Aktualia październikowego posiedzenia Rady

 Ogółem radni rozpatrzyli 46 projektów decyzji
Ogółem radni rozpatrzyli 46 projektów decyzji

Na zwołanym 9 października posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu wileńskiego omówiono 46 aktualnych zagadnień. Większość z nich dotyczyła realizacji projektów i zatwierdzenia planów detalicznych. Posiedzeniu Rady przewodniczył zastępca mera Czesław Olszewski.

Najpierw został zatwierdzony regulamin Komisji Etyki, który przedstawił radny, przewodniczący Komisji Etyki Jonas Vasiliauskas.

Po długiej dyskusji Rada zatwierdziła projekt uchwały o zwiększeniu dochodów i asygnacji budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego 2015 roku na funkcje samodzielne oraz na nowo przedzielono asygnacje, które utraciły przeznaczenie.
Na posiedzeniu Rady jednogłośnie zatwierdzono postanowienie o zrekompensowaniu wydatków podróży marszrutą Niemenczyn – Wilno dla najbardziej utalentowanych podopiecznych IP „Centrum społeczne dzieci i młodzieży” w roku szkolnym 2015-2016. Od teraz dzieci i młodzież będą mieli okazję, aby właściwie rozwijać swoje talenty i uzyskać wykształcenie zawodowe poprzez udział w wybranych kółkach.
Rada zatwierdziła uchwałę Wydziału Oświaty o przekazaniu autobusiku „VW Transporter” Szkoły Podstawowej im. św. Faustyny Kowalskiej w Rzeszy do użytku Szkoły Podstawowej w Ciechanowiszkach. Autobusik, który dowoził uczniów z okolicznych miejscowości do Szkoły Podstawowej w Ciechanowiszkach zepsuł się, toteż postanowiono przekazać jeden z dwu pojazdów Szkoły Podstawowej im. św. Faustyny Kowalskiej w Rzeszy do dyspozycji Szkoły Podstawowej w Ciechanowiszkach.

Po długich dyskusjach zdecydowano, aby zatwierdzić dwie grupy edukacji przedszkolnej w języku polskim w Szkole Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego.
Rada zatwierdziła wszystkie uchwały, przedstawione przez Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego w sprawie nowych nazw ulic w gminach Awiżenie, Niemież, Rzesza, Szaterniki i Dukszty. Komisja zatwierdziła również wszystkie projekty uchwał, dotyczące planów detalicznych ziemi rolnej.
Na Radzie postanowiono przeznaczyć działki ziemi we wsiach Zujuny i Ginejciszki gminy Zujuny na urządzenie placów zabaw dla dzieci oraz we wsi Ciechanowiszki – na urządzenie targowiska. Z jeszcze jednego placu zabaw będą mogły cieszyć się dzieci z ulicy Akacijų wsi Niemież. Tymczasem mieszkańcy gminy Sużany będą mieli targowisko i strefę rekreacji nad jeziorem Svirneliai.
W końcu posiedzenia Rady Czesław Olszewski w imieniu wszystkich radnych złożył gratulacje i wręczył kwiaty Janinie Lebrikienie, która świętowała urodziny.