  Następnie nastąpił najważniejszy moment spotkania — podpisanie listu intencyjnego o współpracy między Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” oraz Nidzickim Klubem Biznesu. Podpisy pod dokumentem złożyli prezesi zarządów obu organizacji — Bernard Niewiadomski oraz Paweł Szczepkowski. Po parafowaniu dokumentu obaj prezesi wyrazili nadzieję, że jest to początek długiej i owocnej współpracy między reprezentowanymi przez nich stowarzyszeniami.
  Na końcowej nieformalnej części spotkania uczestnicy w trakcie rozmów mieli okazję bliżej się zapoznać i podzielić się doświadczeniami biznesowymi. Także członkowie „Korony” otrzymali zaproszenie do odwiedzenia Nidzicy, z którego zamierzają skorzystać.
  — Liczymy na korzystną dla obu stron współpracę i owocną wymianę doświadczeń — podsumował Zygmunt Klonowski.

  Print

  Reklama

  Afisze

  Więcej od autora

  Ewelina Gancewska w finale „The Voice of Poland”: „To doświadczenie zapamiętam na całe życie”

  W finałowym pojedynku na głosy zmierzyło się czterech uzdolnionych uczestników: Ewelina Gancewska, Łukasz Drapała, Dominik Dudek i Konrad Baum. Decyzją telewidzów zwycięzcą „The Voice of Poland 2022” został Dominik Dudek. Finał 13. edycji tego muzycznego programu odbył się w sobotę, 19 listopada. Występy uczestników...

  Dzieci mają głos

  To był trudny tydzień? Tak jak prawie każdy. Intensywny. Masz 15 lat, a już aktywnie się realizujesz: jesteś uczennicą klasy 9 Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie, niedawno ukończyłaś Wileńską Szkołę Śpiewu Chóralnego „Liepaitės”, jesteś zastępową w 9. Wileńskiej...

  Kresy 2022 podsumowane. „Mówienie tekstem poetów naprawia świat”

  Eliminacje krajowe XXXI Konkursu Recytatorskiego im. A. Mickiewicza „Kresy 2022” odbyły się 16 listopada w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Po całodniowych przesłuchaniach licznej grupy 83 uczestników komisja wyłoniła zwycięzców w czterech kategoriach wiekowych. Zdobywcą pierwszej nagrody został Bartosz...

  Student — to brzmi dumnie

  Nie jest to nowe święto — zostało ustanowione już w 1941 r. Obchodzone jest w blisko 70 krajach świata. Zdaje się, że na Litwie święto to obchodzone jest nie dość hucznie. I chociaż studenci w większości nie potrzebują okazji...