Więcej

  Jest jeszcze szansa na studia wyższe

  Czytaj również...

  Wraz z 10 sierpnia minął uzupełniający etap rekrutacji na studia, ale szansa na studia jeszcze pozostaje   Fot. Marian Paluszkiewicz
  Wraz z 10 sierpnia minął uzupełniający etap rekrutacji na studia, ale szansa na studia jeszcze pozostaje Fot. Marian Paluszkiewicz

  7-10 sierpnia odbywała się dodatkowa rekrutacja na litewskie uczelnie wyższe. W ramach uzupełniającego etapu rekrutacji na studia należało dokonać zgłoszenia w systemie LAMA BPO. W tym roku po raz pierwszy mogły w niej uczestniczyć nie tylko osoby zarejestrowane w podstawowej rekrutacji, ale też nowi kandydaci na studia.

  Po podstawowej rekrutacji na litewskich uczelniach wyższych zostawało jeszcze sporo miejsc wolnych zarówno na studiach finansowanych, jak i niefinansowanych przez państwo. Uniwersytety oferowały 190 miejsc na studiach finansowanych przez państwo i 74 ze stypendiami naukowymi, kolegia — odpowiednio 510 i 47 miejsc. Pozostawało też wiele możliwości studiów na miejscach niefinansowanych przez państwo.

  Wraz z upływem terminu uzupełniającej rekrutacji kandydat na studia 12 sierpnia może otrzymać zaproszenie do zajęcia miejsca finansowanego przez państwo, miejsca niefinansowanego przez państwo lub miejsca niefinansowanego przez państwo ze stypendium naukowym.

  Osoby, które zdecydują przyjąć zaproszenie na studia po rekrutacji uzupełniającej, muszą przed 14 sierpnia do godz. 17 złożyć w uczelni wyższej niezbędne dokumenty i podpisać umowę o studiach.

  — Powoli trwa rekrutacja na studia I stopnia na kierunkach ekonomii i informatyki — poinformował „Kurier” wczoraj (10 sierpnia) kierownik dziekanatu mgr Franciszek Werkowski na Wileńskiej Filii Uniwersytetu w Białymstoku. — Wyniki może nie są tak dobre, jak by się chciało, ale to tendencja charakterystyczna dla większości uczelni wyższych na Litwie.

  Trwa też tu rekrutacja na studia magisterskie — część osób dostaje się na nie po ukończeniu Wileńskiej Filii Uniwersytetu w Białymstoku, część przychodzi z innych uniwersytetów.

  — Czekamy na osoby chętne studiowania na kierunkach ekonomii i informatyki, zarówno na studiach I stopnia, jak też na magisterskich. Rekrutacja u nas potrwa jeszcze do końca września, dokumenty można składać bezpośrednio u nas na wydziale – zaznaczył Franciszek Werkowski

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.

  Wileńska Filia Uniwersytetu w Białymstoku w tym roku planuje uruchomienie studiów na kierunku europeistyki. 30 czerwca 2015 roku otrzymała pozytywną uchwałę Nr. 572/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Oceny Jakości Studiów Republiki Litewskiej w sprawie oceny instytucjonalnej, zaś 30 lipca 2015 roku Wileńska filia UwB złożyła wszystkie potrzebne dokumenty w Centrum Jakości Studiów Republiki Litewskiej na prowadzenie studiów pierwszego stopnia na kierunku europeistyka.

  — Na razie strona litewska nie wydała opinii, czekamy w najbliższych dniach na decyzje władz litewskich. Informacja o rozpoczęciu studiów od razu się pojawi na stronie internetowej wydziału — poinformował Franciszek Werkowski.

  Możliwość studiowania w języku polskim zapewnia również Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego. Filologia polska na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym — to 4-letnie uniwersyteckie studia bakalarskie, dające podwójną specjalność: filologa oraz pedagoga. Wraz z 10 sierpnia minął tu uzupełniający etap rekrutacji na studia.

  — W końcu sierpnia odbędzie się dodatkowy, bezpośredni etap rekrutacji na studia — poinformowała „Kurier” dr Henryka Sokołowska, pełniąca funkcje kierownika Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki. — 24, 25, 26 sierpnia można będzie przesłać mailowo lub przyjść i złożyć potrzebne dokumenty dla komisji rekrutacyjnej w pok. 119 na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym.

  Odnowiony program studiów na LUE przewiduje specjalizację z przekładoznawstwa i regionalnej edukacji kulturowo-literackiej. Część studiów (jeden lub dwa semestry) można odbyć z dodatkowym stypendium na uczelniach w Polsce i Czechach. Drugim kierunkiem na studiach polonistycznych jest pedagogika.

  — Zdobywa się tu podwójną specjalność: jedna to filologia polska, druga to pedagogika, która pozwala na pracę w szkole, na kierunkach oświatowych — mówiła dr Henryka Sokołowska.

  — Bardzo cenimy to, że rząd RP za pośrednictwem ambasady i Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” wspiera studia polonistyczne w Wilnie. Otrzymujemy wsparcie również ze strony Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie — poinformowała kierownik Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki.

  Studia polonistyczne oferuje również Uniwersytet Wileński. Od drugiego roku studiów proponuje się tu możliwość uzyskania podwójnej kwalifikacji — ukończenia w ciągu czterech lat programu filologii polskiej z dodatkową specjalizacją w zakresie dowolnego innego kierunku proponowanego przez Uniwersytet Wileński.

  Po ukończeniu podwójnego programu studiów studenci uzyskują stopień bakałarza zarówno w zakresie filologii polskiej, jak i drugiego wybranego kierunku. Osobom, które zarejestrowały się na studia płatne, koszt studiów zrefunduje ambasada RP na Litwie.

  Print

  Afisze

  Więcej od autora

  Z kapłańską misją w Papui-Nowej Gwinei

  Widząc nazwę kraju i ciemnoskóre twarze Papuasów, wielu kojarzy ten kraj z Afryką… Owszem, mamy tropikalny klimat i wiele politycznych czy ekonomicznych podobieństw, ale kultura ciąży bardziej ku Samoa czy Hawaiʻi niż do Afryki. Do niedawna, czyli zanim dotarli tu...

  Gdzie się mieszka na Litwie najlepiej

  Na indeks GKI składa się 41 wskaźników w 6 obszarach: materialne warunki życia; przedsiębiorczość ludności i konkurencyjność biznesu; usługi zdrowotne; usługi edukacyjne; demografia, aktywność obywatelska i społeczna; infrastruktura publiczna, jakość i bezpieczeństwo środowiska mieszkalnego. Za pomocą GKI można sprawdzić...

  Jak w kilku słowach zawrzeć trzy kłamstwa

  O Odznace Honorowej za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą Ww. teksty ukazały się w odniesieniu odznaczeń przyznanych 2 maja z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą trzem zasłużonym Polakom na Litwie: byłemu wieloletniemu prezesowi Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół...

  Kryteria reorganizacji szkół określane przez rząd są sprzeczne z Konstytucją RL

  „Sąd Konstytucyjny wyraźnie orzekł, że rząd i ministerstwo oświaty w dużym stopniu przekroczyli swe kompetencje” — komentuje posłanka Beata Pietkiewicz. Sąd Konstytucyjny odniósł się do wniosku 57-osobowej grupy parlamentarzystów. Zwrócili się oni do SK, by zbadał on, czy ustalane przez...