Więcej

  „Reitingai”: najlepsze szkoły, najlepsze studia, najlepsza praca

  Czytaj również...

  Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie w rankingu „Reitingai” spośród polskich szkół jest notowane najwyżej Fot. Marian Paluszkiewicz
  Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie w rankingu „Reitingai” spośród polskich szkół jest notowane najwyżej Fot. Marian Paluszkiewicz

  Litewskie czasopismo „Reitingai” ogłosiło wyniki rankingów najlepszych szkół początkowych, podstawowych, gimnazjalnych oraz uczelni wyższych na Litwie w 2015 roku.

  Spośród 402 szkół ogólnokształcących w pierwszej setce znalazły się też szkoły z polskim językiem nauczania: na 36. miejscu znalazło się Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, na 58. – Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli w Wilnie (to ta sama szkoła, której nasz resort oświaty nie chce akredytować), na 70. – Gimnazjum w Pogirach, na 71. – Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie. Prezentacji czasopisma była poświęcona środowa konferencja prasowa (6 maja) z udziałem redaktora naczelnego Gintarasa Sarafinasa i dziennikarki Jonė Kučinskaitė.

  Według rankingu „Reitingai”, wśród szkół, które nie stosują doboru uczniów, na 1. miejscu plasuje się w roku 2015 Gimnazjum im. J. Balčikonisa w Poniewieżu, na 2. — Gimnazjum Sz. Alejchema ORT w Wilnie, na 3. — prywatne Gimnazjum „Saulės” w Wilnie. Najlepiej notowane szkoły, selekcjonujące uczniów, to Liceum Wileńskie (1 miejsce), Gimnazjum Kowieńskiego Uniwersytetu Technologii (2), Gimnazjum Jezuitów w Wilnie (3).

  Szkoły podlegały ocenie według kilku kryteriów: uwzględniono liczbę absolwentów, którzy dostali się do uczelni wyższej na tzw. pierwsze żądanie, liczbę studentów na uczelniach zagranicznych oraz średnią egzaminów maturalnych: z języka litewskiego, matematyki, historii, języka angielskiego, informatyki, fizyki, chemii, biologii oraz geografii, a także dodano punkty za otrzymane na egzaminach maturalnych najwyższe oceny, czyli „setki”.

  W rankingowaniu szkół średnich i gimnazjów zaszły w tym roku zmiany: osobno oceniano szkoły, które dobierają uczniów na podstawie egzaminów wstępnych (na Litwie jest tych szkół osiem) i osobno pozostałe szkoły ogólnokształcące. Porównanie wyników szkół nie zawsze wychodzi na korzyść tych „elitarnych”. Przykładowo Liceum Inżynieryjne Kowieńskiego Uniwersytetu Technologii, które dokonuje selekcji i plasuje się na rankingowej ósmej pozycji, ma na swym koncie 31,87 pkt i w ogólnej punktacji wypada słabiej niż np. „zwykłe” Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (48,53 pkt).
  — Outsiderzy muszą się uczyć u tych najlepszych – mówił Gintaras Sarafinas, redaktor czasopisma „Reitingai”, przedstawiając na konferencji prasowej Irenę Baranauskienė, dyrektor prywatnego Gimnazjum Saulės w Wilnie.
  Dyrektorka przyznała, że trudno jest porównywać szkoły państwowe i prywatne.
  — Może się u nas uczyć bezpłatnie kilku uczniów stypendystów, zaś wszyscy pozostali płacą za naukę. Bardzo szkoda, że państwo nie przeznacza środków na szkoły prywatne, co mogłoby wyrównać prawo do nauki dla wszystkich uczniów — mówiła Baranauskienė.

  Zapewniła, że dobre wyniki także w prywatnej szkole osiąga się tylko poprzez ciężką i wytrwałą pracę.
  — Nie jest tak, że w szkołach niepaństwowych tańczy się tak, jak zagrają dzieci i rodzice. Na pewno nie u nas – zapewniła dyrektor, zaznaczając, że motywacja do nauki jest zaszczepiana w rodzinie. — Nikt nie mówi o jednym bardzo ważnym problemie: w szkołach uczą się obecnie dzieci tych rodziców, którzy urodzili się albo u progu niepodległości, albo po ogłoszeniu niepodległości, kiedy wszystko się rozsypywało. Dzieci widziały, że nauka nie zawsze zapewnia dobre życie. Dlatego nie zostało szacunku do nauki, szacunku wobec dorosłego, poszanowania wartości duchowych, oglądamy puste sale koncertowe i teatry. Rodzice nie czytali książek, a teraz przyprowadzają dzieci do szkoły i twierdzą, że ich dziecko jest wyjątkowo utalentowane. Kiedy pytamy, jakie talenty dziecko posiada i kto je wybadał, odpowiadają, że są one widoczne gołym okiem.
  Dyrektor radziła oceniać dzieci obiektywnie i zaszczepiać poszanowanie do pracy, zaś przy wyborze dalszej drogi życiowej wybierać niekoniecznie studia wyższe, lecz także szkoły zawodowe, które mogą zapewnić zdobycie solidnego życiowego fundamentu.

  Wysoką pozycję w rankingu zajmuje również Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli w Wilnie Fot. Marian Paluszkiewicz
  Wysoką pozycję w rankingu zajmuje również Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli w Wilnie Fot. Marian Paluszkiewicz

  Po raz pierwszy w rankingach znalazły się także samorządy, które oceniano pod względem wyników składania państwowych egzaminów maturalnych przez abiturientów w 2013 i 2014 r.
  — Dramatyczne jest to, że na Litwie miejsce urodzenia dziecka może być decydujące, mieć wpływ na jego przyszłość – mówił Gintaras Sarafinas, stwierdzając, że poziom nauczania nie jest równomierny w różnych samorządach, niektóre zaś dzieli prawdziwa przepaść. Odnotował on niski poziom nauczania w samorządach rejonu skuodaskiego, okmiańskiego, Pagegiai, rejonu ignalińskiego.  Jednak jest też odwrotna tendencja – niektóre małe samorządy (Druskienniki, Połąga, Mariampol, Możejki) wyprzedzają wielkie miasta.
  — Są samorządy, w których średnia egzaminów maturzystów jest trzykrotnie gorsza niż w innych. Przykładowo z egzaminu z chemii w Mariampolu i Szawlach 40 proc. maturzystów otrzymało najwyższe stopnie, ale w samorządach szyrwinckim i trockim żaden uczeń nie otrzymał wysokiego stopnia – porównał Sarafinas.
  Na czele rankingu samorządów stoi Wilno (71, 42 pkt), na 2. miejscu plasuje się Kowno (59,99 pkt), na 3. — Druskienniki (58,86 pkt). Samorząd solecznicki plasuje się pośrodku na 36. miejscu z 38,11 punktami, trocki – na 45. miejscu (35,84 pkt), rejon wileński – na 49. miejscu (33,82 pkt).

  W rankingowaniu uczelni wyższych „Reitingai” uwzględniały 7 kryteriów. Ważnym kryterium była tzw. naukowość (moksliškumas) i jakość studiów.
  Oceniano też kadrę akademicką, wartość dodaną alumnów i ich ocenę przez pracodawców; konkurencyjność w międzynarodowej przestrzeni studiów, środowisko naukowe, pogląd studentów na swą uczelnię.
  W czasopiśmie znalazły się też dane statystyczne, jakie studia są obecnie najchętniej wybierane przez abiturientów, a jakie pomijane; w jakim zawodzie zarabia się największe pieniądze, a w jakim najmniejsze; jaki fach daje możliwość natychmiastowego zatrudnienia, a po jakich kierunkach studenci udają się na Giełdę Pracy.
  Cyfry ilustrują ogólną sytuację. Przykładowo, według „Reitingai”, obecnie spośród 116 tys. studentów 26,5 tys. studiuje na kierunku zarządzanie, 10,5 tys. — na kierunku prawa. Oznacza to, że trzecia część wszystkich studentów na Litwie studiuje prawo i zarządzanie, co jest oczywistym nonsensem, gdyż popyt na tych specjalistów jest 10 krotnie mniejszy niż podaż. Prawo, politologia i praca socjalna to te kierunki, po ukończeniu których absolwenci lądują wprost na Giełdzie Pracy.
  „Reitingai” podają też listę zawodów, cieszących się w latach 2012-2014 największym popytem: w pierwszej dziesiątce znaleźli się lekarze, specjaliści technologii informacyjnych, technicy inżynierii elektrycznej, kierowcy TIR-ów i ciężarówek, managerowie sprzedaży, sprzedawcy, budowlani, spawacze, monterzy konstrukcji metalowych, krawcy.
  Podsumowując konferencję, Sarafinas stwierdził, iż „wygląda na to, że w ubiegłym roku nasze kształcenie wyższe sięgnęło dna”. Eksperci zagraniczni, oceniający poziom studiów na Litwie, ocenili negatywnie jego jakość. „Nie otrzymaliśmy żadnej piątki, było kilka czwórek i dużo jedynek. Mam nadzieję, że to będzie dodatni wstrząs dla naszych uczelni, by podnieść jakość nauczania i umocnić kryterium naukowości” — mówił Sarafinas. Jego zdaniem, próbą uratowania poziomu nauczania będą wprowadzane przez niektóre uczelnie tzw. minimalne stopnie wstępne, co „pozwoli na osiągnięcie lepszych wyników niż w ubiegłym roku”.

  NAJLEPSZE UNIWERSYTETY PAŃSTWOWE

  1. Uniwersytet Wileński…….74,3 pkt
  2. Kowieński Uniwersytet Technologii…..57,3
  3. Uniwersytet Witolda Wielkiego…..52,2
  4. Wileński Uniwersytet Techniczny Giedymina…..48,6
  i Litewski Uniwersytet Nauk Zdrowia…48,2

  NAJLEPSZE UNIWERSYTETY NIEPAŃSTWOWE

  1. Uniwersytet Zarządzania i Ekonomii ISM…..53,7 pkt
  2. Uniwersytet Międzynarodowy LCC….34,02
  i Europejski Uniwersytet Humanistyczny….33,3

  NAJLEPSZE KOLEGIA PAŃSTWOWE

  1. Wileńskie Kolegium……63,2 pkt
  2. Litewska Wyższa Szkoła Morska…..60,7
  3. Kowieńskie Kolegium Techniczne….59,1
  4. Kowieńskie Kolegium….56
  5. Państwowe Kolegium w Szawlach…49

  NAJLEPSZE KOLEGIA NIEPAŃSTWOWE

  1. Wileńskie Kolegium Designu….61,1 pkt
  2. Międzynarodowa Szkoła Wyższa Prawa i Przedsiębiorczości…57,1
  3. Kolegium Nauk Społecznych…54,6

  Print

  Afisze

  Więcej od autora

  Przeciwciała w mleku matki wpływają na odporność niemowląt

  „Zawarte w mleku matki przeciwciała klasy IgG przedostają się podczas karmienia piersią do organizmu dziecka i chronią je przed zakażeniami jelitowymi” — informuje pismo „Science Immunology”. Jak wykazały wcześniejsze prace, mleko matki dostarcza noworodkom niezbędnych składników odżywczych, a przeciwciała matek...

  Tempo zachorowania na czerniaka cały czas rośnie

  „W Polsce wykrywa się około 3,5 tys. nowych przypadków czerniaka rocznie, a tempo zachorowania na niego cały czas rośnie. W Polsce z powodu czerniaka umiera 1 na 3 chorych. Aby temu zapobiec, warto regularnie się badać” — przypomina NFZ. Czerniak...

  Danuta Kamilewicz-Rucińska: Bo naród szkołą stoi

  Współczesna możliwość kształcenia się dzieci na Litwie w ojczystym języku polskim jest zasługą nauczycieli, którzy w trudnych latach powojennych podjęli trud kształcenia, a później wychowania i nauczania dzieci z polskich rodzin – mówi Danuta Kamilewicz-Rucińska, doktor nauk pedagogicznych, a...

  Pod skrzydłami anioła. Pierwsze polskie katolickie przedszkole na Litwie

  Wyróżnia nas to, że jesteśmy przedszkolem, które na pierwszym miejscu stawia wychowanie oparte na wartościach chrześcijańskich, jak również narodowościowych. Nie wychowujemy w przekonaniu o wyższości, ale w poszanowaniu dla innego człowieka – mówi s. Olga Czepukojć. W Wilnie działalność rozpoczęło...