Przysięgę wojskową złożyli pierwsi poborowi

Fot. kam.lt
Ceremonia przysięgi odbyła się na terenie Uniwersytetu Kłajpedzkiego, który jest miejscem historycznym Fot. kam.lt

11 września w Kłajpedzie na placu miasteczka uniwersyteckiego przysięgę wojskową na wierność Republice Litewskiej i Batalionowi Dragonów im. Wielkiego Księcia Litewskiego Butygejda złożyli żołnierze pierwszego poboru obowiązkowej służby wojskowej. Na uroczystym apelu stanęło 495 żołnierzy.

Ceremonia przysięgi odbyła się na terenie Uniwersytetu Kłajpedzkiego, który jest miejscem historycznym. Przez dłuższy czas mieściły się tu koszary, zaś od 1923 r. do 1934 był rozlokowany 7. pułk piechoty Żmudzinów Pułku Księcia Butygejda. Wtedy też tu brzmiały rozkazy wojskowe, składano przysięgi wojskowe.

Według wojskowej tradycji składającym przysięgę żołnierzom błogosławił kapelan Kłajpedzkiego Garnizonu komandor por. Remigijus Monstvilas. Gratulacje złożył minister ochrony kraju Juozas Olekas, dowódca wojsk lądowych gen. mjr Almantas Leika. W uroczystościach wzięli udział mer Kłajpedy Vytautas Grubliauskas, rektor Uniwersytetu Kłajpedzkiego prof. dr hab. Eimutis Juzeliūnas, przedstawiciele wojska, kierownicy organizacji statutowych, goście.

Przysięga wojskowa dla żołnierza — to doniosłe i ważne wydarzenie, zaś ceremonia z nią związana — to święty i uroczysty akt. Wierność przysiędze jest uważana za święty obowiązek, jej złamanie zaś było uważane za ogromny występek. Składając przysięgę żołnierz zobowiązuje się nie tylko wiernie służyć ojczyźnie, wykonywać rozkazy przełożonych, ale też nie szczędząc sił, a nawet życia bronić swego państwa, jego wolności i niepodległości.

Pierwsi poborowi rozpoczęli swą 9-miesięczną służbę zasadniczą w Batalionie Dragonów (Dragūnų batalione) 24 sierpnia. W tym dniu z wszystkich regionów Litwy zjechało 495 poborowych, którzy chęć służby w wojsku zgłosili dobrowolnie. Po 3 tygodniach służby pierwsi ochotnicy złożyli przysięgę wojskową.

Jak przewiduje plan nauczania, w ciągu pierwszych ośmiu tygodni poborowi uczestniczą w podstawowym kursie szkoleń wojskowych, w ciągu którego żołnierze uczęszczają na teoretyczne wykłady, uczą się statutu wojskowego, taktyki, inżynierii, topografii, medycyny, łączności, zapoznają się z rodzajami broni i środkami łączności. Następnie rozpoczynają podstawowy kurs wojskowy, są szykowani na specjalistów wojskowych. W trakcie zespołowych ćwiczeń uczą się działać w składzie swego oddziału, wykonywać zlecone ćwiczenia.

Wiosną bieżącego roku Sejm RL na wniosek Rady Obrony Państwa (Valstybės gynimo tarybos siūlymu) przywrócił obowiązek służby wojskowej. Decyzja była przyjęta ze względu na sytuację geopolityczną — działania Rosji na Ukrainie i wzmożoną aktywność wojskową w regionie Morza Bałtyckiego. W tym roku planuje się powołać do służby wojskowej 3 tysiące poborowych. Pierwszeństwo przysługuje ochotnikom, którzy z własnej woli zgłosili się do wojska. Z ich braku do służby zostaną powołani poborowi z listy. Z danych udostępnionych przez Ministerstwo Ochrony Kraju, na dzień 8 września dobrowolną chęć podstawowej służby wojskowej wyraziło 2 635 młodych ludzi.

Pobór do wojska 14 września zostaje wstrzymany w regionie kowieńskim, w samorządach
Prienų, Kaišiadorių, Jonavos, Kėdainių, Kazlų Rūdos, Birštono, Jurbarko, Šakių i Raseinių. Po tym, gdy stawiła się tu wymagana rocznie liczba poborowych, następni już nie będą powoływani. Mimo to zarówno w Kownie, jak i w innych regionach kraju młodzi w wieku 18-38 lat są zachęcani do zgłaszania się do wojska do nieskompletowanych miejsc służby lub na następny 2016 rok. Wymagana liczba poborowych już została skompletowana w regionach szawelskim, kłajpedzkim i olickim, w najbliższym czasie pobór zostanie wstrzymany w regionie poniewieskim.

Fot. kam.lt