Więcej

  Ruszył trzeci etap budowy zachodniej obwodnicy

  Czytaj również...

  27 lipca rozpoczęto budowę trzeciego etapu wileńskiej zachodniej obwodnicy, która połączy ulicę Ozo z Ukmergės           Fot. ELTA Nutiesus aplinkkelá Vilnius taps patogesniu gyventojams miestu. Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr. Vilnius, 2015 m. liepos 27 d. (ELTA). Vilniuje, uþ Pilaitës viaduko, pirmadiená surengta Vilniaus vakarinio aplinkkelio III etapo darbø pradþios ðventë. Tæsiant paskutinio sostinës aplinkkelio etapo statybos darbus, bus nutiestas 5,4 km ilgio kelias - nuo Virðuliðkiø (Ozo g.) iki magistralinio kelio A2 Vilniaus-Panevëþys (Ukmergës g.), taip pat bus rekonstruota elektros perdavimo linija (19,64 km). rb
  27 lipca rozpoczęto budowę trzeciego etapu wileńskiej zachodniej obwodnicy, która połączy ulicę Ozo z Ukmergės Fot. ELTA

  W poniedziałek, 27 lipca, nieopodal wiaduktu w wileńskiej dzielnicy Zameczek oficjalnie rozpoczęto prace budowlane trzeciego etapu zakładania zachodniej obwodnicy w Wilnie. Kolejny odcinek drogi poprowadzi od ulicy Ozo w Wirszuliszkach do magistrali A2 Wilno-Poniewież (do ulicy Ukmergės). Długość odcinka wyniesie 5,4 kilometra.

  Koszta budowy wyniosą ok. 90 mln euro. Projekt planuje się sfinansować w całości ze środków Unii Europejskiej.
  W ceremonii rozpoczęcia prac budowlanych uczestniczył premier Algirdas Butkevičius, minister łączności Rimantas Sinkevičius, mer Wilna Remigijus Šimašius oraz kierownictwo spółki wykonawczej „Kauno tiltai”. Stołeczna zachodnia obwodnica to część transeuropejskiej sieci, łączącej międzynarodowy korytarz transportowy Kłajpeda-Wilno-Mińsk-Kijów oraz autostradę Wilno-Poniewież, podkreślił premier podczas ceremonii otwarcia trzeciego etapu budowy obwodnicy.

  W ceremonii rozpoczęcia prac budowlanych uczestniczył premier Algirdas Butkevičius  Fot. ELTA
  W ceremonii rozpoczęcia prac budowlanych uczestniczył premier Algirdas Butkevičius Fot. ELTA

  „Jest to dla Wilna i całej Litwy dzień szczególny – rozpoczyna się zakładanie ostatniego i długo oczekiwanego odcinka zachodniej obwodnicy. Ten segment o długości 5,4 kilometra jest łączem sieci transeuropejskiej. Po zakończeniu prac budowlanych Litwa stanie się krajem jeszcze bardziej otwartym na tranzyt międzynarodowy, a Wilno – miastem wygodniejszym dla mieszkańców i bardziej przyjaznym ze względu na zmniejszone zanieczyszczenie otoczenia” — zaznaczył Algirdas Butkevičius. Premier stwierdził, że zakopana w trakcie ceremonii kapsuła jest znakiem zapoczątkowania ważnych prac i życzył zawodowych sukcesów dla 6 spółek, które będą zakładały drogę, wiadukty, zainstalują oświetlenie i założą inną niezbędną infrastrukturę.
  Lukratywny projekt prac budowlanych od kilku miesięcy znajdował się na wokandzie sądowej. Stołeczny samorząd jeszcze w marcu ogłosił zwycięzców przetargu na budowę III etapu zachodniej obwodnicy – spółkę „Kauno tiltai” wespół z partnerami: „Fegda”, „Lemminkainen Lietuva”, „Eurovia Lietuva”, „Tiltsta” i „Axis Power”.
  Jednak przedsiębiorstwo „Latvijas tilti”, które samo nie uczestniczyło w przetargu, próbowało powstrzymać przetarg na budowę III etapu zachodniej obwodnicy przez sąd. Wileński Sąd Okręgowy, po rozpatrzeniu projektu o wartości ponad 90 mln euro, odrzucił apelację „Latvijas tilti” – orzekł, że zakupy publiczne III etapu obwodnicy były zgodne z prawem.

  W konkursie zwyciężyła  spółka „Kauno tiltai”, która podpisała z samorządem m. Wilna odpowiednią umowę. Obwodnicę, której koszta budowy wyniosą 89,692 mln euro, planuje się oddać do użytku w ciągu 20 miesięcy — przed 2017 rokiem.
  W ramach wykonywania prac ostatniego etapu stołecznej obwodnicy zostanie wybudowana droga o długości 5,4 km – od Wirszuliszek (ul. Ozo) do magistrali A2 Wilno-Poniewież (ul. Ukmergės), zostanie zrekonstruowana linia energetyczna (19,64 km).  Po zakończeniu prac stołeczna zachodnia obwodnica połączy międzynarodowy korytarz transportowy IXB Kijów-Mińsk-Wilno-Kłajpeda z autostradą Wilno-Poniewież i stanie się nieodłączną częścią tego korytarza. Projekt ma być w 100 proc. sfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
  Budowę zachodniej obwodnicy rozpoczęto jeszcze w 2009 r. Prowadzi ona od dzielnicy Lazdynai, przez dzielnice Karolinki i Zameczek w stronę ul. Ukmergės. Jak twierdzą kierowcy, budowa tej obwodnicy znacznie „odkorkowała” miasto, a sama jazda po Wilnie stała się o wiele wygodniejsza. Chwalą jakościową nawierzchnię drogi, dobre oznakowanie, oświetlenie, przejścia dla pieszych i wiadukty. Jak mówią jedzie się tą trasą szybciej i przyjemniej.
  Pod względem efektywności potoków samochodów obwodnica zachodnia znacznie przewyższa kowieńską autostradę, przez którą w ciągu doby przejeżdża 26 tysięcy pojazdów. Tymczasem zachodnią obwodnicą porusza się w tym samym czasie nawet do 58 tysięcy aut.
  Print

  Afisze

  Więcej od autora

  Z kapłańską misją w Papui-Nowej Gwinei

  Widząc nazwę kraju i ciemnoskóre twarze Papuasów, wielu kojarzy ten kraj z Afryką… Owszem, mamy tropikalny klimat i wiele politycznych czy ekonomicznych podobieństw, ale kultura ciąży bardziej ku Samoa czy Hawaiʻi niż do Afryki. Do niedawna, czyli zanim dotarli tu...

  Gdzie się mieszka na Litwie najlepiej

  Na indeks GKI składa się 41 wskaźników w 6 obszarach: materialne warunki życia; przedsiębiorczość ludności i konkurencyjność biznesu; usługi zdrowotne; usługi edukacyjne; demografia, aktywność obywatelska i społeczna; infrastruktura publiczna, jakość i bezpieczeństwo środowiska mieszkalnego. Za pomocą GKI można sprawdzić...

  Jak w kilku słowach zawrzeć trzy kłamstwa

  O Odznace Honorowej za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą Ww. teksty ukazały się w odniesieniu odznaczeń przyznanych 2 maja z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą trzem zasłużonym Polakom na Litwie: byłemu wieloletniemu prezesowi Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół...

  Kryteria reorganizacji szkół określane przez rząd są sprzeczne z Konstytucją RL

  „Sąd Konstytucyjny wyraźnie orzekł, że rząd i ministerstwo oświaty w dużym stopniu przekroczyli swe kompetencje” — komentuje posłanka Beata Pietkiewicz. Sąd Konstytucyjny odniósł się do wniosku 57-osobowej grupy parlamentarzystów. Zwrócili się oni do SK, by zbadał on, czy ustalane przez...