Zesłanie Ducha Świętego, czyli Zielone Świątki

Zielone Świątki w Wilnie Fot. ELTA
Zielone Świątki w Wilnie Fot. ELTA

Święto to przypada zawsze pięćdziesiątego dnia po Zmartwychwstaniu i dlatego jest zawsze świętem ruchomym. W tym roku przypada ono 24 maja. Pomimo, że święto jest bardzo stare i przepowiedziane przez samego Jezusa, przez wiele lat i w wielu krajach było traktowane jako tradycja ludowa niemająca należnej wagi teologicznej.

Tymczasem, jak naucza Kościół i czytamy w Dziejach Apostolskich, wydarzenie to miało miejsce w pierwsze po zmartwychwstaniu Jezusa Święto Pięćdziesiątnicy. Wówczas to na zebranych w wieczerniku apostołów zstąpił Duch Święty. Apostołowie zaczęli przemawiać w wielu językach oraz otrzymali inne dary duchowe – charyzmaty (Dz. Ap. 2,1-11).
Wydarzenie to zostało zapowiedziane przez Jezusa przed jego Wniebowstąpieniem. To właśnie On zapowiedział, że ześle im Pocieszyciela, czyli Ducha Świętego.
Zesłanie Ducha Świętego uważa się za początek utworzenia Kościoła. Biblia podaje, że Bóg został objawiony w Starym Testamencie, Syn nauczał osobiście na Ziemi, a Jego służbę ukoronowało Zesłanie Ducha Świętego, którego uprzednio obiecał.

Zesłanie Ducha Świętego, gdy apostołowie zaczęli przemawiać różnymi językami, często zestawiane jest z pomieszaniem języków przy budowie Wieży Babel.
W chwili Zesłania ludzkość zdołała symbolicznie przełamać wszelkie bariery i na nowo zjednoczyć się w Duchu Świętym. Podobną myśl wyraża św. Paweł, pisząc: „Nie ma już Greka ani Żyda”.
I jak podaje Pismo Święte, wkrótce wokół apostołów zgromadzą się wszystkie narody i wszystkie języki.

Stąd zapis w księgach liturgicznych — Niedziela Zesłania Ducha Świętego. Jest to jedno z najważniejszych świąt o charakterze uroczystości liturgicznej, obchodzone przez dwa dni (szczególnie w krajach protestanckich, np. w niektórych krajach związkowych Niemiec, Szwajcarii, Holandii oraz w Danii).

I choć do dziś ludzie wierzący mówią różnymi językami, mają różne poglądy polityczne, to zgodnie wierzą w siłę i moc Ducha Świętego, w jego siedem darów, którymi obdarza swoich wierzących: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni bożej. Wszystkie te dary są ludziom bardzo potrzebne i dlatego ludzie wierzący muszą stale o nie prosić. Kościół naucza swoich wierzących, że od tych darów w dużej mierze zależy powodzenie życiowe, rozsądne i zgodne z sumieniem postępowanie i w pewnym sensie harmonia życiowa. Zachęca też wiernych, by nie tylko w to święto prosili o te dary, ale żeby na co dzień o tym pamiętali. W niektórych parafiach uroczystość Zesłania Ducha Świętego jest świętowana nawet przez kilka dni i jest szczególnie bogata w modlitwy błagalne. Tak między innymi już od wielu lat jest w Kalwarii Wileńskiej.

PROGRAM OBCHODÓW ZIELONYCH  ŚWIĄTEK W KALWARII WILEŃSKIEJ

21 maja, czwartek – Adoracja Najświętszego Sakramentu
„Od tego czasu, gdy miałam wizję, więcej nie było okazji widzieć tak niezwykły Majestat, ukryty w malutkiej Hostii i podziwiać Twą wielką mądrość”. Św. Teresa z Awila

Od 8 godz. do 20 godz. Adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele przez kapłanów, siostry zakonne, członków kółek Żywego Różańca, młodzież, różne grupy modlitewne.

22 maja, piątek – Dzień osób konsekrowanych
„Z powodu upadku Adama straciłam, zgubiłam spadek, który otrzymuje Twoje dziecko. Ale moja pokuta spłaci Ci dług grzechu krwią, przelaną przez Twego Syna”. Św. Hildegarda z Bingen

10 godz. — Droga Krzyżowa od kaplicy Matki Bożej Bolesnej
14 godz. — Msza Święta w kościele
15 godz. — Agape

23 maja, sobota – Dzień dzieci i młodzieży
„Czy nam Pan Jezus nie powiedział: „Jeśli nie staniecie się jako dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego? Dzieci są nam potrzebne jako przewodnicy do Boga, do królestwa niebieskiego”. Św. Jan Paweł II

Program dla dzieci i rodziców
10 godz. — Msza Święta przy kaplicy Matki Bożej Bolesnej
11 godz. — Droga Krzyżowa (w trakcie Agape i odpoczynek)
14 godz. — Zakończenie programu dla dzieci.
„Niech młodzież trzeciego tysiąclecia spojrzy na Ciebie, Maryjo, młodziutka córo Izraela, któraś poznała czułość młodego serca, odważnie spotykającego plan Ojca Przedwiecznego. Spraw, aby młodzi ludzie potrafili przyjąć zaproszenie Twego Syna i swoje życie całkowicie ofiarowali na Twoją chwałę”. Modlitwa św. Jana Pawła II

Program dla młodzieży
14.30 godz. — Rejestracja
15.00 godz. — Aktywna intelektualna zabawa
17.30 godz. — Wesoła Agape

18.30 godz. — Uwielbienie
19.00 godz. — Msza Święta (w języku polskim i litewskim)
20.30 godz. — Droga światła (mieć świecę)
22.00 godz. — Zakończenie programu

24 maja, niedziela – Dzień Zesłania Ducha Świętego
„Jest taka rzeka, która opada na swych świętych jak rwący potok (…). Ktokolwiek otrzymuje z bogactwa tej rzeki, podnosi własny głos. I tak jak Apostołowie grzmiącym głosem rozprzestrzeniali zwiastowaną Ewangelię aż po krańce ziemi, tak samo on zaczyna szerzyć Radosną Nowinę o Panu Jezusie. Przyjmij zatem od Chrystusa tę rzekę, by również Twoje głoszenie rozbrzmiewało z mocą”. Św. Ambroży

8.00 godz. — Msza św. w kościele w obu językach
8.30 godz. — Droga Krzyżowa od kaplicy Matki Bożej Bolesnej
13.00 godz. — Uroczysta Msza Święta (przy kościele), podczas której będzie udzielany Sakrament Bierzmowania. Po Mszy Świętej Agape.
***
Kościół dziś raz jeszcze woła słowami wielkiego Rodaka św. Jana Pawła II: „Niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi!!!”. Księża parafialni serdecznie zapraszają parafian, jak też gości do wspólnej szczerej modlitwy i wesołej zabawy.