Więcej

  Przysięgę wojskową złożyli pierwsi poborowi

  Czytaj również...

  Fot. kam.lt
  Ceremonia przysięgi odbyła się na terenie Uniwersytetu Kłajpedzkiego, który jest miejscem historycznym Fot. kam.lt

  11 września w Kłajpedzie na placu miasteczka uniwersyteckiego przysięgę wojskową na wierność Republice Litewskiej i Batalionowi Dragonów im. Wielkiego Księcia Litewskiego Butygejda złożyli żołnierze pierwszego poboru obowiązkowej służby wojskowej. Na uroczystym apelu stanęło 495 żołnierzy.

  Ceremonia przysięgi odbyła się na terenie Uniwersytetu Kłajpedzkiego, który jest miejscem historycznym. Przez dłuższy czas mieściły się tu koszary, zaś od 1923 r. do 1934 był rozlokowany 7. pułk piechoty Żmudzinów Pułku Księcia Butygejda. Wtedy też tu brzmiały rozkazy wojskowe, składano przysięgi wojskowe.

  Według wojskowej tradycji składającym przysięgę żołnierzom błogosławił kapelan Kłajpedzkiego Garnizonu komandor por. Remigijus Monstvilas. Gratulacje złożył minister ochrony kraju Juozas Olekas, dowódca wojsk lądowych gen. mjr Almantas Leika. W uroczystościach wzięli udział mer Kłajpedy Vytautas Grubliauskas, rektor Uniwersytetu Kłajpedzkiego prof. dr hab. Eimutis Juzeliūnas, przedstawiciele wojska, kierownicy organizacji statutowych, goście.

  Przysięga wojskowa dla żołnierza — to doniosłe i ważne wydarzenie, zaś ceremonia z nią związana — to święty i uroczysty akt. Wierność przysiędze jest uważana za święty obowiązek, jej złamanie zaś było uważane za ogromny występek. Składając przysięgę żołnierz zobowiązuje się nie tylko wiernie służyć ojczyźnie, wykonywać rozkazy przełożonych, ale też nie szczędząc sił, a nawet życia bronić swego państwa, jego wolności i niepodległości.

  Pierwsi poborowi rozpoczęli swą 9-miesięczną służbę zasadniczą w Batalionie Dragonów (Dragūnų batalione) 24 sierpnia. W tym dniu z wszystkich regionów Litwy zjechało 495 poborowych, którzy chęć służby w wojsku zgłosili dobrowolnie. Po 3 tygodniach służby pierwsi ochotnicy złożyli przysięgę wojskową.

  Jak przewiduje plan nauczania, w ciągu pierwszych ośmiu tygodni poborowi uczestniczą w podstawowym kursie szkoleń wojskowych, w ciągu którego żołnierze uczęszczają na teoretyczne wykłady, uczą się statutu wojskowego, taktyki, inżynierii, topografii, medycyny, łączności, zapoznają się z rodzajami broni i środkami łączności. Następnie rozpoczynają podstawowy kurs wojskowy, są szykowani na specjalistów wojskowych. W trakcie zespołowych ćwiczeń uczą się działać w składzie swego oddziału, wykonywać zlecone ćwiczenia.

  Wiosną bieżącego roku Sejm RL na wniosek Rady Obrony Państwa (Valstybės gynimo tarybos siūlymu) przywrócił obowiązek służby wojskowej. Decyzja była przyjęta ze względu na sytuację geopolityczną — działania Rosji na Ukrainie i wzmożoną aktywność wojskową w regionie Morza Bałtyckiego. W tym roku planuje się powołać do służby wojskowej 3 tysiące poborowych. Pierwszeństwo przysługuje ochotnikom, którzy z własnej woli zgłosili się do wojska. Z ich braku do służby zostaną powołani poborowi z listy. Z danych udostępnionych przez Ministerstwo Ochrony Kraju, na dzień 8 września dobrowolną chęć podstawowej służby wojskowej wyraziło 2 635 młodych ludzi.

  Pobór do wojska 14 września zostaje wstrzymany w regionie kowieńskim, w samorządach
  Prienų, Kaišiadorių, Jonavos, Kėdainių, Kazlų Rūdos, Birštono, Jurbarko, Šakių i Raseinių. Po tym, gdy stawiła się tu wymagana rocznie liczba poborowych, następni już nie będą powoływani. Mimo to zarówno w Kownie, jak i w innych regionach kraju młodzi w wieku 18-38 lat są zachęcani do zgłaszania się do wojska do nieskompletowanych miejsc służby lub na następny 2016 rok. Wymagana liczba poborowych już została skompletowana w regionach szawelskim, kłajpedzkim i olickim, w najbliższym czasie pobór zostanie wstrzymany w regionie poniewieskim.

  Fot. kam.lt

  Więcej od autora

  Przeciwciała w mleku matki wpływają na odporność niemowląt

  „Zawarte w mleku matki przeciwciała klasy IgG przedostają się podczas karmienia piersią do organizmu dziecka i chronią je przed zakażeniami jelitowymi” — informuje pismo „Science Immunology”. Jak wykazały wcześniejsze prace, mleko matki dostarcza noworodkom niezbędnych składników odżywczych, a przeciwciała matek...

  Tempo zachorowania na czerniaka cały czas rośnie

  „W Polsce wykrywa się około 3,5 tys. nowych przypadków czerniaka rocznie, a tempo zachorowania na niego cały czas rośnie. W Polsce z powodu czerniaka umiera 1 na 3 chorych. Aby temu zapobiec, warto regularnie się badać” — przypomina NFZ. Czerniak...

  Danuta Kamilewicz-Rucińska: Bo naród szkołą stoi

  Współczesna możliwość kształcenia się dzieci na Litwie w ojczystym języku polskim jest zasługą nauczycieli, którzy w trudnych latach powojennych podjęli trud kształcenia, a później wychowania i nauczania dzieci z polskich rodzin – mówi Danuta Kamilewicz-Rucińska, doktor nauk pedagogicznych, a...

  Pod skrzydłami anioła. Pierwsze polskie katolickie przedszkole na Litwie

  Wyróżnia nas to, że jesteśmy przedszkolem, które na pierwszym miejscu stawia wychowanie oparte na wartościach chrześcijańskich, jak również narodowościowych. Nie wychowujemy w przekonaniu o wyższości, ale w poszanowaniu dla innego człowieka – mówi s. Olga Czepukojć. W Wilnie działalność rozpoczęło...