Rysunek pięciolatka z Niemenczyna zajął 1. miejsce w światowym konkursie map dziecięcych

Rysunek Adama Pakietura „Tu mieszkam Ja“ – najładniejszy na świecie
Rysunek Adama Pakietura „Tu mieszkam Ja“ – najładniejszy na świecie

W bieżącym roku pedagodzy przedszkola w Niemenczynie wspólnie ze swoimi wychowankami po raz pierwszy uczestniczyli w światowym konkursie map dziecięcych. Konkurs zorganizowało Międzynarodowe Stowarzyszenie Kartograficzne dla upamiętnienia byłej wiceprezydent Stowarzyszenia Barbary Petchenik, która długo pracowała nad mapami dla dzieci.

Konkurs odbywał się w dwóch etapach – krajowym i międzynarodowym. Temat konkursu „Moje miejsce w dzisiejszym świecie” jest bardzo fascynujący i aktualny, zainteresował dzieci i nauczycieli. Rozmowy i dyskusje z dziećmi o różnych krajach świata pomogły im zrozumieć geograficzny sens świata. Nasi wychowankowie zdali sobie sprawę, jaki jest ich kraj i gdzie się znajduje, gdzie oni żyją, co to jest miasto rodzinne, wieś, dom.
Szczególną uwagę pedagogów zwróciły różnorodność i obfitość technik. Wychowankowie naszego przedszkola wespół z pedagogami mogli wyrazić swoją kreatywność poprzez rysunek, lepienie, stemplowanie, aplikacje i t.p.

Wiosną Komisja powołana przez Towarzystwo Kartograficzne Litwy w kilku etapach prowadziła krajową selekcję prac twórczych dzieci „Moje miejsce w dzisiejszym świecie”. W końcu wybrano sześć prac, najbardziej nadających się do reprezentowania naszego kraju na międzynarodowym etapie konkursu. Cała społeczność przedszkola bardzo się cieszyła i była dumna, że rysunek naszego wychowanka Adama Pakietura „Tu mieszkam Ja“ został wybrany do reprezentowania Litwy na Międzynarodowym konkursie map dziecięcych im. Barbary Petchenik 2015 r. w Brazylii.
Jesienią, na początku nowego roku szkolnego, byliśmy mile zaskoczeni i bardzo szczęśliwi, gdy dowiedzieliśmy się, że praca twórcza Adama Pakietura „Tu mieszkam Ja“ zdobyła pierwsze miejsce na świecie w swojej grupie wiekowej.

W dniu 8 października Adam Pakietur razem z rodzicami i pedagog, która go przygotowała, został zaproszony na konferencję użytkowników Esri 2015 r., której organizatorzy serdecznie pozdrowili chłopca z okazji dużego zwycięstwa. Profesor UW Giedrė Becionytė wręczyła Adamowi książkę map dla dzieci „Mój wspaniały świat”, wydaną przez Towarzystwo Kartograficzne Litwy, w której jest zamieszczona również praca naszego laureata.
Serdecznie gratulujemy Adamowi i pedagog Tatianie Pakietur, która przygotowała młodego twórcę do konkursu.

Jolanta Šamatovičienė,
pedagog -metodyk przedszkola w Niemenczynie