Więcej

  Spotkanie dyrektorów szkół i przedszkoli – Nowa Rada Dyrektorów, stare-nowe wyzwania, świąteczny Opłatek

  Czytaj również...

  Z Wigilijnym przedstawieniem artystycznym wystąpili uczniowie rudomińskich gimnazjów - im. Ferdynanda Ruszczyca i „Ryto”.
  Z Wigilijnym przedstawieniem artystycznym wystąpili uczniowie rudomińskich gimnazjów – im. Ferdynanda Ruszczyca i „Ryto”.

  W czwartek, 17 grudnia w Sali Posiedzeń Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego (ASRW) odbyło się ostatnie w tym roku zebranie kierowników placówek oświatowych rejonu wileńskiego. Jedną z najważniejszych kwestii porządku dziennego spotkania było wybranie nowej Rady Dyrektorów placówek oświatowych rejonu.

  Zebrani zdecydowali, że w Radzie zasiądzie po jednym przedstawicielu z każdej placówki – przedszkola, szkoły podstawowej, średniej, gimnazjum, czy wielofunkcyjnego centrum. Przedstawiciele szkół wytypowali swych kandydatów, po czym aktualny prezes Rady Dyrektorów, kierownik gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczyniu Tadeusz Grygorowicz ogłosił głosowanie jawne, na którym wybrano 13 członków nowej Rady. W najbliższym czasie nowi członkowie Rady ze swego grona wybiorą Prezesa, zastępcę prezesa i skarbnika.
  Rada Dyrektorów placówek oświatowych rejonu wileńskiego powstała w 2007 roku. Wybierana jest na okres dwóch lat. Członkowie Rady na swych posiedzeniach omawiają akty prawne, różnego rodzaju środki edukacyjne i prace, przedstawiają zdanie społeczności reprezentowanych placówek. Zdanie i opinia Rady są głosem doradczym dla Wydziału Oświaty Administracji Samorządy Rejonu Wileńskiego.

  Po wybraniu nowej Rady, przed zebranymi wystąpiła Neringa Ananijevienė, kierowniczka działu marketingu na regiony wileński i kowieński spółki „Lantelis”. Przedstawiła ona bezpłatną ofertę Office 365 dla szkół. Obecnie szkoły i uczelnie mogą bezpłatnie uzyskać dostęp do najnowszego oprogramowania Office 365 dla instytucji edukacyjnych.
  – Office 365 to możliwość tworzenia dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych oraz prezentacji multimedialnych, to dostęp do poczty e-mail, dokumentów, kontaktów i kalendarzy niezależny od lokalizacji i gwarantujący, że użytkownik zawsze dysponuje aktualnymi informacjami, powiedziała pani Ananijevienė.
  Ze swoją ofertą przed zebranymi wystąpiła też Sigita Strockytė-Varnė – przedstawicielka największego na Litwie banku komercyjnego SEB.
  Kierownik Wydziału Prawnego ASRW Andrus Bulnis zapoznał z najnowszymi wymaganiami do spraw bezpieczeństwa na placach zabaw, Krystyna Repečkienė również z Wydziału Prawnego, przedstawiła problem windykacji (odzyskiwania) długów za usługi od placówek przedszkolnych, zastępca kierownika Wydziału oświaty Sofija Ryżowa, starsze specjalistki wydziału Alicja Balcewicz, Wioleta Purpurowicz, Marina Symonowicz wystąpiły z analizą ocen prac maturalnych z języka litewskiego i literatury szkół rejonu w roku 2015, aktualiami finansowymi placówek oświatowych, wielkością koszyczka nieformalnego kształcenia dzieci.
  Przed zebranymi z Wigilijnym przedstawieniem artystycznym wystąpili goście z dwóch gimnazjów w Rudominie – im. Ferdynanda Ruszczyca i „Ryto”.
  Na zakończenie zebrania przedstawiciele placówek edukacyjnych rejonu wileńskiego i władze samorządowe z mer rejonu panią Marią Rekść na czele wspólnie przełamali się opłatkiem oraz złożyli sobie najlepsze życzenia na, już niebawem, następujący 2016 rok.
  Opłatek poświęcił ksiądz posługujący w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Wilnie Mariusz Marszałek.

  Afisze

  Więcej od autora

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...

  Spotkanie w fabryce drobiu „Vilniaus paukštynas” w Rudominie w sprawach istotnych dla lokalnej społeczności

  Dyrektor generalny Tadas Sprindžiūnas przedstawił działalność, procesy i wizję fabryki. Gościom pokazano główne zaplecze produkcyjne – rzeźnię i przetwórnię. Personel fabryki przedstawił też główne cele funkcjonowania zakładu – dostarczanie zdrowszej żywności, dbałość o czystsze środowisko i współpracę społeczną. „Vilniaus...

  Szkoła-przedszkole w Bujwidziszkach będzie miała nową dobudówkę

  Obecnie w szkole-przedszkolu w Bujwidziszkach działają dwie grupy wychowania wczesnoszkolnego (35 dzieci), oddział wychowania przedszkolnego (14 dzieci) oraz klasy początkowe, w których naukę pobiera 29 dzieci. W dwupiętrowym budynku dodatkowo powstanie 75 miejsc, a w wyposażonym pomieszczeniu będą działać...